facebook button

meditatie kaarsMeditatiegroepen in de Bron

Onthaasten is typisch zo'n woord van deze tijd. Mensen hebben soms dagen nodig op vakantie om zich te onthaasten. In onze tijd van stress, hoge werkdruk, snelheid en lawaai zoeken steeds meer mensen naar momenten van stilte en bezinning. Ze willen weer dichter bij de bronnen van hun bestaan komen en bij de Bron van het leven. Er worden tegenwoordig vele mogelijkheden geboden om hier gericht mee bezig te zijn. Zowel vanuit een religieuze als meer een algemene achtergrond. Deze cursus wordt aangeboden vanuit de kerk. Inhoudelijk is de cursus geïnspireerd door de joods-christelijke traditie.

Lees meer...

Leerhuis: Neem mij aan zoals ik ben.

Bij dit leerhuis willen we verstillen bij het gedachtegoed van de reformatoren Luther en Calvijn. In de vijf bijeenkomsten staat steeds een belangrijk thema van de Reformatie centraal: rechtvaardiging, heiliging, meditatie en gebed, kerkmuziek en gemeentezang, en lekenspiritualiteit. Leidinggevend voor de bijeenkomsten is de brochure "Bezinning en Bezieling", die is uitgegeven ter gelegenheid van 500 jaar reformatie. De eerste twee data in 2016 van de bijeenkomsten zijn: 10 november en 8 december. De overige data worden in overleg gepland.
Opgave voor het leerhuis bij da Alberte van Ess

Nieuws vanuit de ZWO commissie

ZWOtafel2016

Zondag 23 oktober hebben we weer een actie gehouden voor ons project de Vietnamese weeskinderen in Kontum.  We hadden dit keer een oogsttafel gemaakt met o.a zelf gemaakte jam. Het zag er feestelijk en aantrekkelijk uit. De kerkgangers konden dmv een proeverij van blokjes brood met verschillende soorten jam alvast kennis maken met de gemaakte potjes jam die op tafel stonden. En dat gaf een fantastisch resultaat: we hebben alle jam verkocht en hadden een geldbedrag van 116.50 opgehaald. Met een voldaan gevoel konden we naar huis. Iedereen heel erg bedankt voor de bijdragen in welke vorm dan ook!
namens de ZWO commissie,
Immie Hoekstra

spulletjesmarkt 2016Spulletjesmarkt 2016

Ieder jaar houden wij in Beijum een spulletjesmarkt. De spullen worden ingebracht door wijk bewoners. Op de dag zelf zijn er circa 60 vrijwilligers aanwezig om er een geslaagde dag van te maken. De opbrengst wordt verdeeld onder 2 goede doelen. 60% gaat naar het opbouwen van een weeshuis "Project Restoration Orphanage Kaloleni" in Mombasa, Kenya. Dit is een bijzonder project. Er wonen daar al 36 kinderen in zeer belabberde toestand. Het huis wordt gebouwd van lege plastic flessen, dia dan gevuld worden met zand en gemetseld worden tot een zeer sterk, ook mooi gebouw,. De lokale bevolking is sterk betrokken bij dit project. De overige 40% willen wij gebruiken voor een eventueel pioniersplek om de Bron nog meer wijk vriendelijk te maken. Er wordt al heel veel samen gewerkt met de wijk en dit willen wij nog meer bevorderen. De overgebleven spullen worden ook allemaal weer goed gebruikt. Speelgoed kan b.v. in de kerstpakketten, kleding gaat naar Stichting Maxima en het Open Hof, en de andere spullen worden naar de kringloopwinkel gebracht.
Graag jullie aandacht voor onze bijzondere markt.
De Inleverdagen voor uw overbodige spullen zijn:
Woensdag 9/11 van 19.00 tot 20.30uur
Donderdag 10/11 van 19.00 tot 20.30uur
Vrijdag vanaf 13.00uur
Wel vragen wij u om geen kapotte spullen in te leveren en zoveel mogelijk alles al ietwat voorgesorteerd bij ons te brengen.

kledingbankMaximaKledinginzameling

Vele jaren bent u gewend geweest om voor Sam’s kledingactie uw kleding in te leveren bij de Bron. Dit jaar zijn we daarmee gestopt. Niet omdat het doel niet goed is, maar de opbrengst liep hard terug. Dat samen met de vraag van kledingbank Maxima om kleding heeft ons ertoe gebracht het dit jaar anders te organiseren.
In november is de spulletjesmarkt in de Bron. Daarvoor kunt u behalve spullen ook kleding inbrengen. Dit jaar kunt u al uw overtollige kleding inleveren en ook uw sokken en sjaals voor de Open Hof. Wat overblijft na de spulletjesmarkt gaat naar Maxima en de sokken en sjaals gaan naar de Open Hof.
Concreet: op de inleverdatum voor de spulletjesmarkt kunt u overtollige kleding en schoenen en sjaals, mutsen en sokken inleveren. Het helpt als u gesorteerd kunt aanleveren: sokken en sjaals, schoenen en kleding.
Zo hopen we elkaar te helpen; alle goede doelen worden bereikt, u hoeft maar 1 keer naar de Bron en wij leveren ook maar 1 keer mankracht.
We hopen op uw medewerking en zien al uw spullen graag tegemoet bij de inzamelingsmomenten van de spulletjesmarkt.

