Viering zondag 18 september

Op zondag 18 september is er om 10:00 uur een gezamenlijke startdienst van de noordelijke kerken in de Nieuwe kerk waarin da. Alberte van Ess zal voorgaan. 
U bent van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen. 
Bent u niet in de gelegenheid om te komen dan kunt u de dienst volgen via kerkomroep.nl 
U kunt de orde van dienst vinden op de website van de Nieuwe Kerk via www.nieuwekerkgroningen.nl