facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

IMG 0163 meditatiehoek

Opening stilte- en aandachtscentrum de Bron in veertigdagentijd

Op de maandagen 11, 18, 25 maart en 1 en 8 april is de Bron open van 19.30 tot 21.00 u. Het eerste uur is er vrije inloop met gelegenheid voor een kopje koffie of thee met een gesprekje. Ook liggen er teksten klaar om bij te verstillen voor persoonlijke meditatie en gebed in de kerkzaal. Tevens kan er een kaarsje worden aange-stoken. Van 20.30 tot 21.00 u. is er een gezamenlijke stilte-vesper.
In de Stille Week zal er een labyrint liggen in de kerkzaal met de mogelijkheid dat individueel te lopen. Het laby-rint is een oeroud beeld voor onze levensweg met zijn keerpunten en omwegen. Uiteindelijk komen we aan in het middelpunt, de bron/Bron van ons bestaan. De weg terug heeft een andere route. Maar je komt er altijd weer uit. Een labyrint is geen doolhof. In het christelijk geloof werd het labyrint ook verbonden met de weg van Christus. Het werd als een hulpmiddel ingezet bij de bezinning in de Stille Week als een illustratie van zowel het leven van een christen als het leven van Christus zelf. Daarnaast had het labyrint betekenis bij overgangsmo-menten. Met name die functie zien we in onze huidige tijd terugkeren, bij ziekte, een nieuwe baan of pensione-ring.
Om zelf het labyrint te lopen met, voor wie dat wil, een handreiking en/of (na)gesprek, is de Bron open op:
15 april van 19.30 tot 21.00 u
16 april van 15.30 tot 17.00 en van 19.30 tot 21.00 u
17 april van 10.00 tot 12.00, van 15.30 tot 17.00 en van 19.30 tot 21.00 u
Op 18 april begint dan de Paascyclus, met op Witte Donderdag een dienst van Schrift en Tafel om 19.00 u., ge-volgd door de passieviering van Goede Vrijdag eveneens om 19.00 u., en op zaterdag om 23.00 u. de Paaswake. Op zondag 21 april is er dan de Paasochtenddienst om 10.00 u.


stiltecentrum3