Nieuwsbrief van 22-12-2022

Kerstvieringen in De Bron 
Op Kerstavond en de ochtend van de eerste kerstdag vieren we Kerst. We beseffen dat dat niet voor iedereen een feestelijke tijd is. Met elkaar willen we uitkijken naar 'licht in donkere tijden'. Dat we het leven lichter mogen beleven. Daar gaan we in de Kerstnacht meer over horen. En op Kerstmorgen gaan we nog even door. Iedereen is van harte welkom!

Zaterdag 24 december 
22:00 uur, Kerstavondviering. Iedereen is van harte welkom! Voorganger is pastor Annemarie van der Vegt. Met medewerking van het kerstkoor van De Bron.
De vleugel wordt bespeeld door Vincent van Ravels. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van glühwein of warme chocolademelk.

Zondag 25 december 
10:00 uur. Kerstmorgenviering. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman. Met medewerking van het kerstkoor van De Bron onder leiding van Ginet Tuinder.
De vleugel wordt bespeeld door Vincent van Ravels. Er is een verhaal voor de kinderen en er is oppas aanwezig.Na afloop is er ontmoeting met feestelijke koffie / thee.

Woensdag 28 december 
Tussen 09:30 – 12:30 uur: Winterse ontmoeting in De Bron. 
Gezellig samenzijn met oliebollen en soep. Georganiseerd door de buurtcentra, bewonersorganisaties en wijkgemeente de Bron. 
Iedereen is welkom, opgave niet nodig.

Zaterdag 31 december 
17:00 uur. Oudejaarsavondviering, voorbereid door gemeenteleden. Met als thema ‘Vertrouwen dat het licht bestaat, Onderweg naar het nieuwe jaar’. 
De vleugel wordt bespeeld door Peter Rippen.

Zondag 1 januari 
Geen kerkdienst in De Bron.

Dienst zondag 8 januari 
10:00 uur. Voorganger ds. T. Meijlink. De vleugel wordt bespeeld door Peter Rippen. 
U bent van harte uitgenodigd de diensten mee te vieren. Bent u niet in de gelegenheid om te komen dan kunt u de diensten online volgen via www.kerkdienstgemist.nl 
De ordes van dienst vindt u op de website van De Bron.

Movie-maal zondag 8 januari
Op zondag 8 januari a.s. is er weer een movie-maal in De Bron. ‘Pride’, een Britse film uit 2014, die zich afspeelt in 1984 als Margareth Thatcher minister president is en de mijnwerkers staken. Hun gezinnen hebben het moeilijk omdat er geen inkomen meer is. Daarom worden er inzamelingsacties gehouden. De Londense ‘Lesbians and Gays Support the Miners’ (LGSM) besluiten ook geld op te halen, maar stuiten op moeilijkheden als ze proberen het bedrag aan een vakbond te geven, want geld aannemen van homo’s kan niet. Ze vinden na een zoektocht echter een vakbond in Wales, waarvan de voorzitter ja zegt. De LGSM reist af naar het plaatsje, maar daar zijn veel bewoners niet blij mee. Ze hebben vooroordelen en ontvangen hen niet bepaald met open armen. Maar langzaamaan groeien de twee groepen naar elkaar toe. Joe, een van de LGSM-leden, legt ook een individuele weg af; hij komt er langzaam achter wat zijn plek in de wereld is.

Alle informatie over het movie-maal op een rijtje:
• Zondag 8 januari 2023
• Welkom in ‘De Bron’ vanaf 17:00 uur met een hapje en drankje
• Begin: 17:30 uur
• Maal: rond 18:30 uur
• Afloop: rond 20:30 uur
• Toegang: € 3,50 p.p. Voor een familie van 4 personen of meer: € 12,00
• Opgave: uiterlijk vrijdag 6 januari, via e-mail bij Jan de Jong via: jldejong@yahoo.com

Actie kerkbalans 
In januari wordt weer de actie kerkbalans georganiseerd. Deze actie is van vitaal belang voor onze kerk. Al onze activiteiten worden gratis aangeboden, maar het kost natuurlijk wel geld om ze mogelijk te maken. Veel geld zelfs. En de kosten lopen komend jaar extra hard op door de algehele inflatie en vooral door de enorme stijging van de energietarieven. De kerk krijgt geen subsidie. Om aan geld te komen zijn we als kerk volledig afhankelijk van onze leden. De enige ‘subsidie’ is de belastingaftrek op uw bijdrage die u mogelijk kunt krijgen van de belastingdienst. 
Dit lopende jaar doet onze wijkgemeente het relatief goed: onze opbrengsten (ruim 59.100,- euro) zijn een beetje hoger dan in 2021. Daar staat helaas wel tegenover dat onze kosten nog steeds fors hoger zijn dan deze inkomsten. 
In de week van 16 januari mag u aan de deur weer iemand verwachten die een envelop voor de actie Kerkbalans komt brengen en deze een week later komt ophalen. We hopen uiteraard dat u aan deze actie meedoet; de kerk kan immers alleen bestaan wanneer haar leden bereid zijn daaraan een financiële bijdrage te leveren.
Namens de werkgroep financiën, Jelle Kooistra

Warmte in winters Beijum 
Het was gezellig druk in De Bron op zaterdag 10 december. Vrijwilligers van de Smeltkroes en andere Beijumer organisaties hadden van de kerkzaal en de foyer, aangekleed met kerstversiering, een Warme Beurs voor alle Beijumers gemaakt. Achterliggende gedachte was dat Beijumers elkaar niet in de kou laten staan. Op de beurs was alles gratis: winterjassen en andere kleding voor groot en klein, speelgoed, én soep en ander lekkers. Ook de samenwerking tussen al die Beijumers, binnen- en buitenkerkelijk, was hartverwarmend en voor herhaling vatbaar. 
Agnes de Vos

Koffie-inloop 
Iedere woensdagochtend tussen 10:00 – 12:30 uur en vrijdagmiddag tussen 14:00 – 16:00 uur bent u van harte welkom in de Bron voor gratis thee en/of koffie en gezelligheid. Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen.

Bloemengroet 
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen te noemen van mensen die naar hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet. U kunt dit doorgeven aan één van de ambtsdragers of aan de coördinator van de bloemengroet, Gera Berends, via e-mail: of tel. (06) 33 76 34 84. 
Namens de wijkkerkenraad, Paulien van de Belt, scriba

De wijkkerkenraad van De Bron wenst u gezegende feestdagen en een voorspoedig 2023