Nieuws uit De Bron van  30 mei 2024

Dienst zondag 2 juni
Open Kring Viering onder leiding van gemeenteleden. Muzikale begeleiding door Arie van Wijk.
Op deze eerste zondag van de maand worden zangliefhebbers van harte uitgenodigd om in te zingen vanaf 09:15 uur onder leiding van Ginet Tuinder.
We vormen zo spontaan een koortje.

Dienst zondag 9 juni
10:00 uur. Voorganger is pastor Ate Klomp. Muzikale begeleiding door Arie van Wijk.
Voor beide diensten wordt u van harte uitgenodigd.
Onderaan deze mail leest u hoe u de diensten kunt volgen en waar u de ordes van dienst kunt vinden.

Voortgang beroeping voorganger
Nadat op 12 maart jl. een advertentie is geplaatst voor een kerkelijk werker als nieuwe voorganger van onze wijkgemeente, heeft de beroepingscommissie haar best gedaan uit de binnengekomen reacties een geschikte kandidaat te selecteren. Helaas heeft de sollicitatieprocedure een teleurstellend resultaat opgeleverd. Er is namelijk geen geschikte kandidaat die wij op dit moment kunnen beroepen. Op dinsdag 21 mei is dit meegedeeld aan de wijkkerkenraad, die zich nu beraadt op de ontstane situatie en zal proberen, in overleg met de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Groningen, zo spoedig mogelijk een andere kandidaat te beroepen.
We houden u op de hoogte.

Vier Vaderdag met de Kidsclub Beijum
Kom samen voor een gezellige lunch, een verhaal over vaders en leuke activiteiten voor alle leeftijden!
We vieren alle vaders en mensen die als een vader voor ons zijn! Iedereen is welkom.
Programma
Datum: zondag 16 juni
Locatie: De Wegwijzer (plein Oost)
Tijdstip: 11:30 uur: Gezamenlijke lunch
12:00 uur: Buitenactiviteiten (bij mooi weer)
12:30 uur: Creatieve activiteiten voor vaders en een mooi verhaal
13:00 uur: Afsluiting

Neem iets lekkers mee voor de gezamenlijke lunch om te delen. We kijken ernaar uit om samen een gezellige middag te hebben.
Meld je aan door een berichtje te sturen naar: kidsclubgroningen@gmail.com

Zomerpakketten Actie
Vanuit Stichting Present Groningen is begonnen met de zomerpakketten actie. Deze actie houdt in dat er pakketten worden gemaakt, voor gezinnen die geen geld hebben om op vakantie te gaan of leuke activiteiten te doen. De zomer kan heel lang duren als de mensen om je heen wél op vakantie gaan en wél dit soort leuke dingen ondernemen. Stichting Present Groningen organiseert daarom de zomerpakketten actie om de zomer voor een aantal van deze gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd een beetje zonniger te maken. Present werkt in alle gevallen samen met hulpverleners die in kunnen schatten waar een zomerpakket een mooie aanvulling is. Bij deze gezinnen speelt vaak meer dan alleen weinig geld, zoals gezondheidsproblemen en/of is er sociale problematiek.

Hoe kan ik helpen?
Tijdens deze actie worden de samenstellers gekoppeld aan een gezin.
U krijgt dan de adresgegevens van het gezin en brengt het pakket dan ook daadwerkelijk zelf langs. Door dit zelf te laten brengen, stimuleren wij het contact tussen u en het ontvangende gezin.
Lijkt het u leuk om mee te doen aan deze actie? Meldt u zich dan aan via: Zomerpakketten samenstellers - Groningen (stichtingpresent.nl)

