facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Adventtijd

Tekst bij 1e Advent: In donkere dagen als alles verdort. Uitzien naar licht, naar leven. Ontsteek dan een kaars. Teken van een nieuw begin, van hoop en liefde en sta stil bij het licht van de Ene.
Tekst bij 2e Advent: Uitzien naar de dag dat omkeer gestalte krijgt, dat angst zal verdwijnen, dat bloemen bloeien in de winter. In die verwachting ontsteken we de tweede kaars.
Licht dat opbloeit in een tere bloem, in een mens die zich omkeert en leven deelt.

Adventszondagen
Zondag 8 december, tweede advent:
U bent allen van harte uitgenodigd voor de viering van het heilig avondmaal.
Voorganger: Da. Alberte van Ess. Aanvang 10.00 uur
Zondag 15 december, derde advent:
Gezamenlijke viering in de Nieuwe Kerk, aanvang 9.30 uur.

advent 2019 De Bron V

Inleveren van uw D.E. punten

Wie denkt in onze keukenla enkel bestek te vinden, heeft het mis. Was het maar zo! Alleen de eerste dag dat wij ons huis betrokken en alles nog naar “nieuw” rook (wat dat ook voor geur moge zijn) was het bestek het enige dat in de betreffende lade lag. Maar de la was groot en dat paste mooi bij onze verzameldrift, van tijd tot tijd afgewisseld door opruimwoede. Echt van alles ligt er in. Elastiekjes, cocktailprikkers, doppen van wegwerpflesjes (want je weet maar nooit), PGG collectebonnen, sleutelhangers (ook kapotte), plastic zakjes (waarvan sommige met gebruikerssporen), rolletjes plakband (zonder “beginnetje”, heel irritant), ductape, een verdwaald zakmes en ook …. Waardebonnen, c.q. punten van een bepaald merk koffie. Meestal ietwat schots en scheef uitgeknipt, omdat scheuren niet lukte. Vaak liggen ze verspreid in de lade jarenlang te wachten om ergens ingewisseld te worden. Eigenlijk geen idee welke producten je ervoor retour krijgt, maar ergens las ik op de website van de betreffende producent “exclusieve gebruiksvoorwerpen voor de huisvrouw”, waarmee serviesgoed werd aangeduid. Nou dat klinkt anno 2019 vrij ouderwetsch en gelukkig zijn er ook andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld door uw waardepunten te doneren aan de Voedselbank. Ik citeer: “Voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank is koffie een luxe artikel, dat niet vaak in het pakket zit. Daarom zamelen veel voedselbanken in heel Nederland weer D.E. waardepunten in. D.E. zet deze punten om in pakken koffie voor de voedselbanken. Omdat een lekker kopje koffie mensen bij elkaar brengt, steunt D.E. deze jaarlijkse actie van harte.” Traditiegetrouw voegt de producent 20% toe aan het totaal, voor een maximale opbrengst aan koffie voor de voedselbanken. Vorig jaar leverde dit maar liefst 90.000 pakken koffie op voor de voedselbanken. Hoewel het volstrekt ongepast is om hier reclame te maken en u tot consumentisme aan te zetten, willen we deze inleveractie graag onder uw aandacht brengen. Bij dezen de suggestie om niet tot het voorjaar te wachten om uw keukenlades eens op te ruimen en de betreffende bonnen mee te nemen naar De Bron. Namens de diakonie, Christian Hulzebos

Herdenkingszondag - laatste zondag van het kerkelijk jaar in de Bron.

Negen namen mochten we noemen, van mensen die het afgelopen jaar overleden zijn. Voor een ieder van hen staken we een kaars aan en zongen “bewaar in Uw liefde, die wij hier gedenken. Hoed hen, God, tot in eeuwigheid”. Daarna kon een ieder een waxinelichtje aansteken op een spiegel in de vorm van een kruis. Allerzielen en herdenkingszondag, twee mooie momenten in de Bron waar we onze dierbaren kunnen herinneren, gedenken en respecteren “tot in eeuwigheid”.
Jan Knot, werkgroep pastoraat

kruis met lampjes v

kerstmarkt2019

Kerstmarkt

Op zaterdag 14 dec is er een Kerstmarkt in De Fontein in samenwerking met de ZWO van De Bron.
De markt is van 10 tot 14 uur
Een gezellige markt met lekkers, gezellige spulletjes voor de feestdagen oa kaarsen en prachtige kerststukken. De opbrengt komt geheel ten goede aan ons gezamenlijk ZWO project voor Stichting rondom Baba in Mali.
We nodigen dan ook De Bronners en andere belangstellenden van harte uit deze markt te bezoeken.
Namens De ZWO De Bron, Immie Hoekstra

