facebook button

Projectkoor De Bron

Zangers gezocht voor het Projectkoor De Bron: mini-project op 9 oktober 2016.
Op 9 oktober 2016 om 10.00 uur werkt het Projectkoor onder leiding van Peter Rippen mee aan de dienst. Het koor zal, deels samen met de gemeente, een aantal liederen zingen en instuderen. Uiteraard wordt bij de repetities gezorgd voor de benodigde bladmuziek voor het koor. 
De repetities zijn in De Bron van 20.00 uur tot 22.00 uur , met een korte pauze. 
De repetitiedata: Vrijdag 30 september en vrijdag 7 oktober en voor aanvang van de dienst om 9.00 uur op 9 oktober. 
Geef je op als je een van zingen houdt en een paar keer stevig wilt oefenen. Opgeven kan bij Hanneke Stam.
Op Kerstavond werkt het Projectkoor ook mee. Het koor staat dan o.l.v. Alian Bergsma. De repetities zijn op de vrijdagavonden, nadere gegevens hiervoor worden later bekendgemaakt op de site en in Kerk en Stad.

Nieuws vanuit ZWO

De ZWO heeft net als iedereen na de vakantie de draad weer opgepakt. Al is het niet helemaal stil geweest rond ons project voor de Vietnamese weeskinderen in Kontum want we mocht meedelen in de eerste collecte van 7 augustus. Alle beetjes helpen! En ook ging het sparen in de spaarbusjes gewoon door! Wat kunt u de komende maanden van ons verwachten en waar wij u weer van harte voor uitnodigen!
De ZWO tafel is weer aanwezig op
25 september met wat lekkers voor bij de koffie
23 oktober met de oogsttafel met oa zelfgemaakte jam met een kleine "proeverij"
27 november "Sinterklaas lekkers"
11 december staan we weer met de kersttafel met leuke spulletjes voor kerst en de komende wintermaanden
Ook zult u nog weer van ons horen bij de eerste collectes op 30 oktober, 13 november en 31 december.
Wij hopen zo 2016 af te sluiten met een mooie bijdrage voor de weeskinderen in Kontum. De bijdrage wordt besteed aan oa de schooluniformen en de ziektekostenverzekering.
Nogmaals van harte welkom om dit project samen met ons te ondersteunen

met vriendelijke groeten namens de ZWO commissie
Immie Hoekstra

vrijwillegers gezochtVrijwilligers gezocht

Vanaf 1 oktober aanstaande moeten we het als gemeente doen zonder onze koster Teun Dragt. Omdat we als Protestantse Gemeente Groningen moeten bezuinigen, heeft de Algemene Kerkenraad besloten in 2016 afscheid te nemen van de betaalde kosters. Dit betekent dat taken verricht door Teun door vrijwilligers moeten worden overgenomen.
Nu werd Teun natuurlijk in zijn werk als koster al ondersteund door vrijwilligers. Denk aan de hulpkosters en Wim Klamer en Henk Rutgers die Teun assisteren bij het beheer/onderhoud van de kerk. Maar zonder nieuwe vrijwilligers gaan we het niet redden.

Onlangs hebt u een mail ontvangen met daarin een oproep zich te melden als vrijwilliger voor verschillende taken.
We zijn erg blij dat daarop positieve reacties zijn gekomen, zodat een aantal belangrijke taken al zijn ingevuld

Lees meer...

Zomervieringen 2016

Ook in de zomervakantie ben je van harte welkom op de zondagmorgen in De Bron. Op deze zes zondagen in de zomervakantie, te beginnen op 17 juli, lezen we uit de Bijbel het begin van de Bergrede. De Bergrede is Jezus’ belangrijkste toespraak en hij begint deze toespraak met het welkom heten van bepaalde mensen en hen alvast te feliciteren.
Traditioneel is dit gedeelte bekend onder de naam ‘de zaligsprekingen’. We willen elke zondag stilstaan bij één van de regels daaruit. Er is muziek, we zingen en er is ruimte om stil te zijn en te bidden.
Deze bijeenkomsten worden door een aantal leden uit de kerkelijke gemeente voorbereid. Deze diensten zullen wat korter duren dan meestal het geval is. Iedereen is van harte welkom in de Bron op de zondagmorgen. En we beginnen om 10.00 uur. Na afloop is er ruimte om elkaar verder te ontmoeten met koffie, thee of limonade.
NB. Ook in de Nieuwe kerk en De Fontein gaan de zomervieringen over dit onderwerp. Je kan voor de verandering ook daar mee doen. Zie voor de tijden Kerk in Stad of op betreffende website.

lunchDe Lunch voor Het Pand.

Deze gaat in verband met te weinig aanmeldingen niet door!

Deze lunch wordt uitgesteld tot na de zomer en wordt nu georganiseerd op de startzondag, zondag 18 september. 

Zondag 19 juni is er een gezamenlijke viering in de Nieuwe Kerk. Tijdens deze viering zullen degene die de opleiding tot rouwbegeleiding hebben gevolgd, worden bevestigd. Daarna is er natuurlijk koffie en daar weer na is er de mogelijkheid tot lunchen.
De lunch is bedoeld om elkaar beter te leren en kennen en kent ook een goed doel. In Het Pand wordt om de week een lunch in combinatie met een zondagsviering georganiseerd. Met deelname aan de lunch, wordt de lunch in Het Pand gesteund.
We hopen op mooi weer, want de Nieuwe Kerk heeft een prachtige tuin.

