Kerkbalans

In de week van 16 januari mag u aan de deur weer iemand verwachten die een envelop voor de actie Kerkbalans komt brengen en deze een week later komt ophalen. Deze actie is van vitaal belang voor onze kerk. Al onze activiteiten worden gratis aangeboden, maar het kost natuurlijk wel geld om ze mogelijk te maken. Veel geld zelfs. En de kosten lopen komend jaar extra hard op door de algehele inflatie en vooral door de enorme stijging van de energietarieven. De kerk krijgt geen subsidie. Om aan geld te komen zijn we als kerk volledig afhankelijk van onze leden. De enige ‘subsidie’ is de belastingaftrek op uw bijdrage die u mogelijk kunt krijgen van de belastingdienst.
Dit lopende jaar doet onze wijkgemeente het relatief goed: onze opbrengsten (ruim 59.100,- euro) zijn een beetje hoger dan in 2021. Daar staat helaas wel tegenover dat onze kosten nog steeds fors hoger zijn dan deze inkomsten. We hopen uiteraard dat u aan deze actie meedoet; de kerk kan immers alleen bestaan wanneer haar leden bereid zijn daaraan een financiële bijdrage te leveren.