Oproep vanuit de werkgroep pastoraat

Op de website van De Bron staat onder het kopje pastoraat: ‘Als leden van de werkgroep pastoraat proberen we naar vermogen om te zien naar hen die speciale aandacht vragen. Dat kan gaan om (langdurige) ziekte, eenzaamheid, verlieservaringen, een andere levensfase en zingevingsvragen.’
Tijdens de coronaperiode hebben wij als werkgroep diverse mensen regelmatig gebeld. Nu proberen we d.m.v. bezoeken en telefonisch contact zoveel mogelijk contact te houden met en aandacht te geven aan mensen die daar behoefte aan hebben. We kijken daarbij, gezien de opbouw van onze wijkgemeente, steeds meer naar de ouderen onder ons.

Helaas merken we dat we niet alles weten en er daardoor gemeenteleden aan onze aandacht ontsnappen. En omdat pastoraat iets is van ons allemaal, willen we een oproep doen aan u om aan ons door te geven als u weet hebt van mensen die extra aandacht kunnen gebruiken of het gevoel hebben dat ze niet genoeg worden gezien binnen onze gemeente.
Uiteraard kunt u ook zelf contact opnemen als u het fijn zou vinden met iemand te praten.
We horen graag van u! Voor contact kunt u terecht bij de leden van de werkgroep pastoraat (zie ook de website van De Bron):

Jan Knot 
Immie Hoekstra 
Sanne Wiersma 
Klaas Sybrandy 
Leo Moeller 
Antje Graaff 
Vanuit de werkgroep pastoraat, Antje Graaff