KerstSterKerstattenties

In de week voor Kerst willen we weer de traditionele kerstattenties bezorgen bij onze 75-plussers en sommige anderen van wie we vinden dat zij wel een attentie kunnen gebruiken. Om dit gerealiseerd te krijgen hebben we mensen nodig die de attenties willen bezorgen. Je kunt je hiervoor aanmelden bij Jelle Kooistra  of 06 18 48 85 38).
Jelle Kooistra