Nieuwsbrief van 8 december 2022

Beste leden en belangstellenden van de Bron. 

Dienst zondag 11 december 
Derde Advent, 10:00 uur. Voorganger ds. Rosita Fortuin. Muzikale begeleiding: Vincent van Ravels. In deze dienst zal Vincent van Ravels worden bevestigd als ouderling-kerkrentmeester. Hij zal voorzitter worden van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Groningen. U bent van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen! Bent u niet in de gelegenheid om te komen, dan kunt u de dienst digitaal volgen of op een later moment terugkijken via www.kerkdienstgemist.nl

Persoonlijk contact met de interim-predikant 
‘Gedoe in de kerk, dat zou toch niet moeten? Zeker niet in onze mooie gemeente!’ ‘Waarom hoorden we niet alles?’ ‘In wiens belang was de gekozen oplossing nu eigenlijk?’ ‘Hoe kon dit gebeuren?’ Vragen die zo af en toe in een gesprek nog opduiken. De ingrijpende beslissingen van eerder dit jaar over de leiding van de gemeente trillen nog na. Reden voor de kerkenraad om er op 22 januari 2023 een gemeenteberaad aan te wijden.
Daarnaast staat het iedereen vrij om een gesprek aan te vragen met mij als interim-predikant. Ik heb er tijd voor! Want de wijkkerkenraad van De Bron en de Algemene Kerkenraad van de PGG hechten belang aan een goede ‘afhechting’.

De opdracht van mijn werk als interim-predikant is drieledig: u als kerkenraad en gemeente helpen bij het verwerken van de crisis die er geweest is, ondersteuning bieden in ‘vacaturetijd’ én begeleiden in het zoeken naar een duurzame oplossing voor de wijkgemeente. Dan is het zaak om goed in beeld te krijgen wat de situatie is. De afgelopen weken ben ik mij via diverse contacten in Beijum en in de Protestantse gemeente Groningen al een beeld gaan vormen van de situatie in en rond de gemeente. En natuurlijk ook door de vergaderingen van werkgroepen, wijkkerkenraad en moderamen en het maandelijkse overleg van de voorgangers en pioniers. Ook voor mijn beeldvorming helpen persoonlijke gesprekken.

Wie los van de recente ontwikkelingen iets aan mij kwijt wil over zijn of haar beleving van de gemeente kan ook gerust contact zoeken. Ook een telefonisch contact of een ‘online’ ontmoeting is een mogelijkheid!
Ds. Harmen Jansen, email, tel. (06) 49 61 89 85 (ook Whatsapp)

Nieuwe kerkrentmeester 
We zijn blij te kunnen vertellen dat Herman Blom kerkrentmeester wordt voor onze wijkgemeente De Bron. Er zijn geen bezwaren binnengekomen. Kerkrentmeester is een functie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Voorheen was de officiële benaming kerkvoogd. Een kerkrentmeester is verantwoordelijk voor de materiële aspecten van het beheer, zoals onderhoud en verhuur. Volgens de kerkorde bestaat de kerkenraad van een gemeente uit ouderlingen en diakenen. Als zodanig hebben kerkrentmeesters dus geen stem in het kerkbestuur. Een veel voorkomende combinatie is ouderling-kerkrentmeester, deze kerkrentmeesters zijn als ouderling wel lid van de kerkenraad. Herman heeft ervoor gekozen geen ouderling te worden. Wel zal hij in de wijkkerkenraad een gelofte afleggen. Hij zal zo nodig aanschuiven bij de wijkkerkenraad voor advies en informatie. 
Ons gemeentelid Vincent van Ravels is door de Algemene Kerkenraad gevraagd voorzitter te worden van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Groningen. Vincent wordt zondag 11 december in De Bron bevestigd. Hij wordt dan ook lid van de Algemene Kerkenraad, maar niet van de wijkkerkenraad.

Gezocht: Bezorgers van kerstattenties 
We vragen gemeenteleden om op zaterdag 17 december één of meerdere kerstattenties op te halen in De Bron en die vervolgens te bezorgen bij een ander gemeentelid. U kunt zich opgeven door uiterlijk zondag 11 december een mail te sturen naar Jelle Kooistra, e-mail: jellekooistra@home.nl

Verkoop kaarten en kaarsen van Amnesty International 
Zaterdag 10 december is de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens. Rond die datum organiseren we al jaren schrijfacties en de verkoop van kaarten en kaarsen. Zo ook dit jaar. De verkoop van kaarten en kaarsen is op de zondagen 4 en 11 december aansluitend aan de dienst. Op 11 december doen we ook mee aan de internationale schrijfactie ‘Write for Rights’.
Van harte uitgenodigd om mee te schrijven en wat te kopen ten behoeve van Amnesty!
Jelle Kooistra

 

De Groene Bron Kalender 2023: een foto-haiku project 
Er is veel te doen – het hele jaar door. Dat wilt u natuurlijk noteren op uw kalender met daarbij een mooie foto en een haiku.De Groene Bron kalender is nog te koop en kost € 8,00. De prachtige kaarten kosten € 10,00 of € 20,00 of € 25,00. Met de koop van een kalender en/of kaarten steunt u de Voedselbank, van harte aanbevolen! De kalender en/of kaarten kunnen worden afgehaald op zondag 11 december én 18 december om 11:15 uur in De Bron. 
Namens de Diaconie, Maria Ufkes

Soepkokers gezocht 
De wekelijkse koffieochtend op de woensdag willen we graag uitbreiden met het aanbieden van een kop soep. Voor het maken van de soep zijn we op zoek naar een aantal mensen die bereid zijn per toerbeurt een pan soep te koken. De kosten die u hiervoor maakt kunt u declareren. Vindt het u het leuk om af en toe een pan soep te maken voor een groep mensen dan kunt u zich aanmelden bij Christien de Ruiter via e-mail: cderuiter1@hotmail.nl

Bedankt! Via deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bezoekjes, mail en appjes de laatste tijd. Hartverwarmend. Ik ben nu weer thuis en voorlopig druk met revalideren. 
Hartelijke groet, Christien de Ruiter

Koffie-inloop 
Op dinsdagochtend tussen 10:00 – 12:00 uur staat de koffie en/of thee voor u klaar bij Bij Bosshardt in Beijum. Iedere woensdagochtend tussen 10:00 – 12:30 uur en vrijdagmiddag tussen 14:00 – 16:00 uur bent u van harte welkom in de Bron voor gratis thee en/of koffie en gezelligheid. Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen. Let op: de eindtijd op woensdag is aangepast naar 12:30 uur. 

Inzameling Voedselbank 16 december 
Vrijdag 16 december is er weer een inzamelingsactie voor de Voedselbank bij Albert Heijn in Beijum. Voorgaande jaren hebben we daar vanuit De Bron met diverse vrijwilligers een steentje aan bijgedragen. Ook dit jaar willen we weer meehelpen. Het is echt ontzettend leuk om te doen: ofwel flyers uitdelen bij de ingang, ofwel producten in ontvangst nemen bij de uitgang. Er zijn al een aantal aanmeldingen maar we kunnen nog wel wat mensen gebruiken – grofweg van 11:00 – 13:00, van 13:00 - 15:30 of van 15:30 – 17:30 / 18:00 uur. 
Opgave per mail bij Jelle Kooistra of tel 06 - 18 48 85 38 )

Namens de wijkkerkenraad, 
Paulien van de Belt, scriba

De kerkdiensten in de Bron kunnen worden gevolgd via www.kerkdienstgemist.nl