Oogstdienst in de Bron

Al een aantal jaren organiseren we eind oktober in de Bron een oogstdienst. Deze dienst is een invulling van de vroegere dankdag voor gewas en arbeid. Dit jaar organiseren we deze inzameling op zondag 23 oktober.
We vragen u om naar deze dienst geen houdbare artikelen mee te nemen voor de voedselbank (dat kan iedere zondag), maar vers fruit en groente. We verzamelen het op zondagmorgen en het gaat rechtstreeks naar de voedselbank die zorg draagt voor de verdeling. De laatste jaren hadden we altijd een mooie verzameling kratten met groente en fruit en we hopen dat ook dit jaar weer te bereiken.
Traditiegetrouw is dit ook de dienst waarin we afscheid nemen van vertrekkende ambtsdragers en nieuwe ambtsdragers begroeten. Komt dus allen naar deze feestelijke viering en vergeet vooral niet groente en fruit mee te nemen.
Kledinginzameling
Dit jaar hebben we niet meegedaan aan de kledinginzameling voor Sam's kledingactie. We hebben besloten deze inzameling dit jaar te organiseren voor Maxima, Ook proberen we deze inzameling te combineren met de sokkenactie voor de Open Hof. Zodra we meer weten horen jullie daarvan: in de Bron, op de website en natuurlijk in dit blad.
Werkgroep Diaconaat
Johanna Nab

Afscheid en bevestiging ambtsdragers op 23 oktober

Op 23 oktober lopen de ambtsperiodes af van een aantal personen. Dat geldt voor Christian Hulzebos, als voorzitter van de kerkenraad, Peter Altena, als ouderling-kerkrentmeester en Tineke Knot als diaken. Voor zover aanwezig zullen wij in de dienst afscheid van ze nemen en ze daarbij van harte danken voor hun jarenlange inzet.
Gelukkig zijn er ook weer mensen bereid gevonden het stokje over te nemen. Nynke van Ravels zal de nieuwe voorzitter worden en Gerard AB de nieuwe kerkrentmeester. In deze dienst zal ook Jan Knot bevestigd worden als ouderling met een bijzondere opdracht, in het kader van het leiden van uitvaarten binnen de Protestantse Gemeente Groningen.

Zondag 9 oktober: stagiaire in De Bron

De komende maanden zal Marleen Stokroos stage bij ons lopen in het kader van haar opleiding tot pastoraal werker. Na haar stage in de Nieuwe Kerk wil ze graag kennismaken met de Bron als een van de andere partners in het samenwerkingsproces. In de dienst van 9 oktober zal ze zich aan de gemeente voorstellen.
In deze dienst nemen we ook feestelijk afscheid van Teun Dragt als koster van De Bron.

Afscheid koster Teun Dragt op 9 oktober

Na 21 jaar als koster werkzaam te zijn geweest in de Bron, zal Teun Dragt stoppen met zijn werkzaamheden.
Dit willen we uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom zullen we na de dienst op zondag 9 oktober a.s. hier uitgebreid bij stil staan.
Tijdens een hapje en een drankje na de koffie hebt u alle gelegenheid hem de hand te schudden.
We nodigen u/ jullie dan ook van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!
Antje Graaff, Scriba.

Het Onze Vader

Tijdens de zomerdiensten in de Bron, de Fontein en de Nieuwe Kerk is voor het Onze Vader gebruik gemaakt van de versie uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Op voorstel van de werkgroep Eredienst heeft de wijkkerkenraad van de Bron unaniem besloten om deze versie van het Onze Vader voortaan te gebruiken in alle vieringen. De Fontein en de Nieuwe Kerk hebben hetzelfde besluit genomen. Knip de hier opgenomen versie eventueel uit en leg die in uw liedboek.

Lees meer...

oecumeneOecumenische viering 2 oktober in De Bron

In de oecumenische dienst van 2 oktober verwelkomen we ook leden van de PKN-gemeente Damsterboord. Behalve mee voorbereiden komen hopelijk ook Damsterboorders mee vieren. Een tijd geleden is afgesproken dat we als voorbereidingsgroepen voor oecumenische vieringen bij elkaar ‘in de keuken komen kijken’. Deze keer komt Damsterboord bij ons – vermoedelijk op de eerste zondag van oktober 2017 gaan wij op bezoek in de Emmaüskerk.