Opvang vluchtelingen

Uit naam van ds. Jan Hommes, classis predikant Groningen / Drenthe ontvingen we een brief waarin een ieder bedankt wordt voor zijn / haar geweldige inzet ten behoeve van de opvang van vluchtelingen in de kerken.
Deze brief vindt u hier.