facebook button

Koffie, oliebollen en ontmoeting in de Bron.

In navolging van eerdere ontmoetingen en uitstapjes met bewoners uit de wijk, wordt op woensdag 28 december een oliebollen ontmoeting georganiseerd.
In samenwerking met de wijkorganisaties zoals Humanitas, het WIJ team, buurtcentra en Bij Bosshardt is de Bron op woensdag open van 10.00 tot 13.00 uur.
Er worden oliebollen geserveerd en wellicht ook appelflappen. Iedereen is welkom en opgave is niet nodig.
Johanna Nab, Werkgroep Diaconaat

cursus collage makenWorkshop schilderen/collage maken.droomblad

Heb je altijd al een schilderwerk of een collage willen maken met museale waarde?
Dan krijg je nu de kans! op zaterdag 17 december wordt er een workshop gegeven door Grietje Ynema, van 10.00 - 10.30 uur in De Bron.
Je werk is dan te zien tijdens de kerstviering in de Bron op eerste Kerstdag vanaf 10.00 uur, in de kerstmusical "Dromenmuseum van Professor Wellicht".
Je hoeft geen teken- of schilder ervaring te hebben en niets mee te brengen dan zin om creatief bezig te zijn.

Inclusie koffie en thee en lekkers!!

 

dienst 27 11 201604307ZWO nieuws

Op zondag 11 december houdt de ZWO zijn laatste ZWO tafel voor de actie Kontum, voor de Vietnamese weeskinderen.
Als het een beetje mee zit hebben we als ZWO de Bron in de afgelopen 2 jaren zo tegen 2000 euro bij elkaar "gesprokkeld" en daar zijn we heel erg blij mee. En daarvoor willen we onze Brongangers hartelijke danken.
Deze zondag sluiten we af met een tafel die in het teken staat van kerst. U kunt hiervoor leuke spulletjes aanschaffen voor de komende feestelijke periode. Het zou fijn als u ons mee helpt dat bedrag van 2000 euro te halen.
In de oudejaarsdienst sluiten we het dan echt af met de opbrengst van de eerste collecte.
Helpt u ons nog een handje mee?

namens de ZWO commissie Immie Hoekstra

rene de reuverDs. René de Reuver
de nieuwe scriba van de PKN, komt naar Groningen!

Informeren-uitwisselen-inspireren
Datum: 23 november 2016
Tijd: 20.00 u
Plaats: Immanuelkerk (Overwinningsplein 1)
Aanmelding niet nodig. Welkom!
Protestantse gemeente Groningen

Lees meer...

Financiën wijkdiaconie de Bron 3e kwartaal

De opbrengst van de collecten worden door het kerkelijk bureau verzorgd. Als verantwoording hierbij de financiële verantwoording die u daar niet aantreft. In het derde kwartaal is aan de baten van het eigen project Kontum € 139,45 toegevoegd. Dit als resultaat van de collecte op 7-8 en de opbrengst van spaardoosjes. Van een gemeentelid is € 100 ontvangen met als bestemming het diaconaal fietsproject Laat ze niet lopen maar Fietsen. Van een wijkbewoner mochten we als Zakat voor de armen een bedrag van € 50,= ontvangen. Met dank aan de gevers bij dezen verantwoord.
Henk Oostinga, penningmeester

rupsje

Kalenderfoto's

Ieder jaar wordt er vanuit de wijkgemeente De Bron een kalender uitgegeven voorzien van foto's gemaakt door gemeenteleden het liefst in Beijum of omgeving. Voor de nieuwe kalender van 2017 kunt u geschikte foto's inleveren, het liefst m.b.v. wetransfer, bij Harm v.d. Berg
Bovenstaand rupsje (ca 4 cm) was op  een mooie zondagmiddag aan de wandel op het asfalt van de Kardingermaar.

muziekproject: “Mattheüs”

