Komende vieringen

Zondag 11 september, 10.00 uur: startzondag in De Bron, verzorgd door Maria Ufkes en Grietje Bethlehem met als thema ‘Van U is de toekomst’. Muzikale begeleiding door Ines Heijkoop. Na de viering zijn er diverse activiteiten, waarbij we elkaar kunnen ontmoeten. Na afloop wordt gezorgd voor een hapje en een drankje (zie voor verdere informatie de website van De Bron en de hier afgebeelde poster).

Zondag 18 september, 10:00 uur: gezamenlijke startzondag van de noordelijke kerken in de Nieuwe Kerk. Voorganger is da. Alberte van Ess.
Voor beide kerkdiensten bent u van harte uitgenodigd!
Bent u niet in de gelegenheid om te komen, dan kunt u de diensten volgen via www.kerkdienstgemist.nl
Werkgroep eredienst, Abra Havinga