Oekraine1Vanuit de werkgroep Diaconie

Миру бажаю тобі (Myru bazhayu tobi)
De afgelopen twee maanden hebben we vier kratten met verzorgingsproducten ingezameld voor Oekraïne. We hebben ze overhandigd aan Jane Chugu, Oekraïense en woonachting in De Hunze. Ze is gelieerd aan de Stichting Oekraïners in Nederland. Deze stichting is een non-profit organisatie die is opgericht tijdens de Euromaidan-opstand in 2014. Euromaidan betekent Europlein, verwijzend naar het centrale Onafhankelijkheidsplein in Kiev. De opstand destijds markeerde een periode van pro-westerse protesten en demonstraties, die met geweld onderdrukt werden en uiteindelijk leidden tot het ontslag van de toenmalige regering en de ondertekening van een associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne.

Sinds 2014 faciliteert de stichting de integratie van Oekraïners die in Nederland wonen en helpt hen hun eigen identiteit, taal, cultuur en religieuze tradities te behouden voor toekomstige generaties, zo is op de betreffende website te lezen (https://ukrainians.nl/pages/about).

Oekraine2Vanaf het moment dat de Russische Federatie op 24 februari 2022 onterecht Oekraïne binnenviel verleent de stichting ook steun en humanitaire hulp aan Oekraïense burgers en het leger van Oekraïne. Er zijn in Nederland 20 inzamelpunten waar producten ingezameld worden om daarna naar Oekraïne vervoerd te worden (zie foto). Ook steunt de stichting Oekraïense vluchtelingen en ontheemden in Nederland. Al meer dan 500 vrijwilligers zetten zich in voor deze activiteiten. In diverse plaatsen zijn inmiddels scholen en kerken, waar men terecht kan – in Groningen bijvoorbeeld de St. Joseph Kathedraal (Radesingel). Jane liet ons weten erg dankbaar te zijn voor de producten. De diaconie beraadt zich nog over een vervolg-actie – houdbare voedsel producten zijn ook erg welkom, zo vernamen we. En als u de titel erop naleest (in het Cyrillisch alfabet met tussen haakjes de uitspraak ervan) weet u wat de vurigste wens is van een ieder.
Vanuit de werkgroep Diaconie van протестантська церква Де брон, Christian Hulzebos