Nieuws uit De Bron van  16 mei 2024

Dienst zondag 19 mei Pinksteren
10:00 uur. Gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk (Nieuwe Kerkhof). In deze dienst lezen we uit Handelingen 2, 1 – 24 en de verzen 41 en 42. Aan het eind van dit tweede hoofdstuk staat dat de prille gemeente een gemeenschap met elkaar vormde. Dat lijkt het prachtige resultaat van het Pinksterfeest en het prille begin van de kerk. De beoogde gemeenschap die juist in het andere verhaal dat we lezen, Genesis 11, 1 – 9, uitloopt op het tegendeel, de verstrooiing. En daarmee de actuele vraag ook van onze tijd: hoe kun je het beste een gemeenschap vormen die ook nog eens recht doet aan haar individuele leden. We vieren de gemeenschap in een Dienst van Schrift en Tafel.
Organist is Jaap de Kok en de cantorij van de Nieuwe Kerk verleent haar medewerking.
Voorganger is da. Alberte van Ess.

Dienst zondag 26 mei
10:00 uur. Voorganger ds. Rob Fortuin. Muzikale begeleiding door Peter Rippen.
Voor beide diensten wordt u van harte uitgenodigd.
Onderaan deze mail leest u hoe u de diensten kunt volgen en waar u de ordes van dienst kunt vinden.

Voor beide diensten wordt u van harte uitgenodigd.
Onderaan deze mail leest u hoe u de diensten kunt volgen en waar u de ordes van dienst kunt vinden.

Als er geen aarde meer is, waar moet je dan spelen?
In de Nieuwe Kerk (Nieuwe Kerkhof) vindt op 16, 17, 18, 24 en 25 mei (om 19:30 uur) en op 20 en 26 mei (om 14:30 uur) de muzikale theatervoorstelling ‘Op het spel’ plaats. Een voorstelling voor en door kinderen en andere volwassenen, die gaat over de grote zorgen om het klimaat.
Er staat, zoals we weten, veel op het spel.
Een muzikale theatervoorstelling tegen de somberheid in, op zoek naar goede moed en hoop.
Reserveren is verplicht. Kosten: 5 euro per volwassene. Kinderen tot en met 18 jaar gratis. Reserveren via www.ophetspel2024.nl

Zomerpakketten Actie
Vanuit Stichting Present Groningen is begonnen met de zomerpakketten actie. Deze actie houdt in dat er pakketten worden gemaakt, voor gezinnen die geen geld hebben om op vakantie te gaan of leuke activiteiten te doen. De zomer kan heel lang duren als de mensen om je heen wèl op vakantie gaan en wèl dit soort leuke dingen ondernemen. Stichting Present Groningen organiseert daarom de zomerpakketten actie om de zomer voor een aantal van deze gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd een beetje zonniger te maken. Present werkt in alle gevallen samen met hulpverleners die in kunnen schatten waar een zomerpakket een mooie aanvulling is. Bij deze gezinnen speelt vaak meer dan alleen weinig geld, zoals gezondheidsproblemen en/of is er sociale problematiek.

Hoe kan ik helpen?
Tijdens deze actie worden de samenstellers gekoppeld aan een gezin. U krijgt dan de adresgegevens van het gezin en brengt het pakket dan ook daadwerkelijk zelf langs. Door dit zelf te laten brengen, stimuleren wij het contact tussen u en het ontvangende gezin.
Lijkt het u leuk om mee te doen aan deze actie? Meldt u zich dan aan via: Zomerpakketten samenstellers - Groningen (stichtingpresent.nl

Zomervieringen 2024: De regenboog en al zijn kleuren
Wil je meedoen met het voorbereiden van een zomerviering?
In de zomervieringen van dit jaar laten we ons inspireren door de kleuren van de regenboog.
De regenboog is een gegeven teken van het verbond en van hoop; een opvallend en veelkleurig symbool tussen hemel en aarde.
En het verbindende symbool bij de vijf zomerdiensten.
Het eerste Bijbelboek is het boek Genesis, een boek vol verhalen, soms verhalen als de grondverf voor meer verhalen de hele Bijbel door.
Vlak na het eerste scheppingsverhaal staat als een soort volgend scheppingsverhaal de vertelling rond de ark en de regenboog. Een echo lijkt het: van ‘woest en ledig’ tot een nieuw begin van de aarde en een nieuw verbond tussen hemel en aarde.

