facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

 

ovdlogo

In memoriam Miep Stuitje – van der Beek

Op 7 september is Miep Stuitje overleden op de leeftijd van 84 jaar. In Groningen geboren en over-leden. Ze was al geruime tijd ziek, maar ineens ging het snel achteruit. Ons aller Miep, een betrok-ken gemeentelid. Een bijzonder en bescheiden mens. Samen met Luit waren ze trouwe kerkgan-gers. Ze woonden samen aan de Munsterheerd en later verhuisde Miep alleen naar het Kraaien-nest. Maar de betrokkenheid op de Bron bleef. De uitvaart vond plaats in de Fontein en helaas niet vanuit de Bron, vanwege beperkingen met betrekking tot corona. Klaas Sybrandy was ouderling van dienst vanuit de Bron. Voorganger was ds. Alberte van Ess.

Lees meer...

kalender poster kleinDiakort

Deze keer enkel een paar korte mededelingen van één uwer diakenen – het blijkt tenslotte herfst-vakantie te zijn. Wellicht doe ik in deze dagen weer nieuwe inspiratie op. Voor nu twee zaken ter herinnering: op zaterdag 30 oktober tussen 10 en 12 uur bent u welkom om verse producten in te leveren in De Bron. En ook op de zondag erna - bij de oogstdienst - is dat mogelijk. We hopen dat er een mooi aantal kratten voor de Voedselbank gevuld raken. De eerste inzendingen voor de kalender uit De Bron zijn binnen. U kunt nog een bijdrage leveren tot 10 november. De opbrengst is bestemd voor het Hospice. Zie voor meer details ook de mooie poster die Harm van de Berg gemaakt heeft.

Namens de diakonie, Christian Hulzebos

{Tip: klik op de poster voor een vergroting}

allerzielenAllerzielen en gedachteniszondag

Om een kaarsje aan te kunnen steken in het kader van Allerzielen, herdenking overledenen, is het stiltecentrum van de Bron open op maandag 1 november van 17:00 tot 19:00 uur. Er liggen ook pas-sende teksten om mee te nemen. En er is de mogelijkheid tot gesprek.
Op zondag 21 november zullen we in de eredienst de overledenen herdenken die het afgelopen jaar vanuit de Bron zijn overleden. Hun namen zullen worden genoemd en er zal een kaars voor hen worden ontstoken. Na deze gedachtenis krijgen alle aanwezigen de gelegenheid om een waxinelichtje aan te steken ter nagedachtenis aan dierbaren die hun ontvallen zijn. De hele dienst staat zo in het teken van gedenken.

Komende vieringen

Zondag 24 oktober, 10:00 uur, voorganger drs. Martine Visser. De vleugel wordt bespeeld door Ines Heijkoop.
Zondag 31 oktober, 10:00 uur, voorganger Ds. Gert Wiebe van der Werf. Het orgel wordt bespeeld door Arie van Wijk. Op deze zondag vieren we onze dankbaarheid vanwege de rijkdom van de oogst. U kunt uw versproducten meenemen voor de Voedselbank. Zie het bericht hieronder.
U bent van harte welkom om in De Bron mee te vieren. Zonder uitnodiging of opgave. Wel houden we nog gezonde afstand van elkaar. Kunt u niet in De Bron aanwezig zijn dan kunt u meevieren via kerkdienstgemist.nl

grote schoonmaakGrote schoonmaak

De Bron gaat weer open en dat is goed nieuws. Er is echter in anderhalf jaar gehele en gedeeltelijke sluiting wel wat achterstallig onderhoud ontstaan. Daarom organiseren we op 16 oktober een onderhoudsdag. Nuttig en ook heel gezellig!
Wat moet er allemaal gebeuren:
- Extra schoonmaakbeurt voor de kerkzaal (stoelen, richels etc.)
- Snoeien van de struiken rondom de Bron en ander tuinonderhoud
- Reparatie van allerlei klein materiaal
- Opruimen van kasten.
We kunnen je hulp goed gebruiken. Je kunt je voor (een deel van) de klusdag opgeven via deze link.
Vermeld daarbij je naam, telefoonnummer, email-adres, welk type klus je graag wilt uitvoeren en of je ’s ochtends en/of ’s middags beschikbaar bent.

Openstelling de Bron per 3 oktober 2021

Na anderhalf jaar van gedeeltelijke sluiting en kerkgang-op-uitnodiging zijn we gelukkig zover dat een groot deel van de mensen gevaccineerd is en dat er weer meer mogelijk is. Dat is in de hele maatschappij zo en we gaan ervan uit dat de hoge vaccinatiegraad zeker voor onze kerkgangers geldt.

Daarom stoppen we met ingang van vandaag met de kerkgang-op-uitnodiging en staat de deur vanaf aanstaande zondag weer gewoon open. Tegelijkertijd realiseren we ons ook dat het coronavirus niet weg is en dat we dus nog steeds (en misschien wel voor langere tijd) een aantal maatregelen moeten treffen om daarmee rekening te houden.

