Mededelingen vanuit de wijkkerkenraad van De Bron op 24 mei 2002

De wijkkerkenraad heeft op 24 mei vergaderd en is blij dat er positieve ontwikkelingen te melden zijn. Zo was het mogelijk om in de dienst na de vergadering, op 29 mei, drie nieuwe ambtsdragers te bevestigen: Grietje Bethlehem en Otto van Klaarbergen tot diaken en Jan de Jong tot ouderling – voorzitter. Met vreugde en instemming van de hele aanwezige gemeente is hun een zegenbede toegezongen. Tijdens deze viering is met dankbaarheid afscheid genomen van Klaas Sybrandy, die na 8 jaar ouderling zijn ambt heeft neergelegd. Hoewel hij nu geen ambtsdrager meer is, wil hij zich wel blijven inzetten in de werkgroep pastoraat en in de tuinengroep. Per 1 mei heeft Lettie Oostinga haar taak als scriba neergelegd. Zij heeft dit werk ruim drie jaar gedaan. Ze maakt nu geen deel meer uit van het moderamen en kerkenraad. Ook Jelle Kooistra heeft zijn werk als lid van het moderamen neergelegd; hij was de laatste maanden voorzitter a.i. van moderamen en kerkenraad. Gelukkig blijft hij wel in functie als diaken. We zijn Lettie en Jelle zeer dankbaar voor hun grote inzet voor de wijkgemeente. We zullen hen nog bedanken in een zondagse viering.
afscheid

Ondanks deze wisselingen zijn niet alle bestuurlijke problemen opgelost, al is er wel een stap in de goede richting genomen. Antje Graaff is tijdelijk scriba, omdat een zoektocht naar een nieuwe scriba nog niet tot resultaat heeft geleid. Suggesties voor een nieuwe scriba kunt u richten aan Antje Graaff scriba a.i. Omdat het zou fijn zijn als het moderamen bestaat uit een voorzitter, een scriba, en een lid vanuit elk van de werkgroepen Pastoraat, Diaconaat en Eredienst, is deze werkgroepen gevraagd om na te denken over een afvaardiging naar het moderamen.
De werkgroep Pastoraat probeert verbinding te maken met gemeenteleden van 20-40 jaar oud, waaronder de gezinnen met jonge kinderen. De ingeschreven leden zijn bezocht en uitgenodigd voor verschillende activiteiten. Helaas heeft dat nog niet veel resultaat opgeleverd. Reden voor de werkgroep om niet vanuit De Bron te gaan acteren, maar te zoeken waar aansluiting gevonden kan worden bij maatschappelijke activiteiten in de wijk. Voor diaconale activiteiten heeft dit in de afgelopen jaren goed gewerkt, wellicht werkt dat ook voor de contacten met jongeren. De kerkenraad volgt met interesse de activiteiten en hoopt dat met een andere blik andere resultaten geboekt worden.
Naast deze inhoudelijke zaken zijn de planningsactiviteiten besproken, zoals de vergaderplanning, de vakantieplanning en de invulling van de diensten on de komende tijd.
Johanna Nab en Marjanne Binsbergen