Zomerprogramma 2022

Vanuit onze wijkgemeente is contact gezocht met de voorgangers van de Nieuwe kerk en de Fontein om te overleggen over het thema voor de vieringen van deze zomer. De actualiteit dringt zich aan ons op en zo is er gekozen voor het thema ‘oorlog en vrede’. In de Bron worden de vieringen voorbereid en uitgevoerd door gemeenteleden.
Er is gezamenlijk een thema per zondag gekozen. Deze thema’s komen ook in de andere twee kerken aan de orde.
Bovendien is er een oecumenisch zomerprogramma in de binnenstadskerken over dit onderwerp waaraan u kunt deelnemen – zie daarvoor elders in Kerk in Stad of de betreffende websites (Nieuwe kerk, Oud Katholieke kerk, Doopsgezinde kerk, Martinikerk).

Zomervieringen in De Bron.
De zomervieringen hebben een eigen karakter. We hopen met elkaar te zingen, te bidden en woorden te horen die ons tot nadenken stemmen. U bent van harte welkom! 

Inleiding bij het thema ‘oorlog en vrede’ is een citaat uit het boek: ‘Niet in Gods naam’ van Jonathan Sacks. 
Het grootste gevaar dat de Westerse samenlevingen van nu bedreigt, is het gevoel van machteloosheid dat de wereld onbeheersbaar wordt, dat de problemen te groot zijn om op te lossen en dat de gevoelens van haat te diep geworteld zijn om te genezen. Iedere goede daad, elk helend gebaar ontsteekt een kaars van hoop in een donkere wereld. Een beetje licht - hebben joodse mystici gezegd - verdrijft veel donkerheid. En wanneer mijn licht verbonden wordt met het jouwe en het jouwe met dat van anderen, laat de dans van vlammen zien dat hoop geen illusie is. Kwaad en on-recht, onderdrukking en wreedheid hebben niet het laatste woord.

Zondag 17 juli, 10:00 uur, onderwerp: De eerste broedermoord. Voorbereid door: Peter Altena en Marjanne Binsber-gen. Arie van Wijk bespeelt het orgel.
Zondag 24 juli, 10:00 uur, onderwerp: Niet in mijn naam! Voorbereid door: Otto van Klaarbergen, Christian Hulzebos, Hermi Kingma. Ines Heijkoop bespeelt de vleugel.
Zondag 31 juli, 10:00 uur, onderwerp: Innerlijke vrede in turbulente tijden. Voorbereid door: Cor en Elsa Snieder. Arie van Wijk bespeelt het orgel.
Zondag 7 augustus, 10:00 uur, onderwerp: Angst, vijandsbeelden en verzoening. Voorbereid door: Gerrie van Hof, Otto van Klaarbergen, Lammert Doedens. Muzikale begeleiding door Folkert Rienstra.
Zondag 14 augustus, 10:00 uur, onderwerp: Geweldloze weerbaarheid. Voorbereid door: Lexia Koch en Paul van Zwieten. Joanne Job bespeelt de vleugel.
Zondag 21 augustus, 10:00 uur, onderwerp: Het einde van het kwaad. Voorbereid door: Hilda Scherphuis. De vleugel wordt bespeeld door Philip Kiemel.

Voor alle kerkdiensten bent u van harte uitgenodigd!
Bent u niet in de gelegenheid om te komen, dan kunt u de dienst uit De Bron volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Vanuit de werkgroep eredienst, Marjanne Binsbergen