Verslag gemeente-oploop 10 november

Op 10 november is na de dienst een korte gemeente-oploop gehouden. Het voornaamste onder-werp was de financiële situatie van De Bron, en verder zijn nog wat andere onderwerpen bespro-ken waaronder het 40-jarig bestaan van de gemeente dat volgend jaar wordt gevierd.
Als eerste werd de financiële situatie van De Bron onder de loep genomen.
Het uitgangspunt van het beleid van de Protestantse Gemeente Groningen (PGG) is dat de vier-plekken in de wijken gehandhaafd moeten blijven; want zonder aanwezigheid in de wijk is de kerk niet zichtbaar en kan de gemeente haar werk niet doen. De wijken zijn de basis van de kerk. Daar-bij is het van belang dat iedere wijkgemeente zoveel mogelijk ‘de eigen broek’ ophoudt. Zoveel mogelijk, want het solidariteitsbeginsel van de sterkste schouders die de zwaarste lasten dragen blijft overeind.
De inkomsten van de gemeente worden grotendeels gevormd door de opbrengsten van de actie Kerkbalans. De uitgaven kennen drie hoofdgroepen: de afdrachten per ingeschreven lid aan de landelijke kerk, de personele kosten (predikant en muzikale begeleiding) en de kosten van het gebouw. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven resulteert voor De Bron in een jaarlijks terug-kerend tekort van ca. 33.000 euro. Dit tekort wordt aangevuld door de Protestantse Gemeente Groningen (PGG). Echter ook stedelijk is er sprake van grote tekorten. Er moet dus iets gebeuren.

Lees meer...

spulletjesmarkt2019Spulletjesmarkt: weer een recordopbrengst

De hoeveelste zal het geweest zijn, de spulletjesmarkt in De Bron van 9 november? We zijn de tien in elk geval ruim gepasseerd, en hebben inmiddels naam gemaakt. De ‘professionele’ bezoekers van dit soort evenementen weten ons in elk geval goed te vinden. Als Jelle Kooistra om 10 uur ’s ochtends nog even een woordje van welkom wil spreken, verdringen deze mensen elkaar bij de deuropening – Jelles woorden gaan verloren in de stormloop.
Daar zijn we inmiddels op bedacht: aan het begin van de dag vragen we hoge bedragen voor alles wat er te koop is, variërend van elektrische apparaten, huishoudelijke artikelen, boeken, antieke en minder antieke curiosa tot zelfgebreide sokken en handgemaakte kaarsen. Buiten de grote zaal zijn lekkere hapjes te koop en is er een lokaal ingericht met kleding en speelgoed. Er is weer ge-noeg ingebracht in de voorafgaande week. Alle medewerkers vullen aan het begin van hun werk-zaamheden een strookje in met het bedrag dat ze hopen of verwachten aan het eind van de dag met zijn allen te hebben opgebracht. Voor degene die er het dichtst bij zit is er een fles wijn. Tegen de tijd dat de opkopers weg zijn, wordt het pas echt gezellig.

Lees meer...

vogeltjeZangdienst 29 december 2019

We zijn benieuwd naar uw mooiste lied. We verzamelen liederen voor de zangdienst van zondag 29 december a.s. Heeft u of ken jij een lied dat je hart raakt? We kunnen elkaar beter leren kennen door te delen welke liederen ons na aan het hart liggen. Voel je vrij en stuur mij een e-mail met je mooiste lied. Dat kan iets zijn van vroeger maar ook iets wat u net heeft ontdekt. Insturen kan t/m 7 december. We kijken of we van de aangedragen liederen een mooi geheel kunnen maken. Mail of bel je lied door aan Marjanne Binsbergen. Email: m.h.binsbergen@home.nl , telefoon 06-2336 4748
namens het voorbereidingsgroepje, Marjanne

