facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Wanneer kunnen we weer naar De Bron?

De activiteiten en de kerkdiensten zijn vanaf begin september weer echt te bezoeken in De Bron.
U denkt misschien, maar alles is toch allang versoepeld? Ja, dat is zo. Maar wij zijn nog bezig om de ruimte / het gebouw zo aan te passen dat we er veilig naar toe kunnen gaan.
Bovendien waren er al afspraken voor de zomervieringen gemaakt. En in de zomertijd, met vakantie e.d. zijn de zaken niet makkelijk om te gooien. 
We willen op een veilige manier opstarten en zullen we ons aan hygiëne regels moeten houden om niet weer in de gevarenzone te komen en besmettingen op te lopen met het corona virus. Half augustus kun u dus een duidelijk uitnodiging verwachten, via de Bronmail. Hierin staat het een en ander dan duidelijk uitgelegd.
Tot die tijd kunt u mee vieren via kerkdienstgemist.nl en mee doen aan tuinontmoetingen zoals hieronder beschreven.

Zomervieringen in De Bron.

Het thema voor deze zomer is: het huis van God of het thuis van God.
Door de coronapandemie zijn we ons op een nieuwe manier bewust ge-worden van de betekenis van de plek waar we wonen en werken.
Ook het huis waar we als gemeente samenkomen om de liturgie te vieren, elkaar te ontmoeten beleven we nu anders.
In de zomerdiensten verkennen we waar God woont. Is dat ergens? Of is dat een heilige plek in mijzelf? Er zal elke zondag een andere ruimte van het huis worden verkend.

Lees meer...

Tuinontmoetingen

We kunnen terugkijken op mooie en inspirerende tuinontmoetingen, na de digitale viering van afgelopen zondag. Er is muziek gemaakt aan de Holmsterheerd, geschilderd aan de Galkemaheerd en in Adorp zijn er gedichten voorgelezen. Aan de Fultsemaheerd, de Hylkemaheerd en in Zuidwolde zijn er naar aanleiding van de digitale viering fijne gesprekken gevoerd. En de kinderen hebben het naar de zin gehad bij de Wiershoeck.
Kortom enthousiaste reacties. Dat smaakt naar meer, werd er al bij de koffie gezegd op die zondagochtend.
Een stip aan de horizon willen we alvast zetten. Nu de maatregelen wat verruimd zijn, zou het mooi zijn als nog meer gemeenteleden elkaar konden ontmoeten. En daarvoor kan er dit keer afgereisd worden naar van Starkenborgh. Christa en Toon en Alberte en Ton stellen hun tuinen ter beschikking. Daar kunnen met elkaar wel zo’n 30 mensen terecht, op 1,5 meter afstand. Ze wonen ook nog eens op steenworp afstand van elkaar, dus er kan gependeld worden tussen de twee tuinen. En daarbij ook nog eens vlakbij een brede wandelpromenade aan het van Starkenborghkanaal met diverse bankjes, om even met iemand te lopen, te zitten en bij te praten. Natuurlijk met een flinke slag om de arm, want we weten niet hoe het er dan voor staat, maar om toch vast rekening mee te houden: 23 augustus tegen elven na de digitale viering.


Zondag 14 juni doopdienst, 10 uur, ds. Alberte van Ess.

De digitale dienst van 14 juni zal een bijzondere viering worden. We zijn heel blij dat Sanne Koelewijn heeft gevraagd om gedoopt te worden. Het wordt een compacte viering, te beginnen met het ritueel van de doop en daarna een korte overweging en gebeden. Als bijbeltekst is gekozen voor een gedeelte uit de beroemde redevoering van Paulus op de Areopagus, Handelingen 17: 24 – 28. In verband met de coronamaatregelen zal het een aangepaste doopviering worden. Zo zal er met een wijwaterkwast gedoopt worden, om de 1,5 meter te kunnen overbruggen. De Emmauskerk heeft deze ter beschikking gesteld. In verband met privacy-overwegingen zal de dienst niet in het publieke domein van ons Youtube-kanaal komen te staan, maar in het verborgen domein. Op de zaterdagavond voor de viering komt er via de Bronmail een link beschikbaar om daar naar toe te gaan en de viering mee te maken op de zondag. Ouderling van dienst is Marjanne Binsbergen.

