facebook button

De veertig-dagen tijd

Ja we zijn aanbeland in de tijd van bezinning, inkeer tot onszelf en oog voor de wereld om ons heen. Een tijd waarin het diaconaat in de Bron een belangrijk aandeel heeft. Allereerst is in de liturgie ruimte gemaakt voor de projecten van Kerk in Actie... het oog voor de wereld. Na het Kyriegebed zingen we geen glorialied, maar hebben we een 40-dagenmoment met een vaste acclamatie, het veertig-dagenlied hebben vaste acclamaties en een vast kinderlied. Een korte KerkInAktie-film informeert de aanwezigen over het doel waarvoor dit jaar tijdens de veertigdagen-tijd gecollecteerd wordt. De opbrengst van deze derde collecte richt zich op de wereld om ons heen, dichtbij. Veel mensen in Groningen leven in armoede en zijn afhankelijk van de voedselbank.

Lees meer...

Informatie Gemeenteoploop op zondag 28 februari - deel 2: de vierplek.

Twee weken geleden las u het al: “In mei 2016 moet er een plan gereed zijn van de 3 wijkgemeentes waarin het Beleidsplan vorm gekregen heeft. Niet in detail uitgewerkt, maar wel in grote lijnen.”
Eén van de lijnen bestaat uit intensivering van de gezamenlijke diensten. Wat gaat er veranderen en hoe gaan de diensten eruit zien? De frequentie van gezamenlijke vieringen en de inzet en rol van de voorgangers zal veranderen. Er is in het predikantenteam van de PGG hiervoor een voorstel gedaan. Er zijn plannen om vanaf Pinksteren iedere 3e zondag van de maand gezamenlijke vieringen te houden met De Fontein, de Nieuwe Kerk en De Bron (m.u.v. 20 november, de laatste zondag van kerkelijk jaar met herdenking van overledenen). Ook zullen de zomervieringen weer samen voorbereid worden.
Uiteraard wordt door de wijkkerkenraden en werkgroepen Eredienst nagedacht over de inrichting van de vieringen.

Lees meer...

werelddiakonaat

Zending en Werelddiaconaat

De ZWO gaat dit jaar nog voor de actie van de weeskinderen in Kontum, Vietnam. Vorig jaar hebben we in totaal € 975,41 bij elkaar gekregen, middels onder anderen de ZWO tafel en de spaarbusjes. We hopen er dit jaar weer zo'n succes van te maken.
Vorige week hadden we onze eerste actie met verkoop van zelfgemaakte fotokaarten en weer wat lekkers bij de koffie.
De volgende ZWO tafel houden we op zondag 14 februari met een knipoog naar Valentijn. We gaan onze tafel weer gezellig aankleden met wat spulletjes die je kunt kopen voor je dierbaren als teken van houden van of zomaar voor de gezelligheid en natuurlijk is er ook weer wat voor bij de koffie. Graag tot dan!
met vriendelijke groeten namens de ZWO commissie,
Immie Hoekstra

Inspirerende avond voor de kerk: jeugd, wijk en toekomst.

Op maandag 15 februari a.s. wordt een avond gehouden waarop bezoekers op een speelse manier ideeën kunnen uitwisselen over thema’s die velen in onze kerk na aan het hart liggen, maar die niet altijd zo gemakkelijk zijn vorm te geven in de praktijk. De thema’s waarover zal worden gebrainstormd en ideeën zullen worden uitgewisseld, zijn:

* Kerk en wijk/maatschappij: de rol van de kerk in de buurt/stad
* Kerk en jeugd: hoe wordt de kerk aantrekkelijk(er) voor ‘jeugd’?
* Kerk2.0, Kerk en toekomst/technologie: gebruik van nieuwe technologie, PR en communicatie via nieuwe media (zoals internet, apps e.d.)

We gaan op deze avond op een inspirerende en creatieve manier aan de slag. Opgedeeld in drie groepen richten we ons elk op een thema om dit uit te diepen en om hierover frisse, nieuwe ideeën op te doen.

Lees meer...

Gespreksgroep

Ga je wel eens op vliegvakantie? Bijvoorbeeld backpacken naar Thailand of Australie of lekker naar de zon in Griekenland of een ander Zuid-Europees land? Koop je vaak spullen via internet? Eet je vaak of weinig vlees? Rijd je ook wel eens harder dan 120 of 130 km per uur? Als je wilt weten wat dit met ons klimaat te maken heeft, kom dan op woensdag 17 februari a.s. naar de Bron. Koos Meisner zal een inleiding houden over dit onderwerp, daarna gaan we met elkaar in gesprek. We beginnen om 20.00 uur en eindigen tegen 22.00 uur met een hapje en een drankje. Iedereen die geïnteresseerd is in het klimaat en de klimaatverandering is van harte welkom, van piepjong tot stokoud.
Graag wel van te voren aanmelden bij:
Harold Admiraal  of Klaas Sybrandy 

Zangers gezocht voor het paasprojectkoor.

