Mededelingen uit de wijkkerkenraad van De Bron op dinsdag 22 februari 2022.

In De Bron zijn we gewend dat een kerkenraadsvergadering tussen half 10 en 10 wel zo’n beetje afgerond is. Deze keer had de vergadering wat meer tijd nodig. Dat valt eenvoudig te verklaren want de kerkenraad verkeert in een heel lastige situatie. Er is het één en ander erg mis gegaan in de samenwerking tussen moderamen, predikante en kerkenraad Dit heeft geleid tot allerlei vervelende situaties en heeft uiteindelijk erin geresulteerd dat hulp van buitenaf is ingeroepen. In de kerkelijke omgeving heet dat “visitatie”. Om een adempauze in te lassen, is onze predikante vrijgesteld van werkzaamheden voor drie maanden, van februari tot mei 2022. Dat houdt in dat zij gedurende deze periode geen werkzaamheden uitvoert voor De Bron We proberen in deze drie maanden te zoeken naar een passende oplossing waarmee alle betrokkenen weer verder kunnen, ook de gemeenschap van De Bron. Dat vraagt de nodige inspanning (en tijd) van moderamen en kerkenraad.

En dat in deze tijd waar ook zoveel ander werk ligt te wachten! Langzamerhand gaat de wereld weer open, de pandemie neemt af en er komen weer vrijheden. We mogen weer naar de kerk en binnenkort ook weer voluit zingen, dat brengt vreugde in het hart. De precieze regels vinden de Brongangers in de wekelijkse Bronmail.
En dan staan we bovendien aan het begin van de veertigdagentijd. Normaliter een periode van inkeer en veel activiteiten in De Bron. De kerkenraad is blij dat er weer activiteiten mogelijk zijn, maar we komen handen tekort om het zo te laten zijn als vóór Corona. Wat doen we dan wel? Vanuit de werkgroep pastoraat groeit een initiatief om jonge/nieuwe inwoners in de wijk kennis te laten maken met De Bron. Op moderne wijze (flyer, digitale groepen) worden de jonge gezinnen en jongeren benaderd met onder andere de vraag aan welke vorm van zingeving zij behoefte hebben. En ze worden uitgenodigd voor georganiseerde activiteiten. Zo wordt in de 40-dagentijd een Stiltecafé geopend, gecombineerd met de opening van het stiltecentrum, die voor iedereen toegankelijk zijn. Een mooi initiatief.
De werkgroep diaconaat had besloten ook dit jaar geen sobere maaltijden te organiseren, maar neemt nu toch in overweging één of twee keer een sobere maaltijd te bereiden.
De ZWO-groep zal twee keer een tafel opzetten in De Bron met mooie zaken voor Pasen in de verkoop.
Hoe de vieringen eruit gaan zien is op dit moment nog niet duidelijk, maar de werkgroep eredienst werkt er hard aan.
Met al deze thema’s en onderwerpen was de vergadering goed gevuld en slaakte iedereen een zucht van verlichting toen de vergadering gesloten kon worden.

Johanna Nab