Zondag 21 juni, 9.30 uur. Gezamenlijke dienst vanuit de Nieuw Kerk.
Zondag 28 juni, 10 uur, ds. Alberte van Ess

Paaskaars als herinnering aan De Bron

Afgelopen week kregen we een telefoontje van Jelle of het goed was dat hij op zaterdag eind van de middag even langs kon komen... Wim vroeg: ”wat moest Jelle dan?” Dit had ik hem niet gevraagd. Hoe verder de week vorderde hoe meer vragen we kregen, maar geen antwoorden natuurlijk..
Op zaterdagmiddag werd er eind van de middag aangebeld, en naast Jelle, stond ook Nynke op de stoep!! Waar gaat dit om?? Er werd een doos op de tafel gezet, ik dacht even aan een droogmolen. Toen kwamen de antwoorden op onze vragen: we kregen de Paaskaars 2019 aangeboden als “groet van de gemeente”, omdat we aan het eind van het jaar gaan verhuizen en als dank voor onze inzet de afgelopen 37 jaar. We waren hierdoor erg verrast en voelden ons ook wel vereerd, dat de kaars die een heel jaar heeft gebrand in de Bron en waar veel gebedsintenties rondom zijn gedaan, veel fijne momenten, maar ook verdrietige momenten, veel verhalen en wijsheden zijn verteld, dat wij deze kaars nu thuis door mogen laten branden. We zullen in ons nieuwe huis een mooi plekje voor de kaars zoeken en nemen op deze manier jullie allemaal een beetje mee naar Harkstede om bij het aansteken van de kaars vaak terug te denken aan de goede tijd die wij met jullie hebben mogen delen! Liefs en een hartelijke groet,
Wim en Pietie Klamer

Oproep Zomervieringen in juli en augustus.

Ook dit jaar willen we voor zes zondagen een korte zomerviering voorbereiden.
Het gezamenlijke thema is: ‘het (t)huis van God’. Nu we veelal aan huis zijn gebonden krijgt het na-denken over je huis, je thuis extra betekenis.
Heb je zin om mee te doen door mee over de inhoud te denken of door te zingen tijdens een van de opnamen, geef je dan op bij Marjanne Binsbergen.

Komende kerkdiensten

Hoewel er landelijk al allerlei maatregelen worden versoepeld, en er ook voor de kerken aanwijzin-gen zijn gegeven hoe je weer met een kleine groep bij elkaar kunt komen, heeft de wijkkerkenraad toch besloten voorlopig nog geen bijeenkomsten in De Bron te organiseren. Het met elkaar zingen wordt afgeraden en in de kleine foyer koffiedrinken is ook zeer onverstandig. We blijven alert om geen besmetting met het coronavirus op te lopen. Zie ook hieronder: Kerk zijn in coronatijd.
Wat door velen wordt gemist zijn de ongedwongen ontmoetingen. We zijn met een paar mensen de ideeën aan het uitwerken om in de maand juni een aantal buitenontmoetingen te organiseren. In het volgende nummer van Kerk in Stad hierover meer.

Lees meer...

collecteCollecten in de lockdowntijd

Bij het ingaan van de lockdown was onze eerste zorg om met elkaar in verbinding te blijven en kij-ken hoe we de diensten toch op de één of andere manier door konden laten gaan. Dat lijkt aardig te lukken. Het had niet de eerste prioriteit, maar we realiseren ons nu ook dat we normaal gespro-ken tijdens de diensten een collecte houden en dat we daar óók een andere vorm voor moesten vinden.
Op de orde van dienst, die op de website is te downloaden, worden de QR-codes van de beide collecten geprint. Die kun je scannen met je telefoon, waarna je een bedrag kunt overmaken.
Wat ook kan is gewoon een bedrag overmaken onder vermelding van de bestemming van het geld. Een derde mogelijkheid is om een groter bedrag in één keer over te maken – je geeft dan aan voor welke periode het bedrag bedoeld is en of het voor de 1e of 2e collecte is of voor beide, waarna wij het bedrag verdelen over de verschillende collectes. Dit laatste is verreweg het goedkoopst voor ons, omdat elke overboeking/bijschrijving ons maar liefst 14 cent kost. Bedragen kunnen worden overgemaakt op IBAN NL75SNSB0902292323, t.n.v. Protestantse Wijkgemeente De Bron.
Namens de diakenen, Jelle Kooistra

TikkieDeBron

De BronReacties op online vieren met De Bron

 Het is natuurlijk even wennen om niet lijfelijk aanwezig te zijn in de diensten. Er wordt ook nog steeds gewerkt aan verbeteringen op het gebied van beeld en geluid, maar uit de eerste reacties op onze YouTube-vieringen blijkt dat er thuis wel degelijk mee gevierd wordt. Hieronder een bloemlezing (sommige reacties zijn ingekort):
‘Ik kom alleen even zeggen dat ik het een fijne dienst vond. Heeft wel wat om zo weer samen in de Bron te zijn.’
‘Dank jullie wel voor een levende viering!’
‘Een groot compliment voor jullie uitgewerkte viering [...] en ook een compliment aan de zangers! Het was een oecumenische dienst die met veel liefde en zeer doordacht was samengesteld en uitgevoerd.’