Afscheidsdienst ds. Harmen Jansen
Afscheid Harmen JansenOp zondag 26 mei heeft ds. Harmen Jansen tijdens een dienst in de Grote Kerk in Drachten zijn 40-jarig jubileum als predikant en tegelijkertijd het ingaan van zijn emeritaat gevierd. Al eerder, op zondag 28 april, heeft hij in De Bron afscheid genomen als interim-predikant van onze wijkgemeente.
In zijn overweging keek hij terug op zijn loopbaan aan de hand van het Bijbelverhaal van Mozes die bij de brandende Braambos wordt geroepen om het volk Israël naar het beloofde land te roepen. Mozes heeft het doel van zijn missie niet bereikt: hij heeft zelf dat beloofde land nooit betreden. En nu Harmen zijn loopbaan afsluit ziet hij een krimpende en vergrijzende kerk. Is dat reden voor wanhoop? Nee, omdat de kerk niet een zaak is van mensen alleen. Als Mozes zijn twijfel over zijn leiderschap uitspreekt, antwoordt God: ‘Ik zal er zijn.’
De orde van de dienst sluit af met een mooie uitspraak van paus Franciscus: ‘Als we Jezus Christus niet belijden, gaan er dingen mis. We worden wellicht een liefdadigheidsorganisatie, maar niet de kerk, de bruid van de Heer.’
De dienst van breken en delen wordt gevierd met brood, Palestijnse kruiden en olijfolie. Na afloop van de dienst hebben Immie Hoekstra en Jan de Jong Harmen nogmaals bedankt voor zijn werk voor onze wijkgemeente en hem alle goeds gewenst in een nieuwe levensfase – die van het emeritaat.
Harmen Jansen en zijn vrouw zijn inmiddels verhuisd naar Leusden.

Meditatie in De Bron
Iedere tweede en vierde maandag van de maand bent u van harte welkom voor meditatie in De Bron (Bentismaheerd 1a Beijum). Om 19:30 uur begint de inloop met koffie en thee, om 20:00 uur is de aanvang meditatie. We starten met lichaamswerk om vervolgens via meditatie naar binnen te keren. Zo even los van de rumoerige buitenwereld naar de stillere binnenwereld.
Er zijn geen kosten verbonden aan de meditatieavonden en u hoeft zich niet aan te melden.
Maandag 24 juni is de laatste meditatieavond voor de zomervakantie.
Jan Knot, tel. (050) 541 42 81

Bloemenpotje
Zoals u weet hangt er in de foyer een bloemengroet spaarpotje. Vanuit dit potje proberen we de wekelijkse bloemen voor de bloemengroet te betalen. Iedereen kan zo bijdragen aan de bloemengroet en daarmee wordt de bloemengroet echt door ons als gemeente gedragen.
Voor degenen die doorgaans geen contant geld meer bij zich hebben - aan het prikbord hangt een QR-code speciaal voor dit doel. Net als bij de collecten kun je daarmee met je telefoon een bedrag overmaken. Dan is het bovendien als gift op te voeren voor de belastingen. Dit laatste geldt ook als je een bedrag overmaakt op de rekening van de diaconie (NL38 RABO 0325 1920 65, t.n.v. werkgroep diaconaat) – dan wel graag aangeven dat het voor de bloemengroet is.
Het zou mooi zijn als we met z’n allen de bloemengroet zouden kunnen financieren.
Werkgroep diaconaat

Bloemengroet
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen te noemen van mensen die naar hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet.
U kunt dit doorgeven aan één van de ambtsdragers of aan de coördinator van de bloemengroet, Gera Berends, via e-mail: bloemengroet of tel. (06) 33 76 34 84.

Koffie-inloop
Iedere woensdagochtend tussen 10:00 – 12:00 uur en vrijdagmiddag tussen 14:00 – 16:00 uur bent u van harte welkom in De Bron voor gratis thee en/of koffie en gezelligheid.
Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen.

Namens de wijkkerkenraad,
Paulien van de Belt, scriba

De kerkdiensten in De Bron kunnen worden gevolgd via www.kerkdienstgemist.nl
De kerkdiensten in de Nieuwe Kerk kunnen worden gevolgd via www.kerkomroep.nl
Meer informatie en de ordes van dienst vindt u hier op de website.