Nieuwsbrief van 18 december 2022

Dienst zondag 18 december.
Vierde Advent, 10:00 uur. Een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk voor de wijkgemeenten van de Bron, de Fontein en Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Tirtsa Liefting-van den Toren. Allen van harte uitgenodigd. Bent u niet in de gelegenheid om te komen dan kunt u de dienst online volgen: vanuit de Bron via www.kerkdienstgemist.nl, vanuit de Nieuwe kerk via www.kerkomroep.nl 
U kunt de orde van dienst vinden op de website van de Nieuwe Kerk via www.nieuwekerkgroningen.nl

We kijken alvast vooruit naar de Kerstvieringen in De Bron:
Zaterdag 24 december, 22:00 uur, Kerstavondviering. Iedereen is van harte welkom! 
Voorganger is pastor Annemarie van der Vegt. Met medewerking van het kerstkoor van De Bron.
De vleugel wordt bespeeld door Vincent van Ravels. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van glühwein of warme chocolademelk.

Zondag 25 december, 10:00 uur. Kerstmorgenviering. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman.
Met medewerking van het kerstkoor van De Bron o.l.v. Ginet Tuinder. De vleugel wordt bespeeld door Vincent van Ravels. Er is een verhaal voor de kinderen en er is oppas aanwezig. Na afloop is er ontmoeting met feestelijke koffie / thee.

Warme winter voor iedereen 
Het Leger des Heils heeft door het hele land ‘warme kamers’ geopend. Plekken waar je kunt werken, studeren of bijpraten. Bedoeld voor mensen die moeite hebben om de energierekening te betalen en het huis niet meer warm willen en/of kunnen stoken. 
Het Pand en het Floreshuis hebben dit idee gezamenlijk opgepakt voor de Korrewegwijk. In het Floreshuis kun je terecht voor een warme werkplek. In Het Pand kunnen gezinnen terecht en andere mensen die warmte en gezelligheid zoeken. Koffie en thee zijn in Het Pand gratis en er wordt dagelijks een lunch geserveerd. Het huidige rooster vind je op de website https://www.mooiewijken.nl/2022/11/09/warmewinter Heeft u zelf de overheidssubsidie van 2 x € 190 (november / december) op de energierekening niet nodig, overweeg dan om bij te dragen aan dit initiatief: NL43 INGB 0008 3755 84 t.n.v. Stichting Missionair Werk Het Pand, onder vermelding van ‘Warme Kamers’. 
In Beijum is De Bron is met enige regelmaat open en dichtbij is de Warme Kamer in de Forumbibliotheek Beijum (Ypemaheerd 42). Met de wervende tekst ‘Koud thuis? Kom er warm bij zitten!’ is iedereen daar elke dag welkom van 08:30 – 17:30 uur.'

Gastgezinnen gezocht 
Bij Kind aan Huis van Humanitas – Groningen zijn we voor meerdere kinderen (ook baby’s) en jongeren, op zoek naar een vrijwillig gastgezin met of zonder kinderen dat bijv. een weekend per maand of een dagdeel per week huis@hart wil openstellen voor wat extra tijd en aandacht. 
Als gastgezin bied je een kind, jongeren of jongvolwassene zo af en toe een ‘thuis in een ander huis’. Het kind doet mee aan het alledaagse gezinsleven en krijgt positieve aandacht. Huishoudens van alle leeftijden en samenstellingen zijn welkom. Het is een verrijkende en laagdrempelige manier om een kind te helpen en zo ook een ander gezin te steunen. Hoe je huishouden is samengesteld is niet van belang. Ook mensen die rondom de stad of in het buitengebied wonen zijn van harte welkom als gastouder(s). 
Ben of ken jij iemand die dit kan bieden? Neem dan contact op met Humanitas Groningen via (050) 312 60 00 of ga naar de website: https://www.humanitas.nl/groningen/kindaanhuis

Koffie-inloop 
Op dinsdagochtend tussen 10:00 – 12:00 uur staat de koffie en/of thee voor u klaar bij Bij Bosshardt in Beijum. Iedere woensdagochtend tussen 10:00 – 12:30 uur en vrijdagmiddag tussen 14:00 – 16:00 uur bent u van harte welkom in de Bron voor gratis thee en/of koffie en gezelligheid. 
Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen. 

Namens de wijkkerkenraad, Paulien van de Belt, scriba