Nieuws uit De Bron van 27 juni 2024

Dienst zondag 30 juni
10:00 uur. Voorganger is ds. Rob Fortuin. Muzikale begeleiding door Ines Heijkoop.

Dienst zondag 7 juli
10:00 uur. Open Kring Viering. De dienst is voorbereid door Otto van Klaarbergen en Johanna Nab.
We lezen Ezechiël 2 vers 1-7 en Marcus 6 vers 1 tot 6. Het thema is ‘Gekend en erkend worden.’
We worden muzikaal begeleid door Arie van Wijk.
Voor beide diensten wordt u van harte uitgenodigd.
Onderaan deze mail leest u hoe u de diensten kunt volgen en waar u de ordes van dienst kunt vinden.

Berichten van de scriba in de spambox
Na een aantal meldingen blijkt dat de mail van het secretariaat (secretariaat.de.bron@gmail.com) bij een aantal leden in de spambox belandt.
Wanneer u mail verwacht maar deze niet ontvangt dan adviseren wij u uw spambox te checken en aan te geven dat het geen spam betreft en de afzender betrouwbaar is.
We hopen daarmee te voorkomen dat u mogelijk mails zult missen.

In memoriam Jan Schuringa
Op maandag 10 juni jl. is Jan Schuringa overleden op de leeftijd van 82 jaar. Een jaar geleden kreeg hij het bericht dat hij darmkanker had, waarvoor hij chemokuren moest ondergaan. Desondanks bleef hij actief en nam hij de dingen zoals ze waren. Hij bleef doorgaan met wat hij graag deed – ook omdat het goed was voor zijn gezondheid: zwemmen met de ‘Vroege Vogels’ en fietsen. Jarenlang heeft hij in het koor van het Leger des Heils gezongen en ook was hij een trouwe gast bij Het Pand.
In de kerk zat hij steevast rechts achterin, vaak samen met zijn vriendin Lenie. Hij voelde zich thuis in De Bron.
Het lijden dat hij vreesde is hem bespaard gebleven. De laatste weken heeft Lenie hem intensief begeleid. In aanwezigheid van zijn kinderen Karin en Harro, zijn vriendin en familie is hij maandagmiddag voorgoed ingeslapen.
Jan groeide op als oudste in een christelijk gezin. In zijn werkzame leven was hij ambtenaar bij de postkamer van Essent. Hij was een gezelschapsmens, bood graag een helpende hand en genoot van een praatje hier, een praatje daar, maar hij mocht ook graag in de natuur zijn. De omgang met mensen verliep niet altijd probleemloos. Niet begrepen worden en een ander niet begrijpen, daar had hij het soms moeilijk mee.
Op zaterdag 15 juni hebben we Jan naar zijn laatste rustplaats gebracht op Selwerderhof. In de dankdienst voor zijn leven stonden we stil bij Psalm 139. Jan wist zich veilig en verbonden met de Ene, die hem kent en begrijpt, en hem in liefde welkom heet. Het koor van het Leger des Heils ontroerde de aanwezigen met het lied Dona nobis pacem.
Als woorden ten afscheid, afgedrukt op de rouwkaart, geeft Jan ons mee: ‘In liefde met allen heb ik geleefd, in vrede met Christus ben ik heengegaan.’
We zullen hem missen. We dragen in het bijzonder zijn kinderen, vriendin en familie op aan God die een Schuilplaats is voor mensen.
Adrie Huttenga - Menninga, lid Uitvaartgroep.

