Mededelingen uit de wijkkerkenraad van De Bron op dinsdag 22 maart 2022.

Op dinsdag 22 maart heeft de kerkenraad van De Bron vergaderd. De vergadering heeft zich aan de ene kant gericht op allerlei praktische zaken die geregeld moeten worden maar heeft ook tijd nodig gehad om zich te richten op de toekomst. Zeker in deze hectische periode, met de kerk weer open na bijna 2 jaar en de van oudsher drukke 40-dagentijd, is het noodzakelijk om ook aan dat proces aandacht en tijd te geven.
De kerkenraad is erg blij met het initiatief van de werkgroep Pastoraat om te bezien in hoeverre we de jongeren (tot 40 jaar) meer kunnen bieden dan alleen een kerkdienst op zondag. Alle nieuw-ingekomenen van het afgelopen jaar zijn bezocht en hun is gevraagd of ze hier belangstelling voor hebben. Als eerste activiteit is er op maandagavond behalve de opening van het Stiltecentrum aansluitend ook een Stilte café geopend. Er zijn twee avonden geweest en de opkomst was nog niet heel groot, maar er komen er nog een paar tot aan Pasen.

In eerste instantie zouden er ook dit jaar geen sobere maaltijden zijn. Maar nu alle maatregelen stopgezet zijn, blijkt het toch haalbaar twee sobere maaltijden te organiseren, op woensdag 6 en 13 april. Wat was dat ook al weer, een sobere maaltijd? Een eenvoudige maaltijd van (vegetarische) soep met brood. Een fijne manier om te minderen met consumeren in deze tijd van het jaar.
Op Witte Donderdag, 14 april, vieren we de Maaltijd van de Heer; een feest waar we 2 jaar geen mogelijkheid voor hebben gehad.
Met Pasen hopen we na de dienst samen uitgebreid koffie te drinken. Een feestelijk moment om elkaar te ontmoeten.
De actie Kerkbalans kent (op papier) een goede opbrengst. We evenaren het vorig jaar en dat is iets om blij mee te zijn. De verhuur van De Bron gaat gestaag door, ook groepen uit de wijk weten ons gebouw, met een grote zaal, steeds beter te vinden.
De ongemakkelijke situatie waarin De Bron zich bestuurlijk bevindt, kent haar eigen hectiek. De werkgroep Eredienst krijgt met moeite de invulling van de diensten rond; zowel predikanten als muzikanten zijn moeilijk te vinden. Ook kent de kerkenraad een aantal vacatures die dringend gevuld moeten worden. Met name het moderamen moet worden versterkt, maar met een kleine kerkenraad als die van De Bron is dat niet gemakkelijk. De kerkenraad gaat druk op zoek naar versterking.
Waar de oplossing ligt voor de huidige problemen is nog niet duidelijk. De visitatiecommissie is wel zo ver dat zij haar verslag gaat schrijven, op grond waarvan hopelijk nieuwe stappen gezet kunnen worden.
Namens de wijkkerkenraad, Johanna Nab.