facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

kerkbalans2Actie Kerkbalans 2021

Het is weer zover: de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Dat betekent dat een groot aantal vrijwilligers weer op pad gaat om bij u langs te komen met de vraag of u (weer) een bijdrage wilt leveren aan het werk van de kerk. En die bijdrage is heel hard nodig. Om u een idee te geven: we komen in De Bron per jaar ruim 35.000 euro tekort. Het merendeel van onze kosten wordt gevormd door de kosten van het gebouw en de personele lasten. Op de rest van de uitgaven is al heel veel bezuinigd, ook omdat we alle werkzaamheden zoveel mogelijk in eigen beheer en met vrijwilligers uitvoeren. Omdat de opbrengst van actie Kerkbalans in onze gemeente achter blijft bij de kosten, zijn we afhankelijk van een aanvulling op de inkomsten door de Protestantse Gemeente Groningen. Ook die heeft echter geen onuitputtelijke bron van financiële middelen.

Lees meer...

Komende vieringen

Zondag 17 januari, 10:00 uur, voorganger Da. Alberte van Ess. Piano Peter Rippen.
Zie voor meer informatie hieronder.
Zondag 24 januari, 10.00 uur, dienst door gemeenteleden. Piano Vincent van Ravels.
Door de maatregelen die zijn getroffen om de besmetting van het coronavirus tegen te gaan kunt u de kerkdiensten niet fysiek kunt bezoeken. We nodigen u uit om de diensten online mee te vieren via www.kerkdienstgemist.nl

Lees meer...

Komende vieringen

Zondag 3 januari 2021, 10:00 uur, Oecumenische viering door leden van de werkgroep. Pianist Vin-cent van Ravels.
Zondag 10 januari, 10:00 uur, voorganger Aline Sikkema (in opleiding), orgelspel door Arie van Wijk.
Zondag 17 januari, 10:00 uur, voorganger Da. Alberte van Ess, pianist Peter Rippen. Een dienst in samenwerking met de Damsterboordgemeente en de Walfriedparochie.

Lees meer...

ZWO-project “Bianca Couture”

jampottenWe hebben de afgelopen weken actie gevoerd voor ons project in Burkina Faso. Via de Bronmail hebben we de mensen gevraagd of ze ons project willen steunen d.m.v. het kopen van zelfgemaakte producten: jam, kaarten en kaarsen. Afzonderlijk kosten de producten:
€ 2,50 dubbele kaarten met envelop (5 stuks)
€ 2,50 potje jam
€ 3,00 kaars
€ 10,00 een tasje met kaarten, jam, kaars en een verrassing
Naast ongeveer 20 cadeautasjes zijn er ook kaarten en kaarsen afzonderlijk verkocht en heeft deze actie al ruim € 250,- opgebracht, waaronder de gift van een gemeentelid van € 20,-. We hebben met elkaar als gemeente dus al een bedrag bij elkaar voor zeker een ‘starterskit’ voor een jonge, gediplomeerde vrouw met alle benodigdheden om zelfstandig te kunnen werken als naaister! De actie loopt nog door tot 31 december, tot deze datum kan er nog besteld worden. Bestellingen die na 18 december worden gedaan worden in januari afgeleverd. U kunt een bestelling plaatsen door een mail te sturen naar Lettie Oostinga. We bedanken iedereen die meegewerkt heeft aan het succes van deze actie.
Met vriendelijke groet,
Zwo-commissie: Abra Havinga, Hilly Bennink, Immie Hoekstra en Lettie Oostinga

Vol van kerst

Op de zondag na kerst lezen we in de Bijbel over Simeon en Hanna die in de tempel Jezus en zijn ouders ontmoeten. Simeon en Hanna lijken al meer over Jezus te weten dan Jozef en Maria. Ze vertellen wat Jezus teweeg zal brengen in het leven van mensen... mensen zullen ten val komen of juist opstaan. Kortom: Simeon en Hanna lijken vol van Jezus.
Bijna iedereen heeft wel iets met het kerstfeest, is het niet met de christelijke kerstgedachte, dan is er vast iets anders waar men vol van is met kerst.
Voor de dienst in de Bron op 27 december ben ik benieuwd naar de kerstbeleving van de mensen uit de stad. Is het het diner, een bijzondere kerstbal of bent u vol van de kerstwandeling die elk jaar wordt gemaakt? Of misschien beleeft u kerst wel vooral met herinneringen aan dierbaren die er niet meer zijn.
Wat is uw kerstbeleving? Ik vraag u en jou dit jaar met mij via e-mail een beeld te delen van uw kerstbeleving. U kunt uw beeld met mij delen via email. .
Dan beleven we samen ons eigen kerstverhaal tijdens de kerkdienst van zondag 27 december in De Bron. De dienst begint om 10:00 uur. Alle beelden blijven anoniem.
Aline Sikkema, stagiaire bij PKN De Bron.

Komende vieringen

Zondag 13 december, 3e advent, 10 uur. Voorganger Da. Alberte van Ess. Piano: Peter Rippen.
Zondag 20 december, 4e advent, 9:30 uur. Gezamenlijke viering in de Nieuwe kerk. Voorganger Ds. E.J. Veldman.
Dinsdag 22 december 19:30 uur, vesper met klankconcert door Folkert Rienstra
Woensdag 23 december 19:30 uur, vesper met Peter Rippen, piano en Karin Heesen, viool
Donderdag 24 december 21:00 uur en 22:15 uur kerstnachtdienst, voorganger da Alberte van Ess,
piano Vincent van Ravels.

