Popup login module

facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Bloemengroet

Met de bloemen die op zondag op de tafel staan, brengen we na de dienst aan iemand een groet vanuit de gemeente. Door middel van bloemen feliciteren we mensen, laten we ons meeleven blijken in een moeilijke periode van iemands leven of bedanken we iemand die zich bijvoorbeeld al jaren inzet voor de kerk.
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen van mensen te noemen die naar hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet. U kunt dit doorgeven aan de coördinator van de bloemengroet of aan één van de ambtsdragers. U kunt zelf ook meewerken aan de bloemengroet door een paar keer per jaar de bloemen te verzorgen en ze na de dienst naar iemand toe te brengen.

Bloemengroet coördinatie:  Gera Berends tel. 06-33763484

Kerkdienst op cassettebandje 

Eveneens wordt van de zondagse liturgieviering een opname gemaakt op een cassette. Als u thuis de dienst wilt beluisteren kunt u van deze mogelijkheid gebruik maken. Indien gewenst kunt u zowel het bandje als een afspeler te leen krijgen.

Aanvragen richten aan Ellie Blom, Edzemaheerd 11, tel: 541 96 44

Dienst zondag 12 mei in De Bron


Voorganger da Alberte van Ess.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee.

Informatie over de komende diensten....


sobere maaltijdTerugblik veertigdagentijd


In het project voor de veertigdagentijd, dat elk jaar wordt aangeleverd door “Kerk in Actie”, hebben we toege-leefd naar Pasen met als thema “Een Nieuw Begin”. Met de eerste collectes volgden we dit thema waarvan om de andere week in de zondagse dienst een filmpje werd vertoont over het betreffende doel. In de foyer hing een poster van de sobere maaltijd. Elke week werd van de opbrengst van de maaltijd een nieuw bedrag bijge-schreven.

lees verder....


zaden van iedereenRoyale opbrengst bij de Sobere maaltijden in De Bron


Ieder jaar worden tijdens de 40-dagentijd Sobere maaltijden gehouden in De Bron; op woensdagavond kan iedereen aanschuiven voor een lekkere soep met brood en tegelijk een goed doel steunen. Dit jaar was het goede doel de campagne ‘Zaden zijn van iedereen’ van de organisatie Hivos [www.hivos.org].

Lees hier alle verdere informatie