Vincent van RavelsBevestiging Vincent van Ravels

Tijdens de dienst op 11 december is Vincent van Ravels bevestigd door ds. Rosita Fortuin als ouderling-kerkrentmeester. In die hoedanigheid is hij voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Groningen. Na afloop van de dienst sprak de voorzitter van de PGG, Josha Veger, hem toe en zei dat zij zeer verheugd is dat Vincent deze zware taak wil vervullen. Zij wenste hem veel sterkte en geduld. Om zich daarin te trainen bood zij hem een moeilijke legpuzzel aan, met een voorstelling van de Martinikerk.