facebook button

Zomervieringen in De Bron

Afgelopen zondag, 27 augustus was er in De Bron de laatste van zes zomervieringen. Ook in De Fontein en de Nieuwe Kerk was het thema van de zomervieringen ‘God ontmoeten in Paulus’. In De Bron zijn de vieringen voorbereid door een flink aantal gemeenteleden, die in tweetallen voorgingen in de diensten. Zo kreeg elke viering een eigen kleur, naast enkele gezamenlijke kenmerken die in alle diensten terugkwamen. Veel foto’s zijn er in de zomer niet gemaakt – ook de fotografen hadden ‘vakantie’ – en de redactie heeft ook geen schriftelijk verslagje binnengekregen. Misschien komt dat nog?