Opvang vluchtelingen in de kerk

Zoals u in de media heeft kunnen lezen en horen vangen kerken in Groningen en Drenthe samen met INLIA zo'n 300 asielzoekers op: mannen, vrouwen en kinderen, aan wie het COA in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen bed kon bieden. 
Op zaterdag 27 augustus jl. kwamen vertegenwoordigers van (Charter)kerken uit Groningen en Drenthe in spoedvergadering bijeen en reeds hetzelfde weekend konden zo'n 150 asielzoekers uit Ter Apel worden opgevangen. Inmiddels is het aantal gestegen tot ca. 300 gasten op een kleine twintig locaties in Groningen en Drenthe, georganiseerd in samenwerking met tientallen kerken en met dag en nacht inzet van honderden vrijwilligers.

INLIA doet een oproep aan alle Chartergemeenschappen voor het doneren aan het INLIA Noodfonds op het rekeningnummer NL 68 INGB 0005 9981 49 om de extra kosten op te vangen; een voorbede te doen tijdens de zondagse dienst of als morele ondersteuning een kaartje te sturen naar de kerken en de opgevangen vluchtelingen. Een kaartje ter bemoediging kunt u sturen naar: INLIA, projectteam Crisisopvang, Jacobijnerstraat 5, 9712 HZ Groningen. 
INLIA zal de binnengekomen kaartjes verspreiden over de verschillende opvanglocaties.