Binnenkort start het projectkoor voor de Paascyclus 2016.
De voorbereiding is net begonnen en wat we precies gaan doen is nog niet vastgesteld. Wel is besloten dat het Stabat Mater, op tekst van Willem Wilmink en muziek van Peter Rippen, weer gezongen wordt.
Onder leiding van Peter Rippen en Ton Tromp gaan we 6 keer repeteren op vrijdagavond van 20.30 - 22.00 uur in De Bron. Te beginnen op 12 februari.
Vervolgens zingen we in de vieringen van de Stille Week. Nadere informatie volgt nog. Je kunt je opgeven per email.

De voorbereidingsgroep en Werkgroep Eredienst

Gemeenteoploop op zondag 28 februari.

De wijkkerkenraad nodigt iedereen van harte uit om met elkaar te praten over de samenwerking met de Fontein en de Nieuwe Kerk.
De wijkkerkenraad van De Bron ziet in overeenstemming met de ideeën in onze wijkgemeente in de komende jaren één à twee toekomstbestendige samen-werkende wijkgemeentes binnen de Protestante Gemeente Groningen. De moderamina van De Fontein, de Nieuwe Kerk en De Bron schreven eerder aan de Algemene Kerkenraad: “Het proces van samenwerking is in gang is gezet tussen de drie wijkgemeenten. Die samenwerking is inspirerend en verrijkend, en nodig om in de stad als gemeente van Christus present te kunnen zijn, nu en in de toekomst. Richtinggevend voor de onderlinge samenwerking is het streven de drie afzonderlijke wijkgemeenten in de jaren 2015-2017 te integreren tot één wijkgemeente (Stad-Noord) met één wijkraad, één beleidsplan, één pastorale raad, één wijkdiaconie, één liturgiegroep, etc.

Lees meer...

Kerst Inn 2016Kerst Inn 2015: gezellig, dus geslaagd

In De Bron is Eerste Kerstdag goed gevierd. Dat begon al met de familiedienst waarin jong en oud op diverse manieren optraden. Tijdens de koffie met banket daarna werd de kerkzaal in een mum van tijd omgebouwd tot een prettige plek met verschillende zitjes, waaraan het gezellig kletsen was. De jongere bezoekers konden terecht in het schoollokaal, om te tafelvoetballen of een ander spel te doen, en in de keuken werd de lunch voorbereid.
Het was goed om te zien dat Beijumers zich welkom wisten, of ze nou wel of niet een link met de kerk hebben. Gezamenlijk hebben we ons de soep en hapjes goed laten smaken. En toen we daarna dachten dat iedereen het wel gezien had, kwamen er weer nieuwe mensen binnen voor een kop thee of koffie met wat lekkers en een praatje of een spelletje. We weten nu al dat we volgend jaar de sjoelbak op tijd moeten klaarzetten, want ook voor dit oud-Hollandse kerstspelletje blijk nog steeds belangstelling.
Zei ik volgend jaar? Zeg maar dit jaar, want het duurt geen jaar meer voordat we opnieuw een Kerst Inn willen organiseren. Te leuk om er niet even bij te zijn geweest!
Agnes de Vos

Actie Kerkbalans 2016 PKNSBActie Kerkbalans 2016

Het is weer tijd voor de actie Kerkbalans. Dit jaar loopt de actie Kerkbalans van 17 tot en met 31 januari 2016. In deze tijd komen vrijwilligers bij u aan de deur om de brief voor de actie Kerkbalans te bezorgen en een week later om uw reactie op te halen. Iedereen die een doorlopende machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven of een schenkingsovereenkomst is aangegaan, ontvangt in deze periode een kaart via de post.
Uw bijdrage is noodzakelijk om samen kerk te kunnen zijn in de stad en in onze wijken. En om de vele activiteiten die we ontplooien in en buiten de kerk te kunnen blijven uitvoeren. De begroting van de Protestantse Gemeente Groningen kent de afgelopen jaren en ook in 2016 een tekort van ongeveer 150 duizend euro. Op dit moment zijn er plannen in de maak om er voor te zorgen dat de kerk in 2018 een sluitende begroting kent. Wij vragen u de informatie in de brief goed te lezen en uw bijdrage voor 2016 te bepalen.
Namens de werkgroep financiën,
Peter Altena, kerkrentmeester