Komende vieringen

Zondag 16 juli, 10:00 uur: Gezamenlijke viering in de Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman.

In de zomerperiode worden de vieringen voorbereid en uitgevoerd door leden van de wijkgemeente. Het thema is: ‘Groen geloven, een zoektocht naar hoop en uitzicht in tijden van crisis’.
‘Groen Geloven’ omdat onze aandacht niet mag verzwakken rond de klimaatcrisis. Hoe blijven we elkaar inspireren? Wat als we ons machteloos voelen en moedeloos worden? Waar halen we onze hoop vandaan? Kunnen we elkaar uitzicht geven op wat er wèl kan. De diensten beginnen om 10:00 u.
Zondag 23 juli, zomerviering 1: thema: ‘Gods verbond met al wat leeft’ Voorbereid door Immie Hoekstra, Idso Wiersma en Marjanne Binsbergen. Muziek Arie van Wijk.
Zondag 30 juli, zomerviering 2: thema: ‘Hoe kun je de lucht bezitten’? voorbereid door Otto van Klaarbergen en Jan de Jong. Muziek Vincent van Ravels.
Zondag 6 augustus, zomerviering 3: thema: ’De schepping zucht, maar niet zonder uitzicht’ voorbereid door Lammert Doedens en Gerrie van Hof. Muziek Vincent van Ravels.
Zondag 13 augustus, zomerviering 4: thema: ‘Verzet begint niet met grote woorden’ voorbereid door Alian Bergsma en Paul van Zwieten. Muziek Leo Moeller
Zondag 20 augustus, zomerviering 5: thema: ‘De zegen van het laten rusten’. Voorbereid door Cor en Elsa Snieder. Muziek Vincent van Ravels.

Zondag 27 augustus, 10:00 uur: dienst in De Bron. In deze viering zal te midden van de gemeente het huwelijk worden ingezegend van Immie Hoekstra en Jan IJmker.
Voorganger is da. Alberte van Ess. Muzikale begeleiding door Peter Rippen.

Voor alle vieringen bent u van harte uitgenodigd!
Bent u niet in de gelegenheid om te komen, dan kunt u de diensten uit De Bron volgen via www.kerkdienstgemist.nl De orde van dienst is te vinden op de website van De Bron.
Namens de werkgroep Eredienst, Hermie Kingma

zondag 16 juli, 10:00 uur: Gezamenlijke viering in de Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman.

Voor beide diensten bent u van harte uitgenodigd! Bent u niet in de gelegenheid om te komen, dan kunt u de dienst in De Bron volgen via www.kerkdienstgemist.nl www.kerkdienstgemist.nl en de dienst in de Nieuwe Kerk via www.kerkomroep.nl.
De orde van dienst is kunt u hier vinden.