Oecumenisch zomerprogramma.

In augustus vieren we 350 jaar Gronings Ontzet. Tegelijk voelt oorlog in deze tijd alles behalve ver weg. Dit kan allerlei vragen oproepen rond vrede en geweld. Deze zomer hopen we dan ook samen stil te staan bij het thema ‘Oorlog en Vrede’. Er zijn op zondag de zomervieringen en er is een oecumenisch zomerprogramma in de binnenstadskerken over dit onderwerp waaraan u kunt deelnemen. Zie op de betreffende websites. (Nieuwe kerk, Oud Katholieke kerk, Doopsgezinde kerk, Martinikerk).

Zomervieringen in De Bron.
De zomervieringen hebben een eigen karakter. We hopen met elkaar te zingen en te bidden en woorden te horen die ons tot nadenken stemmen. In de Bron worden de vieringen voorbereid en uitgevoerd door gemeenteleden. U bent van harte welkom! 
Zondag 17 juli, 10:00 uur, onderwerp: De eerste broedermoord. Voorbereid door: Peter Altena en Marjanne Binsbergen. Arie van Wijk bespeelt het orgel. Zondag 24 juli, 10:00 uur, onderwerp: Niet in mijn naam! Voorbereid door: Otto van Klaarbergen, Christian Hulzebos, Hermi Kingma. Ines Heijkoop bespeelt de vleugel.