Lees meer...

Zondag 17 mei 9.30 uur

De gezamenlijke viering wordt verzorgd door en voor de wijkgemeenten van De Fontein, De Nieuwe Kerk en De Bron. Te beluisteren via: http://nieuwekerkgroningen.nl of via www.kerkomroep.nl (tik in het vak "zoek uw kerk": Nieuwe Kerk Groningen.

 

Bloemengroet

Een bloemengroet vanuit de kerk, dat kan nog steeds. Ook al komen we niet echt bij elkaar in De Bron. Na elke zondagse viering wordt er als groet vanuit onze geloofsgemeenschap een groet gebracht aan iemand met wie we meeleven. Wilt u hiervoor een naam doorgeven? Bel dan met Gera Berends, telefoon 06-3376 3484

 

Terugblik op de dienst van zondag 26 april jl.

Het was de vierde zondag van de maand en dat betekent ‘kinderen in de kerk’. Dat was een leuke samenwerking, die begon al op 19 april via de kindernevendienstapp. Betsy nodigde alle kinderen en hun ouders uit om mee te doen met de voorbereidingen. Alsof ze niets te doen hadden in deze drukken ‘coronavakantie’ (zoals mijn kleinzoon deze tijd noemt). Maar via de app werd er een mooi verhaal van Mirjam en Micha verstuurd, door Betsy zelf voorgelezen. Aan de kinderen werd gevraagd om iets te knutselen of te tekenen wat bij het verhaal hoort. Julia, Aaron en Joas hebben hun knutsel op de foto gezet: de wonderbaarlijke visvangst.
In deze dienst stonden we ook stil bij de jongeren die gezamenlijk met de jongeren uit de Fontein en Nieuwe Kerk een leuke Pub Quiz hebben gedaan. Alles online natuurlijk. We denken aan hen die dit jaar eindexamen moeten doen. Als steun voor de komende dagen mag ik de woorden van de voorbede herhalen die Alberte uitsprak:
Eeuwige God
wij danken U
dat Gij uw licht hebt doen opgaan
over alle mensen.
Wij danken U
vanwege uw trouw aan wat U
in ons begonnen bent.
Laten wij ook trouw blijven aan U
in de strijd met alles
wat ons nu overkomt.
Bewaar ons ook voor een leven
dat zich gewonnen geeft aan de onmacht.
Laat het ons niet ontbreken
aan tekenen van uw liefde
als mensen recht wordt gedaan
als mensen opstaan.

Marjanne Binsbergen

 

