Popup login module

facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

PKN Wijkgemeente De Bron

De PKN Wijkgemeente De Bron, in de Groninger wijken Beijum, de Hunze en Van Starkenborgh, wil graag een open en voor iedere kleur en geaardheid tolerante christelijke geloofsgemeenschap zijn. In navolging van Jezus Christus zijn we een gemeente onderweg naar een wereld zoals God die bedoeld heeft. Een wereld van vrede, gerechtigheid en een duurzaam omgaan met de schepping. Dit is deels een individuele zoektocht, maar wel in de bedding van de geloofsgemeenschap waardoor je je gedragen weet. Iedere zondag is er om 10.00 uur een viering in de Bron. Tijdens de viering laten we ons raken door het wonder van Gods aanwezigheid in ons midden.  De vieringen kenmerken zich door eigen rituelen, ons omgaan met stiltes en de ontmoeting met elkaar en met God. In gespreksgroepen en meditatiebijeenkomsten gaan we het gesprek aan over geloofs-, en levensvragen. Vanuit onze opdracht om te helpen waar geen helper is, bieden we een luisterend oor en proberen we om te zien naar onze medemensen in de wijk en in de wereld, omdat God naar ons heeft omgezien.

Dienst zondag 10 november in De Bron

Voorganger da Albete van Ess.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of limonade.

Informatie over de komende diensten....


Oogsttafel ZWO 27 oktober


oogsttafel


Zondag 27 oktober heeft de ZWO weer een oogsttafel in de oogstdienst.
Wij vinden dit als ZWO een prachtige combinatie.

Lees hier verder


Kruidnotenactie in De Bron


Vanaf 10 november kunt u - net als de vorige jaren - na de dienst KRUIDNOTEN kopen. Per zakje kosten ze 2.50 EURO, de opbrengst gaat naar ZOA-vluchtelingenzorg; een organisatie die zorgt voor vluchtelingen ter plekke. [bv. de vele Syrische vluchtelingen die nu in Jordanië en Libanon wonen]


Kalenderfoto’s gezocht


Ook dit jaar zoeken we foto’s voor de kalender van De Bron, de kalender die in december samen met de kerststerren, kerstpakketten enz. wordt uitgedeeld. Het liefst hebben we foto’s van herkenbare zaken in en om Groningen. De foto’s kunnen direct naar Harm vd Berg gestuurd worden; hij maakt de kalender en selecteert de foto’s.