Lift gezocht zondag 30 juni Fontein
Zondag 30 juni is er in de Fontein (Eikenlaan) een dovendienst o.l.v. da. Alberte van Ess.
Deze dienst begint om 09:30 uur en er is een doventolk aanwezig.
Vanuit De Bron is er iemand die graag naar deze dienst wil maar daar niet op de fiets of met het openbaar vervoer komen.
Wellicht is er iemand onder u die deze zondag naar de Fontein gaat en iemand uit Beijum een lift kan geven?
Neemt u dan contact op met Gerard Veenkamp via Gerard Veenkamp

Uitnodiging voor alle betrokken Bronners!
Lieve mensen,
Wat is een kerk, een gemeenschap zonder betrokken leden. Zonder alle inzet hebben we geen diensten. Het wordt tijd om elkaar daar weer eens voor te bedanken. We bedanken jullie voor je aanwezigheid, voor alle hulp in welke vorm dan ook. Deze avond is dan ook voor iedereen bedoeld die zich betrokken voelt.
Ik had jullie graag persoonlijk een attentie gegeven. In deze tijden van bezuiniging gaat dat niet lukken, sterker nog ik vraag jullie ook nog iets mee te nemen!
Op deze avond, zondag 1 september, aanvang 17:00 uur, sluiten we de zomerdiensten weer af (de laatste is 25 augustus) en zijn de meeste vakantievierders wel weer terug.
Ik wil jullie vragen een maaltijd mee te nemen, zoveel wat je voor thuis ook kookt/maakt en dit vervolgens met de anderen te delen. Het mogen salades zijn, quiches of wat dan ook. Het is niet erg als je iets meer maakt dan anders, omdat met elkaar eten, doet eten. Je eet altijd iets meer dan anders.
Voor een soepje (vegetarisch) en een toetje wordt gezorgd. Na afloop drinken we nog koffie en thee met elkaar.
Mocht je nog een andere bijdrage willen leveren dan hoor ik dat graag. Ik denk dan aan het klaarzetten en opruimen bijvoorbeeld.
We hebben geen avondvullend programma, maar mocht je nog iets leuks bij kunnen dragen, altijd welkom!
Graag aanmelden voor 25 augustus (i.v.m. de hoeveelheid soep en toetje). Mocht je nog problemen met vervoer hebben dan hoor ik dat graag, dat is geen reden om thuis te blijven. Dat wordt altijd wel opgelost!
Met hartelijke groeten, Immie Hoekstra, e-mail: Immie Hoekstra

Bloemenpotje
Zoals u weet hangt er in de foyer een bloemengroet spaarpotje. Vanuit dit potje proberen we de wekelijkse bloemen voor de bloemengroet te betalen. Iedereen kan zo bijdragen aan de bloemengroet en daarmee wordt de bloemengroet echt door ons als gemeente gedragen.
Voor degenen die doorgaans geen contant geld meer bij zich hebben - aan het prikbord hangt een QR-code speciaal voor dit doel. Net als bij de collecten kun je daarmee met je telefoon een bedrag overmaken. Dan is het bovendien als gift op te voeren voor de belastingen. Dit laatste geldt ook als je een bedrag overmaakt op de rekening van de diaconie (NL38 RABO 0325 1920 65, t.n.v. werkgroep diaconaat) – dan wel graag aangeven dat het voor de bloemengroet is.
Het zou mooi zijn als we met z’n allen de bloemengroet zouden kunnen financieren.
Werkgroep diaconaat

Bloemengroet
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen te noemen van mensen die naar hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet.
U kunt dit doorgeven aan één van de ambtsdragers of aan de coördinator van de bloemengroet, Gera Berends, via e-mail: bloemengroet of tel. (06) 33 76 34 84.

Koffie-inloop
Iedere woensdagochtend tussen 10:00 – 12:00 uur en vrijdagmiddag tussen 14:00 – 16:00 uur bent u van harte welkom in De Bron voor gratis thee en/of koffie en gezelligheid.
Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen.

Namens de wijkkerkenraad,
Paulien van de Belt, scriba

De kerkdiensten in De Bron kunnen worden gevolgd via www.kerkdienstgemist.nl
De kerkdiensten in de Nieuwe Kerk kunnen worden gevolgd via www.kerkomroep.nl
Meer informatie en de ordes van dienst vindt u hier op de website.