Verandering ambtelijke werkzaamheden ds. Alberte van Ess

Met ingang van 26 juni 2022 zal een deel van de ambtelijke werkzaamheden van dominee Alberte van Ess wijzigen. Ds. Van Ess zal daarom afscheid nemen als wijkpredikant van De Bron. Voor dat deel van haar aanstelling zal ze binnen de Protestantse Gemeente Groningen de komende tijd onder andere uitvoering geven aan het beleidsveld ouderenpastoraat en pioniersplek(ken) in de breedte van de Protestantse Gemeente Groningen.

Ds. Van Ess blijft betrokken bij het uitvaartproject waar ze als trainer en coach een belangrijke rol heeft. Ook haar betrokkenheid en inzet bij De Fontein als buurtkerk blijft ongewijzigd.

Op zondag 26 juni zal in de middagdienst om 15.00 aandacht worden geschonken aan haar nieuwe rol binnen de Protestantse Gemeente Groningen. Tevens zal in deze dienst afscheid van haar worden genomen als wijkpredikant van De Bron. Voorgangers zijn ds. Pieter Versloot en ds. A van Ess.

Na de dienst is er gelegenheid tot persoonlijk afscheid bij een hapje en een drankje en muziek.