Zondag 22-05-2022, een dienst met gemeenteleden en wijkbewoners