dienst 10 07 202207525Verslag van het gemeenteberaad op zondag 10 juli 2022

Als voorzitter van de wijkkerkenraad voert Jan de Jong het woord. Hij leidt het beraad in met een terugblik op de afscheidsdienst van ds. Alberte van Ess, op zondag 26 juni 2022. We kijken terug op een mooie dienst, waarin op een passende manier afscheid is genomen van Alberte als wijkpredikant van De Bron.

Vooruitzichten voor de korte termijn.
Het moderamen heeft gesproken met een afvaardiging van de Algemene Kerkenraad waarin het advies naar voren kwam om een aanvraag in te dienen voor het aanstellen van een interim predikant. Een interim predikant is opgeleid en getraind om wijkgemeentes die zonder predikant zitten of in een crisissituatie verkeren, te begeleiden en ondersteunen.

Het moderamen heeft dit advies opgevolgd en de aanvraag is inmiddels door de AK toegekend. Binnenkort vindt er een uitvoerig gesprek plaats met het Landelijk Dienstencentrum waarin zal worden bepaald wat de taken van de interim predikant binnen onze wijkgemeente worden en voor welke periode het contract wordt aangegaan.

Vooruitzichten voor de lange termijn
Wijkgemeente De Bron is een vergrijzende en krimpende gemeente. Niet alleen De Bron kampt met dit probleem, maar ook andere wijkgemeentes in de stad. Het is in elke gemeente lastig om nog mensen te vinden voor (bestuurs)taken. We hebben mensen van de jongere generatie nodig, maar die zijn binnen de gemeente moeilijk te vinden. Daarom wordt er nagedacht over andere manieren van besturen en de taken te verdelen; wellicht moet er meer centraal worden geregeld en moeten de wijkgemeentes nog meer gaan samenwerken.

Afsluiting
Na beantwoording van vragen vanuit de gemeente drukt Jan de aanwezigen op het hart om, indien er vragen zijn, deze aan de leden van de wijkkerkenraad te stellen. Dit kan door hen persoonlijk aan te spreken, maar ook door hun een mail te sturen. 
Verslag: Paulien van de Belt