Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 23 november 2021

Op dinsdag 23 november heeft de kerkenraad van De Bron vergaderd. Door de oplopende besmettingen was gekozen voor een digitale bijeenkomst. Er zijn voornamelijk zaken besproken die de normale gang van zaken betreffen. De maatregelen bij het bezoeken van de diensten zijn opnieuw vastgesteld. Bezoekers moeten in het bezit zijn van een geldige QR-code. Daarnaast wordt afgesproken dat mogelijke scenario’s bij wijziging van de richtlijnen vastgelegd gaan worden. Dit ook omdat de Advent begint en de Kerstvieringen vaak wat drukker bezochte vieringen zijn.

Er is kort verslag gedaan van de beraadslagingen rond de voortgang van het beleidskader van de PGG. In die vergadering realiseerde men dat zich dat er ook toegewerkt moet worden naar een toekomstbeeld van de PGG naast de ‘gewone’ zaken die naar aanleiding van de beleidskaders opgepakt zullen worden. Hier zal binnenkort verder over nagedacht en gesproken worden.
Inmiddels is de gedachtenisdienst geweest. Een wat soberder dienst dan gebruikelijk omdat het met de huidige maatregelen niet mogelijk is om iedereen zijn eigen licht te laten ontsteken. Daarom was daarvoor op maandagavond gelegenheid. De aanwezigen, waaronder ook de familieleden van de overledenen, hebben de dienst zeer gewaardeerd. De voorbereidingen voor de Adventsperiode en de Kerst zijn in volle gang. Alhoewel ingetogen hopen we toch dat het mogelijk zal zijn samen te vieren.
Namens de wijkkerkenraad, Johanna Nab