Dit betekent: 
- dat vanaf 3 oktober iedereen weer welkom is om deel te nemen aan de diensten in De Bron, waarbij we een voorlopig maximum van ca. 60 kerkgangers hanteren;

Lees meer...

Nieuwe training uitvaarten leiden

In het komende najaar zal er een nieuwe training voor gemeenteleden gegeven worden om uitvaarten te kunnen leiden. De cursus wordt PGG-breed uitgezet.
Alles wat komt kijken bij het leiden van een uitvaart zal aan de orde komen en geoefend worden.
Cursusmateriaal wordt uitgereikt. De training bestaat uit acht dagdelen, verspreid over een aantal zaterdagen en avonden door de week. Data vanaf half november, nog nader te bepalen.
Inlichtingen en opgave bij predikant.pkndebron@gmail.com of telefoonnummer 050-5415050.

Zomervieringen in De Bron van 11 juli tot en met 22 augustus: thema Reizen

11 juli - De Innerlijke reis, Tonko en Maria Ufkes
In de eerste zomerdienst staat de innerlijke reis of de reis naar buiten en naar binnen centraal. De Bijbellezing is Genesis 12: 1 en 2, de reis van Abram naar het beloofde land: een opdracht om op-nieuw te beginnen. Het verhaal verwijst naar doorgaan; na het paradijs, na de zondvloed, na de torenbouw van Babel. En het verhaal wijst vooruit, wellicht ook naar onze tijd.
18 juli - De Hemelreis, Harm van den Berg
Sinds mensenheugenis zijn antwoorden bedacht op de vraag waar de mens na zijn aardse bestaan naartoe gaat. Overal ter wereld zijn boeiende verhalen ontstaan over een leven na de dood. In de bijbel komen we de hemelreis twee keer tegen, van Elia die met een wagen van vuur en paarden van vuur door een stormwind wordt weggenomen en van Jezus, die opstijgt en door een wolk aan het zicht wordt onttrokken. Paulus heeft het over een visioen over de hemel.

Lees meer...

Heropening De Bron

Nu de maatschappij weer opengaat en veel mensen gevaccineerd zijn, opent ook De Bron weer voorzichtig haar deuren. Vanaf de start van de zomerdiensten op 11 juli 2021 kunnen weer dertig mensen de diensten bijwonen. Voor ieders veiligheid geldt nog wel steeds een aantal beperkingen; zo is gemeentezang nog niet mogelijk en blijft anderhalve meter afstand gelden.
Iedereen die zich eerder heeft aangemeld voor het bijwonen van diensten, kan in de week vooraf-gaand aan de dienst vanaf 11 juli een uitnodiging verwachten. Dit doen we weer net als vorig jaar met een systeem dat zorgt voor uitnodiging bij toerbeurt. Mocht u zich toen nog niet hebben aan-gemeld, dan kan dat alsnog via de website van De Bron. Ook voor andere activiteiten gaan we de Bron weer openstellen. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen van Covid-19. We hopen van harte dat we in de loop van de tijd alle beperkende maatregelen kunnen laten vervallen.
Ruud van Erp.

Bianca Couture, het ZWO-project in Burkina Faso.

Via deze stichting dragen wij bij aan een zelfstandige werksituatie. Door een driejarige opleiding tot naaister kunnen de vrouwen in hun eigen onderhoud voorzien. Na de opleiding kunnen ze met de starterskit waar wij met zijn allen aan bijdragen materialen kopen zoals een naaimachine en een werktafel met toebehoren. Hieronder volgt en kort interview met een van de vrouwen die de opleiding heeft gevolgd en haar eigen bedrijf heeft.

Bianca12

Lees meer...

De toekomst is al gaandeThemadienst 30 mei

Een viering, heel anders dan anders, met als thema: Bijbelse planten rond De Bron. Verrassend om te horen zingen over al het moois in de natuur op deze stralende zondag. En daarbij het verhaal van de schepping te horen: '... en God zag dat het goed was'. Maria Ufkes had verschillende mensen uit de wijk bereid gevonden om mee te werken aan deze bijzondere viering. Met foto's, film en zang. Saskia Nieboer vertelde over planten waarvan de namen al in de Bijbelverhalen voorkomen. Planten met bijzondere eigenschappen, die behulpzaam kunnen zijn bij allerlei kwalen. De natuur is onze vriend/vriendin.
Dit klonk ook in het gedeelte dat werd gelezen uit de beroemde rede van Chief Seattle, van zo'n anderhalve eeuw geleden: 'We weten dit: De aarde is niet van de mens. De mens behoort tot de aarde'
Goed om daar telkens weer bij stil te staan. Brant, Clary, Wil en Klaas, zongen vol enthousiasme. Bij het pianospel van Arie van Wijk. De natuur om ons heen kwam in al haar schoonheid en rijkdom onze huiskamer binnen. Na deze viering was het tijd om echt naar buiten te gaan, de warme lentezon tegemoet.
Marjanne Binsbergen