Komende vieringen

Dienst zondag 29 januari 
10:00 uur. Voorganger ds. Fred Tjeerdsma. De vleugel wordt bespeeld door Ines Heijkoop. Na afloop van de dienst nemen we afscheid van Maria Ufkes als diaken en van Evert en Gera Berends als kosters. Allen van harte uitgenodigd. Bent u niet in de gelegenheid om te komen dan kunt u de dienst online volgen via www.kerkdienstgemist.nl 
De orde van dienst kunt u vinden op de website van De Bron.

Zondag 5 februari,
10.00 uur, voorganger: leden van de Werkgroep Oecumene voor. De vleugel wordt bespeeld door Peter Rippen.
Zondag 12 februari, 10:00 uur, voorganger: ds. Tiemo Meijlink. Organist is Arie van Wijk.
Voor beide kerkdiensten bent u van harte uitgenodigd!
Bent u niet in de gelegenheid om te komen, dan kunt u de dienst uit De Bron volgen via www.kerkdienstgemist.nl
Namens de werkgroep eredienst, Abra Havinga