Gezocht: Zangers – 1 pianist – 1 fluitist – 1 klarinettist voor het muziekproject: “Mattheüs”
Vind je het leuk om samen te zingen en wil je graag in projectvorm naar prachtige concerten op 8 en 9 april 2017 toewerken? Geef je dan kosteloos op voor het eigentijdse passieproject “Mattheüs” van Gerard & Gerard-musicals: Een gezongen passie op basis van teksten uit het Mattheüsevangelie.
In twaalf repetities gaan we als koor vanaf januari op dinsdagavond de muziek repeteren. Thuis moet je je daarop voorbereiden met een oefen-cd. Er zijn ook verschillende solopartijen, de instudering daarvan gaat in overleg. Het ensemble repeteert in dezelfde periode. De muzikale leiding is in handen van Marinus Verkuil, Roele Kok en Alina Rozeboom. Het project wordt georganiseerd door de Nieuwe Kerk in samenwerking met De Bron en De Fontein.

Lees meer...

KerstprojectKoorKerstprojectkoor

Inmiddels wordt het een traditie in De Bron: met kerst werkt een projectkoor mee aan de kerstnachtviering. De voorbereidingen zijn alweer begonnen.
Er zijn 6 repetities gepland onder leiding van Alian Bergsma. Bij alle repetities en op kerstavond worden we begeleid door Vincent van Ravels. Het repertoire zal bestaan uit bekende en een enkel onbekend kerstlied.
Start projectkoor: 18 november.
Plaats: De Bron
Tijd 20.00 - 22.00 uur
Iedereen die graag zingt is van harte welkom, aanmelden bij Hanneke Stam 
Namens Werkgroep Eredienst, 
Hanneke Stam

 

Ionaviering

Ionaviering in de Nieuwe Kerk.

Zondag 13 november om 17.00 uur (2e zondag in de maand) is er een Iona viering voor deze keer in de Nieuwe Kerk, Nieuwekerkhof 1 te Groningen. De vieringen ademen de sfeer van Iona met zijn oud Keltische wortels, met melodieën en liederen die daar zijn geboren en met de eenvoud en de stilte die je daar kunt ervaren. Een van de doordeweekse vieringen in de Abdij van Iona is een gebedsdienst voor heelwording. Tijdens onze vespers volgen wij deze liturgie. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee. Van harte genodigd!

dienst 09 10 2016 9849Afscheid koster Teun Dragt

Op zondag 9 oktober hebben we als gemeente na 21 jaar afscheid genomen van onze koster Teun Dragt.
Als eerste werd hij door de kinderen van de kindernevendienst in het zonnetje gezet als dank voor de vele glaasjes limonade die altijd voor hen klaar stonden na de dienst.
Daarna werd hij toegesproken door de voorzitter van de wijkkerkenraad Christian Hulzebos, die dit ondersteunde met wat dia´s. Vervolgens kreeg hij een onderscheiding van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer, die bestaat uit een insigne in brons en een oorkonde. Folkert Rienstra sloot het geheel af met het toepasselijke lied: ”I dit it my way”.
Tijdens een hapje en drankje na de dienst werd Teun door veel gemeenteleden de hand geschud en bedankt voor zijn jarenlange inzet. We zullen hem missen!
Antje Graaff, scriba.

IonavieringIonaviering in de Doopsgezinde Kerk

Zondag 9 oktober om 17.00 uur (2e zondag in de maand) is er een Ionaviering in de Doopsgezinde Kerk te Groningen (Oude Boteringestraat). De vieringen ademen de sfeer van Iona met zijn oud-Keltische wortels, met melodieën en liederen die daar zijn geboren en met de eenvoud en de stilte die je daar kunt ervaren. Een van de doordeweekse vieringen in de Abdij van Iona is een gebedsdienst voor heelwording. Tijdens onze vespers volgen wij deze liturgie. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee. Van harte genodigd!
De volgende Ionaviering op 13 november vindt bij wijze van uitzondering in de Nieuwe Kerk plaats.

Hilda Scherphuis