Lees meer...

kerstpakketKarma en kerstpakketten

Hij stond net als ik al een tijdje voor de supermarkt in Beijum. Petje op, trainingspak aan, sigaretje in de hand. We wierpen elkaar een korte blik toe, terwijl regen en wind de dag grijs kleurde. Ik had ook een petje op net als het onvermijdelijke mondkapje en mijn jas tot aan de kin dichtgesnoerd. “Moi,” zei ik. “O hallo”, zei hij. “Wat doe je?” Ik legde hem uit dat we met een aantal mensen bezig waren om producten in te zamelen voor het samenstellen van kerstpakketten. Ondertussen bood ik argeloze consumenten een flyer met begeleidende tekst aan en wees ze op mijn al halfgevulde boodschappenkar. “Mooie actie,” zei hij. “Goed voor je karma, man.” En hij verdween zonder flyer en mondmasker de supermarkt in. Tegelijkertijd kwam daar de keurig geklede en gemaskerde buurtbewoner aan, die me juist daarvoor had gecomplimenteerd met dit ‘nobele initiatief’ en me toevertrouwde dat hij ‘direct wat ging kopen’.

Lees meer...

Komende vieringen

Zondag 29 november, 1e advent, 10 uur. Voorganger Da. Alberte van Ess. De piano wordt bespeeld door Ines Heijkoop. Vandaag begint het nieuwe kerkelijk jaar. In deze periode kijken we verwach-tingsvol uit naar wat komt.
Zondag 6 december, 2e advent, 10 uur. Oecumenische viering door leden van de werkgroep. De piano wordt bespeeld door Vincent van Ravels.
U wordt van harte uitgenodigd om digitaal deel te nemen aan deze vieringen. De kerkdiensten worden rechtstreeks uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Ook op een later tijdstip kan de dienst nog worden bekeken. Om te kunnen deelnemen aan diensten in De Bron is het nodig u te registreren via de website www.pkndebron.nl. Geregistreerden krijgen bij toerbeurt een uitnodiging per mail.

voedselbankactieActie Jongeren voor Voedselbank

In verband met de coronapandemie organiseert de Centrale Jeugdraad dit jaar niet een grootschalige Voedselbankactie, maar iets anders: op meerdere locaties, in kleine groepen, maar toch verbonden met elkaar. De actie vindt plaats op verschillende locaties in Groningen, en duurt van 19.00 - 20.30 uur. We willen een kleinigheidje inpakken, of een leuke kaart maken voor de vele pakketten die elke week uitgedeeld worden. Wil je meedoen op deze bijzondere avond voor mensen in de stad die leven in armoede? Meld je aan vóór 15 november, bij Coos Engelsma of Betsy AB

Op zaterdag 21 november van 10.00 tot 14.00 uur zullen de diakenen in het winkelcentrum van Beijum goederen inzamelen, die u net daarvoor op hun verzoek gekocht hebt (het verlanglijstje wordt ter plekke uitgereikt). De Bron is namelijk voor het zesde achtereenvolgende jaar vertegenwoordigd in een werkgroep, die een zogenaamde Kerstwarmte actie houdt voor Beijumers, die wel een schouderklopje kunnen gebruiken. Voorheen was dit een kerstpakket met vooral voedings-en huishoudelijke middelen. Nu zullen families een pakket ontvangen met daarin zaken die onder het thema Kerstwarmte vallen.

sokkenOp zaterdag 28 november van 12:30 tot 14:30 uur vragen de diakenen of u handschoenen, sjaals en sokken wilt inbrengen naar De Bron voor de Open Hof. Ook hemden, borstrokken en ander goed, dat beschermt tegen koude, zijn welkom. De winter staat voor de deur en dit is de kans om goed bruikbare kledij, die al jaren ongebruikt in uw kast hangt, in te leveren.

 

Komende vieringen

Zondag 15 november, 9:30 uur, gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. Voorganger Ds. Tirtsa Liefting.
Zondag 22 november, 10:00 uur, gedachtenisviering. Voorganger Ds. Alberte van Ess.
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar zullen we degenen herdenken die het afgelopen jaar zijn overleden binnen onze gemeente. Hun namen zullen worden genoemd. En er wordt in het bijzijn van de aanwezige familie een speciale kaars ontstoken. De hele eredienst staat in het teken van gedenken.
U wordt van harte uitgenodigd om digitaal deel te nemen aan deze vieringen. De kerkdiensten worden rechtstreeks uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Ook op een later tijdstip kan de dienst nog worden bekeken. Om te kunnen deelnemen aan diensten in De Bron is het nodig u te hier te registreren. Geregistreerden krijgen bij toerbeurt een uitnodiging per mail.

Beste leden en belangstellenden van De Bron,

Aanstaande zondag 15 november is er een gezamenlijke dienst van de Bron, de Fontein en de Nieuwe Kerk. De dienst wordt gehouden in de Nieuwe Kerk, voorganger is da. Tirtsa Liefting. Vanaf nu kun je je aanmelden op de site van de Nieuwe Kerk via deze link
Dit is overigens ook eenvoudig te vinden via de homepage van www.nieuwekerkgroningen.nl
Het beleid van de Nieuwe Kerk is om ten hoogste 30 bezoekers toe te laten, maar hiervan zowel medewerkenden als kinderen uit te zonderen. (Wie medewerking verleent kan dit in het formulier aangeven.)
Als de lijst vol is wordt het formulier dichtgezet en in het bericht vermeld. Anders blijft het formulier open tot zaterdag 12u 's middags. Daarna krijgen de mensen een mailtje met bevestiging dat ze kunnen komen. 
De orde van dienst kun je aan het einde van de week hier downloaden van de website van de Nieuwe Kerk. 
Namens de wijkkerkenraad, Lettie Oostinga, scriba