Nieuws uit De Bron

coronaEen paar regels voor De Bron i.v.m. corona. 
We merken alom dat corona niet verdwenen is. Daarom presenteert de wijkkerkenraad hier een aantal maatregelen, waarvan we hopen dat u er rekening mee wilt houden.
Kerkdiensten
Kom liever niet als je moet niezen of hoesten; alle diensten worden uitgezonden.
Reinig je handen bij binnenkomst; er staat desinfectiegel klaar.
Onze kerkzaal is groot en wordt goed geventileerd.
Je kiest zelf je plek; een stoel afstand houden van een ander huishouden kan makkelijk.
We zingen mee en mogen ook koffie drinken na de dienst, de koffie wordt ons ingeschonken. Respecteer als een ander enige afstand wil houden.
Avondmaal is mogelijk; het brood wordt aangereikt door iemand met schone handen en de wijn zit in kleine bekertjes speciaal hiervoor aangeschaft.
Er staan collectemanden bij de uitgang; u kunt ook digitaal een bedragje geven.
We kunnen elkaar vriendelijk begroeten maar schudden geen handen. Ook niet na de dienst met de voorganger.
Vergaderingen, koffieochtenden en meditaties zijn mogelijk.

Oecumenisch zomerprogramma. In augustus vieren we 350 jaar Gronings Ontzet. Tegelijk voelt oorlog in deze tijd alles behalve ver weg. Dit kan allerlei vragen oproepen rond vrede en geweld. 
Deze zomer hopen we dan ook samen stil te staan bij het thema ‘Oorlog en Vrede’. Er zijn op zondag de zomervieringen en er is een oecumenisch zomerprogramma in de binnenstadskerken over dit onderwerp waaraan u kunt deelnemen.
Zie op de betreffende websites. (Nieuwe kerk, Oud Katholieke kerk, Doopsgezinde kerk, Martinikerk).

Zomervieringen in De Bron. 
De zomervieringen hebben een eigen karakter. We hopen met elkaar te zingen en te bidden en woorden te horen die ons tot nadenken stemmen. In de Bron worden de vieringen voorbereid en uitgevoerd door gemeenteleden. U bent van harte welkom! Zondag 31 juli, 10:00 uur, onderwerp: Innerlijke vrede in turbulente tijden. 
Voorbereid door: Cor en Elsa Snieder. Arie van Wijk bespeelt het orgel. 
Zondag 7 augustus, 10:00 uur, onderwerp: Angst, vijandsbeelden en verzoening.
Voorbereid door: Gerrie van Hof, Otto van Klaarbergen en Lammert Doedens. 
Muzikale begeleiding door Folkert Rienstra.

Tuin-ontmoetingen in de zomer. 
Elkaar eens rustig ontmoeten in de tuin (of bij slecht weer binnen) Dat kan op verschillende zondagen tussen ongeveer 11.00 – 12.30 uur. 
Onderstaande mensen willen u graag ontvangen. Als u wilt meedoen geef u dan op bij de betreffende gastvrouw/heer. U krijgt dan een bevestiging of het door kan gaan ( i.v.m. het maximale aantal bezoekers) 
Zondag 31 juli: Arie Goedendorp –P.J.Noel Bakerstraat 100 – Hoornsemeer. Email: a.goeden@ziggo.nl 
Zondag 7 augustus: Cor en Elsa Snieder – Wibenaheerd 255 A . E-mail: snieder@home.nl 
Zondag 21 augustus: Idso Wiersma en Marjanne Binsbergen – Fultsemaheerd 17. E-mail: m.h.binsbergen@home.nl

Koffie - inloop in de Bron 
De Bron is iedere woensdagochtend tussen 10.00-12.00 uur en iedere vrijdagmiddag tussen 13.30-15.30 uur geopend voor gratis thee en/of koffie en gezelligheid. 
Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen. Van harte uitgenodigd!

 

 

Namens de wijkkerkenraad,
Antje Graaff, scriba a.i.