Nieuws uit de Bon van 16 maart 2023.

Dienst zondag 19 maart
Gezamenlijke viering in De Fontein om 10.00 uur. Voorganger ds. Alberte van Ess. Organist: Carel van Aurich. M.m.v. de cantorij onder leiding van José van Dijken. Deze zondag heeft de naam: Laetare: ‘verheugt u in het midden van de tijd’. De feestvreugde wordt verhoogd door het gezamenlijk vieren van de Maaltijd van de Heer. Deze zondag wordt ook wel Klein Pasen genoemd, omdat het licht van Pasen al kiert in de duisternis. Ook in de teksten die op het rooster staan breekt het licht voorzichtig door.
U bent van harte welkom in de dienst. Bent u niet in de gelegenheid om te komen dan kunt u de dienst online volgen via www.kerkdienstgemist.nl 
De orde van dienst kunt u vinden op de website van De Bron

Datum reserveren gemeenteberaad 

Zondagmiddag 16 april om 15:30 uur zullen we in De Bron een gemeenteberaad houden. Omdat er na onze kerkdienst op zondagmorgen ook nog een andere groep gebruik maakt van De Bron hebben we gekozen voor de zondagmiddag om met u van gedachten te wisselen over de toekomst van onze wijkgemeente.

We gaan in dit gemeenteberaad in gesprek over thema’s in verband met de nabije toekomst van de wijkgemeente. De kerkenraad moet voor de zomer aangeven wat voor professionele ondersteuning wenselijk is, uiteraard binnen de beperkte financiële ruimte. Dat betekent dat we een idee moeten hebben over de manier waarop we de komende jaren gemeente willen zijn. Denk aan de vieringen, het pastoraat, de samenwerking in de wijk(en), ‘pionieren’ gericht op kinderen, jongeren, gezinnen. De kerkenraad hoopt op ‘input’ voor de eigen bezinning over de te maken keuzes. Aanwezigen mogen rekenen op een warm onthaal met een hapje, drankje en wie weet een muziekje.

Sobere maaltijden. 
Op woensdag 22 maart is er weer een sobere maaltijd in De Bron. Soep met brood. 
Deelname kost € 3,50 per persoon. Aanmelden is noodzakelijk om in te kunnen schatten hoeveel soep en brood er moet zijn. Opgave graag bij Jelle Kooistra via e-mail.
De netto opbrengst van de maaltijden gaat naar het ZWO-project Keeping Families Together Ghana. Tijdens deze sobere maaltijd zal Meredith Hypolite van KFTG aanwezig zijn om ons wat meer te vertellen over het project.

Rondreizend wens doek 
In de 40-dagentijd reist er in Groningen een wens doek van kerk naar kerk. Op een stukje stof kun je een wens, verlangen of klacht schrijven, tekenen of borduren. Dit stukje stof kun je met een speldje aan het doek vastmaken. Zo ontstaat in contact met de andere wijkgemeenten een gezamenlijk gebed. In de stille week zullen de stukjes stof omgewerkt worden tot stoffen gebed boekjes. 
Op zondag 26 maart komt dit wens doek naar De Bron, met wat er tot dan al is gemaakt in de andere kerken. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met een (bij voorkeur zelf meegebracht) stukje stof kort aan de slag te gaan. Stiften, spelden, materiaal om te borduren etc. zijn aanwezig.

Namens de wijkkerkenraad, 
Paulien van de Belt, scriba