Wisseling van medewerkers in de wijkkerkenraad

De tijd is gekomen dat er een wisseling plaats vindt in het moderamen van de wijkkerkenraad. Per 1 mei stopt Lettie Oostinga met haar werk als scriba en Jelle Kooistra stopt als interim voorzitter. Beiden zijn we reuze dankbaar voor alles wat zij hebben gedaan voor de wijkkerkenraad.Op een later moment zullen we hen in een zondagmorgendienst bedanken.
De taak van scriba wordt tijdelijke tot 1 september waargenomen door Antje Graaff. Zij zal voor deze korte tijd geen ambtsdrager worden. We zoeken nog naar een opvolger voor de scriba voor de komende jaren. We hebben al gemeld dat Jan de Jong bereid is gevonden om ouderling – voorzitter te worden.

Er zijn geen bezwaren gehoord en we zijn blij met zijn komst. Hoewel de bevestigingsdatum nog niet is vastgesteld zal hij al beginnen. Jan en Antje hebben in de wijkkerkenraadsvergadering van dinsdag 26 april een gelofte van geheimhouding afgelegd. 
Ikzelf ben sinds begin januari gevraagd om mee te denken in het moderamen. En heb dat toegezegd totdat er weer een vaste kerngroep is. Zo zijn we nu weer met drie mensen beschikbaar om de kerkenraadsvergaderingen voor te bereiden en de lopende administratie te doen.
Met een hartelijke groet Marjanne Binsbergen