Gemeenteberaad

Op zondag 22 januari is er na afloop van de dienst een gemeenteberaad met als onderwerp: 'terug- en vooruitblik'.
De kerkenraad nodigt u uit voor dit gemeenteberaad onder leiding van de interim-predikant ds. Harmen Jansen. Aan de hand van een door hem te houden inleiding willen we terugblikken op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, voortvloeiend uit de kerkvisitatie en het vertrek van ds. Alberte van Ess als wijkpredikant. Er leven bij verschillende gemeenteleden nog vragen. Daar willen we op ingaan met inachtneming van de geboden zorgvuldigheid.
We kijken ook kort vooruit naar de uitdagingen voor kerkenraad en gemeente in het nieuwe jaar. Het beraad vindt plaats aansluitend op de viering en de koffie van die zondagmorgen.
Er zal geen online uitzending van het gemeenteberaad zijn. Er zal later wel een schriftelijk verslag beschikbaar gesteld worden.