Verslag van de wijkkerkenraad van De Bron op 24 augustus 2022

Op een warme zomeravond in augustus kwam de kerkenraad van De Bron bijeen voor de eerste vergadering na de zomer. De avond startte met het goede nieuws dat er een nieuwe scriba is gevonden: Paulien van de Belt, die deze taak inmiddels al op zich heeft genomen. Het scribaat is niet verbonden aan een speciaal ambt, dus Paulien blijft diaken en hoeft niet te worden (her)bevestigd.
De kerkenraad kijkt terug op een mooie zomer. De zomerdiensten waren, evenals andere jaren, volledig ingevuld door gemeenteleden - en dat terwijl De Bron het moeilijk heeft en het thema van de diensten lastig was. De kerkenraad is blij dat er blijkbaar nog steeds veerkracht in de gemeente is om door te gaan!

Evenals vorig jaar is de mogelijkheid aangeboden om tijdens de zomer op zondagmorgen een tuinontmoeting te organiseren of te bezoeken. Vorig jaar was hiermee begonnen in het kader van de Corona maatregelen, maar de kerkenraad heeft besloten deze activiteit ook voor de zomer van dit jaar te faciliteren. De beide ontmoetingen waarvan de kerkenraad op dit moment op de hoogte is, waren goed en bijzonder, elk op hun eigen wijze. Goed om vast te houden!
En na de zomer volgt een nieuw seizoen. We beginnen met een feestelijke start op zondag 11 september. Poster en flyers met informatie zijn verspreid en elders in dit blad kunt u er meer over lezen.
Een nieuw seizoen roept ook de vraag op welke activiteiten er mogelijk zijn in dit najaar. We gaan er vanuit dat Corona niet weer tot grote maatregelen zal leiden en vragen de Corona werkgroep een advies uit te brengen over het organiseren van de spulletjesmarkt en de start van de moviemaal-avonden. De meditatie-avonden gaan onder de huidige omstandigheden eind september weer van start.
Als ‘kerk in de wijk’ worden ook weer stappen gezet. De koffie-ochtenden voor wijkbewoners (Boshart) die eerder door Patrimonium werden gehuisvest, zullen vanaf 1 september plaatsvinden in De Bron.
Vanuit de wijkkerkenraad, Johanna Nab