Nieuws uit De Bron van 25 mei 2023

Dienst zondag 28 mei  Pinksteren 10:00 uur. Voorganger is ds. Gert-Wybe v/d Werff. Muzikale begeleiding: Peter Rippen. U bent van harte uitgenodigd. Bent u niet in de gelegenheid om te komen, dan kunt u de dienst volgen via www.kerkdienstgemist.nl De orde van dienst kunt u vinden op de website van De Bron.

Bronmail één keer in de twee weken vanaf 1 juni 
Met ingang van 1 juni a.s. zal de Bronmail alleen in de even weken verschijnen. De eerstvolgende Bronmail ontvangt u op 1 juni, daarna op 15 juni, 29 juni enz.  Over de verschijningsdata in de zomerperiode wordt u nog nader geïnformeerd. De wijkkerkenraad heeft hiertoe besloten om de werkbelasting van het moderamen te verlagen. Via Kerk in Stad, de website van De Bron en de Beijumkrant kunt u op de hoogte blijven van de activiteiten in en rond De Bron.

Oproep medewerkers Zomerdiensten 2023 
We gaan weer voor en met elkaar zomerdiensten maken voor vijf zondagen in de zomervakantie. De zondagen zijn: 23 juli, 30 juli, 6 augustus, 13 augustus en 20 augustus 2023. 

Dit jaar is het thema ‘Groen Geloven, een zoektocht naar hoop en uitzicht in tijden van crisis’. Groen Geloven” is gekozen omdat de aandacht niet mag verzwakken rond de klimaatcrisis. Hoe blijven we elkaar inspireren? Wat als we ons machteloos voelen en moedeloos worden? Waar halen we onze hoop vandaan? Kunnen we elkaar uitzicht geven op wat er wél kan? De thema’s zijn: ‘Gods verbond met al wat leeft’. ‘Hoe kun je de lucht bezitten’? ’De schepping zucht, maar niet zonder uitzicht’. ‘Verzet begint niet met grote woorden’. ‘De zegen van het laten rusten’. 
We zijn nog op zoek naar ‘voorgangers’. Telkens twee mensen per zondag. Als er genoeg mensen zijn beginnen we met een gezamenlijke eerste voorbereiding. Daarna gaan we in tweetallen de dienst verder vormgeven en uitwerken. Ook als je het voor het eerst wilt proberen kan dat. 
Heb je belangstelling en/of wil je eerst nog wat meer informatie? 
Neem dan contact op met Gerrie van Hof via  of Marjanne Binsbergen.

Bedankt! 
Wat was het fijn om regelmatig berichten van mede Bron bezoekers te ontvangen, in welke vorm dan ook. Gelukkig zit voor mij de tijd in Maartenshof / Martini Ziekenhuis er bijna op. Er is eindelijk een ontslagdatum bekend: op dinsdag 30 mei mag ik weer terug naar mijn eigen huis. Hopelijk zien we elkaar dan weer in levende lijve. Tot gauw! 
Hartelijke groeten, Christien de Ruiter

Bloemengroet 
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen te noemen van mensen die naar hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet. U kunt dit doorgeven aan één van de ambtsdragers of aan de coördinator van de bloemengroet, Gera Berends, via e-mail: berenbosch@hotmail.com of tel. (06) 33 76 34 84.

Koffie-inloop 
Iedere woensdagochtend tussen 10:00 – 12:30 uur en vrijdagmiddag tussen 14:00 – 16:00 uur bent u van harte welkom in De Bron voor gratis thee en/of koffie en gezelligheid. 
Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen.

Namens de wijkkerkenraad, 
Paulien van de Belt, scriba