 

Zangers gezocht voor het Projectkoor De Bron: mini-project op 12 juni 2016

Na het geslaagde eerste mini-project op zondag cantate 24 april, is de voorbereiding voor het volgende project in volle gang.
Op 12 juni 2016 om 10.00 uur werkt het Projectkoor onder leiding van Peter Rippen mee aan de dienst. Het wordt een dienst van Schrift en Tafel.
Het koor zal, deels samen met de gemeente, een aantal liederen zingen en instuderen. Uiteraard wordt bij de repetities gezorgd voor de benodigde bladmuziek voor het koor. De repetities zijn in De Bron van 20.00 uur tot 22.00 uur , met een korte pauze.
De repetitiedata:
Vrijdag 3 juni
Woensdag 8 juni
En voor aanvang van de dienst om 9.00 uur op 12 juni.
Geef je op als je een van zingen houdt en een paar keer stevig wilt oefenen. Een aantal mensen heeft zich al opgegeven of afgemeld, dat hoeft niet opnieuw.
Opgeven kan per email bij Hanneke Stam

HighTeaKND

Kindernevendienst

Op een regenachtige zondag middag kwamen de leiding van de kindernevendienst van de Nieuwe kerk, de Fontein en de Bron bij elkaar in het Heerenhuis om op een gezellige en productieve manier kennis met elkaar te maken. Immers het is de bedoeling dat er elke derde zondag van de maand een gezamenlijke viering is, en dat betekent dat de leiding van de kindernevendienst ook samen moet gaan werken. Allereerst hebben we een kennismakingsrondje gedaan. Iedereen bedacht een vraag: wat wil je graag weten van de ander. Bv. Wat zijn je hobby’s, of wat is je lievelingsboek ? Iedereen beantwoorde dezelfde vragen, en die waren natuurlijk heel verschillend.
Daarna werd het tijd voor de workshop. Vanuit Jop werden we hierin begeleidt. Omdat we allemaal al jaren op dezelfde manier kindernevendienst geven, is het heel leuk om eens door een andere bril daarnaar te kijken. Hoe luistert een 4 jarige naar een bijbel verhaal, en hoe een 10 jarige? Hoe neem je de belevingswereld van het kind mee in je gesprek, en welke verwerkingsvorm kies je daar weer bij? Een knutsel, of een spel?
Voor dat we het in de gaten hadden was het tijd om van een welverdiende high tea te genieten. Potten vol thee, scones, sandwiches en andere lekkernijen. Kortom een gezellige afsluiting van een hele leerzame middag.

Gemeenteoploop

Op 10 april jl. werd er voor de tweede keer een Gemeentoploop gehouden na de dienst. Dit n.a.v. het Concept Plan van Aanpak dat is opgesteld als reactie op het Beleidsplan 2016-2019 van de Protestantse Gemeente Groningen. Christian nam ons aan de hand van een PowerPoint Presentatie mee door de wijzigingen die zijn aangebracht in dit plan n.a.v. de reacties van gemeenteleden tijdens de bijeenkomsten in de Bron en in de Fontein en de Nieuwe Kerk.
Hierna gingen we erover met elkaar in gesprek. Een aantal opmerkingen zullen worden voorgesteld aan de andere wijkgemeenten en naar verwachting ook opgenomen worden in het uiteindelijk Plan van Aanpak. Dat zal eind april aan de AK aangeboden worden.
De complete PowerPoint presentatie (met daarin de wijzigingen n.a.v. de eerste bijeenkomst in het rood weergegeven) kunt u hier vinden.

Nieuwe diaken,

dienst 24 04 201603432

Afgelopen zondag 24 april werd Jelle Kooistra bevestigd als diaken in de Bron.
Hij volgt Henk Rutgers op, die na vier jaar is afgetreden.
We zijn blij dat Jelle dit ambt (weer) op zich wil nemen en hopen Henk op een later tijdstip in een kerkdienst te bedanken voor zijn inzet, omdat hij, vanwege zijn verblijf in Malawi, niet aanwezig kon zijn.

De foto van de bevestiging van Jelle Kooistra tot diaken spreekt boekdelen, in het licht van het Iona-lied dat vlak voor de bevestiging  werd gezongen:
"Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op der wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat ik vind in jou en jij in Mij?"

 

 

Uit de preek:

Uit de preek van 24 april, ds. Alberte van Ess. Naar aanleiding van Deuteronomium 6: 1-9; Johannes 13: 31-35.

“Ik heb altijd geloofd dat het tegengestelde van liefde niet haat is, maar onverschilligheid, het tegengestelde van kunst niet lelijkheid, maar onverschilligheid, het tegengestelde van leven niet dood, maar onverschilligheid jegens beide; het tegengestelde van vrede niet oorlog, maar onverschilligheid jegens beide. Het tegengestelde van cultuur, schoonheid, edelmoedigheid is onverschilligheid, dat is de vijand.”
Elie Wiesel.

(.....) Hoe kunnen wij ons teweer stellen tegen de onverschilligheid. Dagelijks trekken er aan ons indringende beelden voorbij van menselijk leed. Hoe voorkomen we dat wij zappend het hoofd afwenden (.....)

(.....)Vanuit de teksten die we lazen vandaag wordt ons gezegd dat we gebouwd zijn op het tegengestelde van onverschilligheid: de liefde. We zijn geschapen naar het beeld van God, die liefde is (.....)