kaarsjeKomende vieringen

Zondag 18 december, 10:00 uur, vierde Advent: gezamenlijke viering met drie wijkgemeenten in de Nieuwe Kerk. Zaterdag 24 december, 22.00 uur, Kerstavondviering: voorganger is pastor Annemarie van der Vegt. Met medewerking van het kerstkoor van De Bron o.l.v. Ginet Tuinder. De vleugel wordt bespeeld door Vincent van Ravels. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een warme drank. Zondag 25 december, 10:00 uur: Kerstmorgenviering voor alle leeftijden. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman. Met medewerking van het kerstkoor van De Bron o.l.v. Ginet Tuinder. De vleugel wordt bespeeld door Vincent van Ravels. Er is een programma voor de kinderen en oppas aanwezig. Na afloop ontmoeting met feestelijke koffie en thee voor iedereen. Zaterdag 31 december, 17:00 uur: Oudejaarsavond. Voorbereid door gemeenteleden. De vleugel wordt bespeeld door Peter Rippen.

Zondag 1 januari 2023: geen dienst. Zondag 8 januari 2023, 10:00 uur: voorganger ds. Tiemo Meijlink. De vleugel wordt bespeeld door Peter Rippen. Voor al deze kerkdiensten bent u van harte uitgenodigd! Bent u niet in de gelegenheid om te komen, dan kunt u de dienst uit De Bron volgen via www.kerkdienstgemist.nl Namens de werkgroep eredienst, Marjanne Binsbergen