In memoriam Jan Schuringa

Op 10 juni 2024 jl. is Jan Schuringa overleden, op de leeftijd van 82 jaar. Een jaar geleden kreeg hij het bericht dat hij darmkanker had, waarvoor hij chemokuren moest ondergaan. Desondanks bleef hij actief en nam hij de dingen zoals ze waren. Hij bleef doorgaan met wat hij graag deed – ook omdat het goed was voor zijn gezondheid: zwemmen met de ‘Vroege Vogels’ en fietsen. Jarenlang heeft hij in het koor van het Leger des Heils gezongen, en ook was hij een trouwe gast bij Het Pand. In de kerk zat hij steevast rechts achterin, vaak samen met zijn vriendin Lenie. Hij voelde zich thuis in De Bron.
Het lijden dat hij vreesde, is hem bespaard gebleven. De laatste weken heeft Lenie hem intensief begeleid. In aanwezigheid van zijn kinderen, Karin en Harro, zijn vriendin en familie is hij maandagmiddag voorgoed ingeslapen.
Jan groeide op als oudste in een christelijk gezin. In zijn werkzame leven was hij ambtenaar bij de postkamer van Essent. Hij was een gezelschapsmens, bood graag een helpende hand en genoot van een praatje hier, een praatje daar, maar hij mocht ook graag in de natuur zijn. De omgang met mensen verliep niet altijd probleemloos. Niet begrepen worden en een ander niet begrijpen, daar had hij het soms moeilijk mee.

Op zaterdag 15 juni hebben we Jan naar zijn laatste rustplaats gebracht op Selwerderhof. In de dankdienst voor zijn leven stonden we stil bij Psalm 139. Jan wist zich veilig en verbonden met de Ene, die hem kent en begrijpt, en hem in liefde welkom heet. Het koor van het Leger des Heils ontroerde de aanwezigen met het lied Dona nobis pacem. Als woorden ten afscheid, afgedrukt op de rouwkaart, geeft Jan ons mee: ‘In liefde met allen heb ik geleefd, in vrede met Christus ben ik heengegaan.’
We zullen hem missen. We dragen in het bijzonder zijn kinderen, vriendin en familie op aan God die een Schuilplaats is voor mensen.
Adrie Huttenga-Menninga, lid Uitvaartgroep