Indeling
Zondag 28 juli: 1e viering: Inleiding op het hoofdthema “de Regenboog” en het verhaal van Noach, Ark van het Verbond, verbinding, veelkleurigheid en wit, waarin alle kleuren opgaan.
Zondag 4 augustus: 2e viering: Rood, oranje: Kleur van vuur, passie, Heilige Geest, levensvreugde, energie.
Zondag 11 augustus: 3e viering: Geel en indigo/blauw: Zomer, zon, licht. En hemel, Maria gekleed in het Goddelijke blauw, water.
Zondag 18 augustus: 4e viering: Groen: Kleur van hoop, groei, toekomst, schepping, duurzaamheid.
Zondag 25 augustus: 5e viering: Paars: Lijden, maar ook ingetogenheid en inkeer. Spiritualiteit. Paars kan ook gezien worden als zwart, waar het licht doorheen gloort.

Invulling
We gebruiken een ingekorte orde van dienst, waarin telkens hetzelfde beginlied, slotlied en zegenbede terugkomen.
De zomervieringen hebben vooral een zomers en luchtig karakter. Als er een overweging is, dan maximaal 10 minuten.
Gedichten, korte teksten, een creatieve of muzikale invulling, een quiz, meditatie of wandeling of... veel is mogelijk.
Alles afhankelijk van degenen die de dienst voorbereiden. Het zijn korte vieringen: tussen een half uur en drie kwartier.
Verbinding is er ook na de dienst bij de koffie!

Aanmelding
Wil je meedoen met het voorbereiden van een zomerviering?
Geef je dan voor 1 juni op, per mail bij Tonko Ufkes via tonko.ufkes@gmail.com en/of Harm van den Berg via harm.vdberg@home.nl

De voorbereiding per viering gebeurt meestal in tweetallen, maar kan ook alleen of met drie gemeenteleden. In juni houden we een bijeenkomst waarin we de zondagen verdelen en gezamenlijk kijken naar de orde van dienst en de vormgeving van de ideeën.
We kijken uit naar jouw kleurrijke en inspirerende bijdrage aan de zomervieringen!
Met hartelijke groeten, Tonko en Harm

Meditatie in De Bron
Iedere tweede en vierde maandag van de maand bent u van harte welkom voor meditatie in De Bron (Bentismaheerd 1a Beijum).
Om 19:30 uur begint de inloop met koffie en thee, om 20:00 uur is de aanvang meditatie.
We starten met lichaamswerk om vervolgens via meditatie naar binnen te keren. Zo even los van de rumoerige buitenwereld naar de stillere binnenwereld.
Er zijn geen kosten verbonden aan de meditatieavonden en u hoeft zich niet aan te melden.
Jan Knot, tel. (050) 541 42 81

Bloemenpotje
Zoals u weet hangt er in de foyer een bloemengroet spaarpotje. Vanuit dit potje proberen we de wekelijkse bloemen voor de bloemengroet te betalen. Iedereen kan zo bijdragen aan de bloemengroet en daarmee wordt de bloemengroet echt door ons als gemeente gedragen.
Voor degenen die doorgaans geen contant geld meer bij zich hebben - aan het prikbord hangt een QR-code speciaal voor dit doel. Net als bij de collecten kun je daarmee met je telefoon een bedrag overmaken. Dan is het bovendien als gift op te voeren voor de belastingen. Dit laatste geldt ook als je een bedrag overmaakt op de rekening van de diaconie (NL38 RABO 0325 1920 65, t.n.v. werkgroep diaconaat) – dan wel graag aangeven dat het voor de bloemengroet is.
Het zou mooi zijn als we met z’n allen de bloemengroet zouden kunnen financieren.
Werkgroep diaconaat

Bloemengroet
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen te noemen van mensen die naar hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet.
U kunt dit doorgeven aan één van de ambtsdragers of aan de coördinator van de bloemengroet, Gera Berends, via e-mail: berenbosch@hotmail.com of tel. (06) 33 76 34 84.

Koffie-inloop
Iedere woensdagochtend tussen 10:00 – 12:00 uur en vrijdagmiddag tussen 14:00 – 16:00 uur bent u van harte welkom in De Bron voor gratis thee en/of koffie en gezelligheid.
Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen.

Namens de wijkkerkenraad,
Paulien van de Belt, scriba

De kerkdiensten in De Bron kunnen worden gevolgd via www.kerkdienstgemist.nl
De kerkdiensten in de Nieuwe Kerk kunnen worden gevolgd via www.kerkomroep.nl
Meer informatie en de ordes van dienst vindt u hier op de website.