Komende vieringen vanaf 10 juli

Zondag 10 juli, 10:00 uur. 
Van harte welkom in de zondagmorgenviering. Voorganger: ds. Fred Tjeerdsma.
Muzikale begeleiding: Peter Rippen.

Na de dienst houden we een gemeenteberaad. 
We willen u graag informeren hoe we als wijkgemeente verder willen gaan en wat de mogelijkheden zijn. Ook horen we graag van u wat er leeft en wat uw vragen zijn. U bent hiervoor allen van harte uitgenodigd! 

Tuin-ontmoetingen in de zomer. 
Wie wil er een keer zijn of haar tuin openstellen voor een tuinontmoeting in de zomerperiode? 
We denken aan de zondagmorgen tussen 11.00 en 12.30 uur. 
Stuur a.u.b. een mail aan Jelle Kooistra. Schrijf daarin op welke zondag (datum) en hoeveel mensen u maximaal wilt ontvangen (aantal personen).

Namens de wijkkerkenraad,
Antje Graaff, scriba, a.i.