Kruidnotenactie

Op de website www.kruidnotenactie.nl is e.e.a. na te lezen over de verkoop van kruidnoten na de kerkdiensten in De Bron van 24 november, 1 en 8 december. Het is een initiatief van ZOA. ZOA is een christelijke hulporganisatie, die internationaal werkt. ZOA staat voor Zuidoost-Azië, de regio waar men in 1973 begonnen is. Een interessant detail over het ontstaan van Stichting ZOA leest U op hun website: www.zoa.nl/over-zoa/wie-we-zij/ontstaan “In dat jaar kwamen drie studenten uit Groningen op het idee om geld in te zamelen voor Vietnamese bootvluchtelingen. Dit ging zo goed, dat ze al snel startten met het uitzenden van veldwerkers. Het duurde niet lang voordat ze hun activiteiten konden uitbreiden naar Laos en Cambodja. Nu, ruim veertig jaar later, bieden we met stichting ZOA hulp, hoop en herstel in maar liefst vijftien landen op drie continenten. En ook al heeft onze naam daarmee de oorspronkelijke betekenis verloren, ons doel is gelijk gebleven: we steunen slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten, zodat zij op den duur weer op eigen benen kunnen staan.” Derhalve hopen we dat u wat “baar geld” meeneemt naar de kerk. Door deze kruidnoten te kopen steunt u via ZOA mensen in nood. En ze zijn echt superlekker, weet ik uit betrouwbare Bron.

namens de diaconie, Christian Hulzebos

 

Sokkenactie

Laatst stond ik bij onze lade met sokken te bedenken welke kleur het best zou passen bij de rest van mijn tenue die dag. U kent dat wel. Worden het die blauwe met streepjes of de rode met dat motiefje. Onze jeugd heeft een minstens zo groot probleem. Zij worstelen met de keuze tussen Tommy Hilfiger sokken of die van ene mijnheer (of liever gezegd de firma) Calvin Klein. Bij de ene is het logo zo klein dat je er met je neus op moet staan en bij de ander zit het aan de onderzijde dus je kunt je afvragen waarom men überhaupt dergelijke producten aanschaft. Mea culpa - dat dan weer wel. Enfin, voldoende keus. Hoe anders is dat voor anderen in ons midden, die zich aan de rand van de samenleving bevinden. Dan bedoel ik de dak- en thuislozen, die zich ook zorgen maken om have en goed. En dan vooral over een tekort eraan. U hebt vast recent de foto gezien van een dakloze Groninger die met alles wat hij bezit werd gefotografeerd. Zelfs met een groothoeklens bleek het bar weinig. Eigenlijk onvoorstelbaar. Dat verschil tussen een overvolle lade met sokken en een schamel tasje met alle bezittingen. De sokkenactie ten behoeve van zij die De Open Hof bezoeken wordt daarom warm bij u aanbevolen. Met sokken die u zelf graag draagt, doet u een ander ook een groot plezier. Neem ze gerust mee naar De Bron. Wij zorgen dat ze goed terecht komen.

Schrijfactie Amnesty International

10 december is het de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens. Daarom doen we in De Bron op zondag 8 december weer mee aan de jaarlijkse wereldwijde ‘Write for Rights’ actie van Amnesty International. Dit jaar staan jongeren centraal in deze actie. Jongeren zijn voor de autori-teiten vaak een makkelijke prooi als ze op zoek zijn naar een ‘dader’ om een misdrijf op te lossen of hun eigen onrechtvaardige optreden te verdoezelen. We schrijven voor jongeren als Sarah, Seán, Yasaman en Emil. Meer informatie over deze jongeren en de actie in z’n algemeenheid is te vinden op www.writeforrights.nl
Naast deze schrijfactie verkopen we op 1 en 8 december ook weer Amnesty kerstkaarten en kaar-sen. Dus vergeet niet uw portemonnee mee te nemen. We staan zoals altijd met een tafeltje in de foyer.
Jelle Kooistra

Klankconcert 2 december

Op maandag 2 december is er weer een meditatief klankconcert in De Bron, verzorgd door Hans Battenberg en Folkert Rienstra. Het concert staat in het teken van Advent: licht in de duisternis. Er wordt gebruik gemaakt van stem, klankschalen, gongen en vele andere geluiden en instrumenten. Laat je meenemen en verrassen. Van 19.30 tot 20.00 u. inloop met thee en koffie en daarna gaan we de kerkzaal in voor het klankconcert van ruim een uur.
Albert van Ess