Zomervieringen in De Bron.

De zomervieringen hebben een eigen karakter met als thema “Oorlog en Vrede”. We hopen met elkaar te zingen en te bidden en woorden te horen die ons tot nadenken stemmen. In de Bron worden de vieringen voorbereid en uitgevoerd door gemeenteleden. U bent van harte welkom bij deze laatste twee zomervieringen! 
Zondag 14 augustus, 10:00 uur, onderwerp: Geweldloze weerbaarheid. 
Voorbereid door: Lexia Koch en Paul van Zwieten. Joanne Job bespeelt de vleugel.
Zondag 21 augustus, 10:00 uur, onderwerp: Het einde van het kwaad.
Voorbereid door: Hilda Scherphuis. Philip Kiemel bespeelt de vleugel.

Tuin-ontmoetingen in de zomer. 
Elkaar eens rustig ontmoeten in de tuin (of bij slecht weer binnen). De laatste mogelijkheid is op: Zondag 21 augustus 
Bij Idso Wiersma en Marjanne Binsbergen – Fultsemaheerd 17.
Graag opgave via de mail

Koffie - inloop in de Bron. 
De Bron is iedere woensdagochtend tussen 10.00-12.00 uur en iedere vrijdagmiddag tussen 13.30-15.30 uur geopend voor gratis thee en/of koffie en gezelligheid. Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen. Van harte uitgenodigd!

Gedenkdienst 28 augustus in de Martinikerk 
Op zondag 28 augustus, de dag waarop Stad en Ommelanden 350 jaar Gronings Ontzet vieren, zal er om 17.00 uur in de Martinikerk een feestelijke gedenkdienst worden gehouden. Klik hier voor meer informatie.

Namens de wijkkerkenraad, 
Antje Graaff, scriba a.i.