Jaarrekeningen Protestantse Gemeente Groningen.

Vanuit de Algemene Kerkenraad hebben we de jaarrekeningen van de PGG en de stedelijke Diaconie gekregen.
Als u hiervoor belangstelling hebt kunt u ze inzien en downloaden op de website van de Protestantse Gemeente Groningen. 
https://protestantsegemeentegroningen.nl/nl/over-ons/anbi 
Wilt u de uitgebreidere versie inzien, dan kunt u dit opvragen bij de scriba.