Hulpoproep minderjarige vluchtelingen

Zo van de lentezon genietend en mijmerend over een deadline van de kopij voor KIS die bijna verstreken is, schiet me een opmerking van mijn vader te binnen dat ze bij het niet meer ter kerke kunnen gaan, erom moeten denken om iedere week geld over te maken naar een goed doel. Dat dit er vele zijn, is bekend. Maar er zijn een paar zeer actuele. In onderstaande teksten geef ik beknopt weer wat anderen reeds geschreven hebben in de hoop u te overtuigen om de niet op de vrijmarkt gespendeerde €€€ naar dit doel over te maken.
Eind maart 2020 verbleven op de Egeïsche eilanden bijna 40.000 asielzoekers en vluchtelingen: ruim 7 keer zoveel als het aantal beschikbare opvangplekken. Hiervan is 34 procent kind, waarvan het merendeel jonger is dan twaalf jaar. Ruim 10 procent van de kinderen is zonder ouder(s) of een andere volwassene op de vlucht. Plaatselijke hulpverleners geven aan dat vluchtelingen er maanden tot meerdere jaren verblijven in erbarmelijke omstandigheden en onveiligheid.
De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en haar diaconale poot Kerk in Actie roepen het kabinet op om 500 minderjarige vluchtelingen uit de kampen in Griekenland naar Nederland te halen. Kerk in Actie is actief betrokken bij de gestrande vluchtelingen. De Griekse overheid en maatschappelijke organisaties staan voor een enorme opgave die ze alleen niet kunnen volbrengen. Daarom pleit de PKN en KIA voor hervestiging van kwetsbare minderjarige asielzoekers in andere Europese landen om de druk in de kampen verder te verminderen. De PKN en Kerk in Actie wijzen erop dat onder meer Duitsland, Frankrijk, België en Bulgarije bereid zijn kinderen op te nemen. Ze vinden dat Nederland niet kan achterblijven en zo snel mogelijk 500 kwetsbare kinderen opvang moet bieden, aldus het Reformatorisch Dagblad d.d. 14 april 2020.
De gemeente Groningen is bereid om alleenstaande minderjarigen uit Griekse vluchtelingenkampen op te vangen. De gemeente vindt dat alle kinderen onder alle omstandigheden recht hebben op onderdak, voeding, medische zorg en onderwijs. “Deze kinderen mogen niet tussen wal en schip vallen. We hopen dat het Rijk verantwoordelijkheid neemt en een beroep op ons en andere gemeenten doet om kinderen opvang te bieden. Wij zijn ervan overtuigd dat hiervoor voldoende draagvlak is in de gemeente Groningen. Wij staan klaar als dat nodig is", aldus verantwoordelijk wethouder Glimina Chakor.
Niet alleen vanuit veel Nederlandse gemeenten komt een dringende oproep aan het Rijk om het leven van de kinderen uit de vluchtelingenkampen in Griekenland te veranderen. Op 24 april jongstleden schreven Nederlandse kinderartsen en jeugdartsen een brandbrief aan Minister De Jonge getiteld: “Veiligheid en gezondheid van kinderen in Griekse vluchtelingenkampen moet worden verbeterd,” waarmee de boodschap aan de Minister wordt weergegeven. In de brandbrief wordt onder andere gewaarschuwd voor de langdurige gevolgen die deze kinderen ondervinden door te lang in erbarmelijke omstandigheden en onveiligheid te leven. De coronapandemie maakt de situatie extra nijpend.
Leest u het gerust nog eens na in onderstaande bronnen. Een aantal ervan zijn voorzien van indrukwekkende en soms ontroerende afbeeldingen.
1.https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74973
2.https://www.artsenzondergrenzen.nl/projecten/griekenland/
3. https://www.rd.nl/kerk-religie/pkn-wil-500-minderjarige-vluchtelingen-uit-griekenland-halen-1.1652779
4. https://www.nu.nl/groningen/6046675/gemeente-groningen-bereid-tot-opvang-griekse-minderjarige-vluchtelingen.html
5. https://www.nvk.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=42860544
6. https://www.trouw.nl/buitenland/minderjarigen-in-vluchtelingenkamp-moria-krijgen-geen-hulp-maar-nieuwe-trauma-s~b33a44ce/

 

Dank voor uw giften aan het Overweeghuis.

In de afgelopen periode is maar liefst een totaalbedrag van € 1214,60 voor het Overweeghuis binnengekomen. Voor iets meer dan een kwart zijn dit de opbrengsten van collecten en sobere maaltijden. De rest – iedereen blijft immers thuis – namelijk € 875,- is van giften van gemeenteleden. De werkgroep Diaconie denkt dat dit bedrag niet gehaald zou zijn wanneer we gewoon alle collecten en sobere maaltijden hadden kunnen houden. Een pleister op de wonde, een gelukje bij het grote ongeluk dat ons allen nu ten deel valt. De reactie van Evert Sulman, één van de initiatiefnemers: “Bedankt voor dit enorme bedrag! Het is inderdaad veel meer dan verwacht en daar kunnen we heel goede dingen meedoen. Fijn dat het project zo gedragen is. We zijn erg dankbaar. Namens onze bewoonsters: bedankt!”

 

WG Diaconie., Christian Hulzebos

Nieuws uit de Bron 21 april 2020

Beste leden en belangstellenden van De Bron,
Zoals verwacht hebben we vanavond in de persconferentie van de regering gehoord dat we voorlopig nog niet als wijkgemeente bij elkaar kunnen komen.
Daarom gaan we door met de acties om, ondanks het gemis van de ontmoeting, toch zoveel mogelijk met elkaar gemeente te zijn.
Zo proberen we iedere zondag een dienst te op ons YouTube kanaal te zetten die kan worden beluisterd en/of bekeken.
Dat is onder andere het geval voor aanstaande zondag, 26 april.
Deze zondag is de vierde van de maand. Dan zouden we eigenlijk kindernevendienst hebben. Daarom willen we de kinderen de gelegenheid geven iets bij te dragen aan deze viering. Ze zijn gevraagd een tekening, knutsel of gedichtje te maken die tijdens de viering wordt vertoond. Dit kan zijn naar aanleiding van het bijbelverhaal van die zondag: Johannes 21: 1-14 of iets wat hen bezighoudt in deze coronatijd.

Lees meer...