Nieuwsbrief van 1 december 2022

Beste leden en belangstellenden van de Bron

Dienst zondag 4 december
Tweede Advent, 10:00 uur. We vieren een Oecumenische Viering onder leiding van gemeente- en parochieleden. Muzikale begeleiding: Peter Rippen.
U bent van harte uitgenodigd! 
Bent u niet in de gelegenheid om te komen, dan kunt u de dienst digitaal volgen of op een later moment terugkijken via www.kerkdienstgemist.nl

Persoonlijk contact met de interim-predikant 
Gedoe in de kerk, dat zou toch niet moeten? Zeker niet in onze mooie gemeente!’ ‘Waarom hoorden we niet alles?’ ‘In wiens belang was de gekozen oplossing nu eigenlijk?’ ‘Hoe kon dit gebeuren?’ Vragen die zo af en toe in een gesprek nog opduiken. De ingrijpende beslissingen van eerder dit jaar over de leiding van de gemeente trillen nog na. Reden voor de kerkenraad om er op 22 januari 2023 een gemeenteberaad aan te wijden.

Daarnaast staat het iedereen vrij om een gesprek aan te vragen met mij als interim-predikant. Ik heb er tijd voor! Want de wijkkerkenraad van De Bron en de Algemene Kerkenraad van de PGG hechten belang aan een goede ‘afhechting’.
De opdracht van mijn werk als interim-predikant is drieledig: u als kerkenraad en gemeente helpen bij het verwerken van de crisis die er geweest is, ondersteuning bieden in ‘vacaturetijd’ én begeleiden in het zoeken naar een duurzame oplossing voor de wijkgemeente. Dan is het zaak om goed in beeld te krijgen wat de situatie is. De afgelopen weken ben ik mij via diverse contacten in Beijum en in de Protestantse gemeente Groningen al een beeld gaan vormen van de situatie in en rond de gemeente. En natuurlijk ook door de vergaderingen van werkgroepen, wijkkerkenraad en moderamen en het maandelijkse overleg van de voorgangers en pioniers. Ook voor mijn beeldvorming helpen persoonlijke gesprekken.

Wie los van de recente ontwikkelingen iets aan mij kwijt wil over zijn of haar beleving van de gemeente kan ook gerust contact zoeken. 
Ook een telefonisch contact of een ‘online’ ontmoeting is een mogelijkheid!
Ds. Harmen Jansen, email, tel. (06) 49 61 89 85 (ook Whatsapp)

Warme beurs – vrijwilligers gezocht 10 december 
Op zaterdag 10 december wordt in De Bron de Warme beurs georganiseerd. Dit is een beurs Door Beijumers Voor Beijumers. De organisatie is in handen van De Smeltkroes samen met De Bron. Het idee van de beurs is dat mensen er (gratis) winterkleding kunnen krijgen die eerder is ingebracht door Beijumers die winterkleding over hebben. Daarnaast zijn er aanverwante activiteiten zoals wat stands waar energie-advies en besparingstips zijn te krijgen en de foyer wordt weer ingericht voor de catering zoals we dat bij de spulletjesmarkt ook altijd doen – koffie/thee/soep/broodjes etc. 
Voor dit alles zijn we op zoek naar vrijwilligers die willen helpen in de catering en een paar gastvrouwen/-heren.
Vrijwilligers die vrijdagmiddag 9 december willen helpen met alles klaar zetten zijn ook zeer welkom.
Tenslotte kunnen warme jassen/truien/broeken/sokken/dekbedden/slaapzakken etc. worden ingeleverd – op zondagmorgen in De Bron, door de week bij De Smeltkroes (winkelcentrum Oost, naast de kringloopwinkel).
Vrijwilligers kunnen zich opgeven bij Jelle Kooistra of via tel. (06) 18 48 85 38 

Verkoop kaarten en kaarsen van Amnesty International 
Zaterdag 10 december is de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens. Rond die datum organiseren we al jaren schrijfacties en de verkoop van kaarten en kaarsen. Zo ook dit jaar. De verkoop van kaarten en kaarsen is op de zondagen 4 en 11 december aansluitend aan de dienst. 
Op 11 december doen we ook mee aan de internationale schrijfactie ‘Write for Rights’.
Van harte uitgenodigd om mee te schrijven en wat te kopen ten behoeve van Amnesty!
Jelle Kooistra

Gezocht: Bezorgers van kerstattenties 17 december
We vragen gemeenteleden om op zaterdag 17 december één of meerdere kerstattenties op te halen in De Bron en die vervolgens te bezorgen bij een ander gemeentelid. U kunt zich opgeven door uiterlijk zondag 11 december een mail te sturen naar Jelle Kooistra, e-mail

Koffie-inloop 
Op dinsdagochtend tussen 10:00 – 12:00 uur staat de koffie en/of thee voor u klaar bij Bij Bosshardt in Beijum. Iedere woensdagochtend tussen 10:00 – 12:00 uur en vrijdagmiddag tussen 14:00 – 16:00 uur bent u van harte welkom in de Bron voor gratis thee en/of koffie en gezelligheid. 
Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen.

Bloemengroet 
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen te noemen van mensen die naar hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet. U kunt dit doorgeven aan één van de ambtsdragers of aan de coördinator van de bloemengroet, Gera Berends, via e-mail of tel. (06) 33 76 34 84. 

Namens de wijkkerkenraad,
Paulien van de Belt, scriba