Nieuws uit de wijkkerkenraad van De Bron

We zijn zeer verheugd dat Paulien van de Belt bereid is de taak van scriba op zich te nemen. Paulien was al actief als diaken in de wijkkerkenraad. Ze is inmiddels al begonnen. Hiermee is het moderamen van de wijkkerkenraad bijna weer voltallig. We zijn Antje Graaff dankbaar dat zij dit werk, ad interim, vier maanden heeft gedaan.
Begin juli hebben we de moderamenleden die hun taak hebben neergelegd, bedankt. We hebben de oud-voorzitters Nynke van Ravels, Ruud van Erp en Jelle Kooistra en de oud-scriba Lettie Oostinga bedankt voor hun grote inzet, door middel van een bezoekje, een kaart en een bos bloemen.
Ook Antje bedanken we vanuit de wijkkerkenraad.
Moderamen, Marjanne Binsbergen