facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

snertSobere maaltijden in De Bron 2020

De sobere maaltijd heeft de laatste jaren een vertrouwde plek gekregen in de 40-dagentijd. We eten een vegetarische soep met brood. Voor deze maaltijd vragen we een bijdrage van € 3,50 per persoon. 
De meeropbrengst gaat dit jaar naar Het Overweeghuis, een opvanghuis in Groningen voor prostituees die in de prostitutie vastlopen en overwegen met hun werk te stoppen. Het is een Gronings burgerinitiatief van Evert Sulman en Riekje Kok, die vernamen dat er eigenlijk geen plek is voor deze vrouwen. Inmiddels zorgen ongeveer vijftig vrijwilligers sinds het voorjaar van 2019 dag en nacht voor deze prostituees in de knel. In november 2019 heeft Het Overweeghuis de vrijwilligersprijs 'Barmhartige Samaritaan' van de ChristenUnie Groningen ontvangen. Het doel van Het Overweeghuis is om deze vrouwen rust te bieden en ze te ondersteunen bij het vinden van toekomstperspectief. Uw gift is hierbij van harte welkom. 
Op de volgende woensdagen bent u weer van harte welkom om de maaltijd te delen vanaf 18:00 uur in de foyer van de Bron: 4 maart, 11 maart, 18 maart, 25 maart en 1 april. U kunt zich voor deze maaltijd(en) opgeven via onderstaand formulier of via de inschrijflijsten die na de zondagse diensten in de foyer liggen.

klik hier om aan te melden

De metamorfose van de keuken

Na bijna 30 jaar was het echt tijd om de keuken te vernieuwen. Het aanrecht en de kastjes begon-nen gebreken te vertonen en er moest wat gebeuren. We zijn in De Bron gewend om zoveel mo-gelijk zelf te doen, dus de keuken werd besteld bij Ikea want dat was het best betaalbaar.
In de fotoreportage kunt u de verschillende stadia van wording volgen. In de tweede week van januari is de oude keuken er uit gehaald en op maandag 20 januari werd de nieuwe keuken gele-verd. Heel veel dozen en pakjes die vervolgens omgetoverd moesten worden tot kastjes en laden. En daarna de montage met daarbij de nodige aanpassingen aan waterleiding en elektriciteit. Toen alle kastjes eenmaal goed en wel gemonteerd waren, was het resultaat mooi, maar ook weer niet.... De oude tegels detoneerden nu wel heel erg. Het beschikbare budget uit de stad was al overschreden, maar gelukkig zat er nog wat in de wijkkas. Daarmee was het mogelijk de wanden van de keuken opnieuw te bekleden. En het resultaat mag er zijn. En alles zelf gedaan! De vloer is nog de oude vloer, maar ziet er uit als nieuw dankzij noest schrobwerk met de (tanden)borstel.
We hebben uitgerekend hoeveel mensuren er aan vrijwilligerswerk in deze renovatie zitten. En dat zijn er zeker 240!! Iedereen die heeft meegewerkt: heel, heel erg bedankt!

keuken

Het beheer van de Bron gaat veranderen.

Met ingang van 24 februari gaat de organisatie van het beheer van de Bron veranderen.
Reden daarvoor is dat Henk Rutgers stopt met de coördinatie van het beheer na dit heel veel jaren te hebben gedaan. Hij vond de viering van het 40-jarig bestaan van de Bron een goed gemarkeerd moment om de werkzaamheden over te dragen. We zullen op 1 maart nog uitgebreid stil staan bij het feit dat hij zijn taken beëindigt. Het beheer van de Bron wordt overgenomen door een groep mensen die deze rol bij toerbeurt zal vervullen. Om er voor de gebruikers van De Bron geen zoek-plaatje van te maken, is er een apart telefoonnummer voor het beheer, evenals een apart email-adres. Alle zaken die het beheer en gebruik van het gebouw De Bron betreffen kunnen hier ge-meld worden. De coördinatie van het beheer wordt voorlopig uitgevoerd door Vincent van Ravels.
De dienstdoende beheerder is bereikbaar op het telefoonnummer 06-39867975 en alle aanvragen voor reservering van ruimten etc. kunnen gestuurd worden naar beheerpkndebron@gmail.com.
Op de website van de Bron is overigens steeds een actueel bezettingsoverzicht te vinden.
Namens de werkgroep financiën en beheer, Vincent van Ravels

Bijzondere vieringen

Zondag 23 februari 2020
Feestelijke viering ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van wijkgemeente De Bron.
Van harte welkom om met ons mee te vieren! Aanvang 15.00 uur.
’s Morgens géén dienst.


poster Pas op de plaats viering

Sobere maaltijden in De Bron

“Sta op” is het thema van de komende veertigdagentijd. De liturgiegids van Kerk in Actie schrijft daarover: “Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt. Als volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij gebrokenheid. Doe mee, kom in beweging. Sta op!” In de veertigdagentijd nodigen we u ook uit om in beweging te komen: naar De Bron voor een sobere maaltijd. Op iedere woensdag na Aswoensdag (26 febr.) kunt u daar aan-schuiven voor een maaltijd van 17.30-19.00 uur. Er wordt een minimale bijdrage van €3,50 ge-vraagd. De data van de sobere maaltijden in de Bron zijn 4, 11, 18 en 25 maart en 1 april. Zet u ze vast in de agenda?
Christian Hulzebos, werkgroep diakonie

In memoriam Martie Niemeijer–Sluiter

Ons dierbaar gemeentelid Martie Niemeijer–Sluiter is op maandag 27 januari overleden. Ze is 74 jaar geworden. In 2013 kreeg ze de diagnose van de ziekte Parkinson. De laatste weken ging het hard achteruit, maar haar overlijden kwam toch nog onverwachts.
De afscheidsdienst vond plaats in Huizinge, vanwege de lange geschiedenis van de familie Niemeijer met deze plek. Vanuit de kerk brachten we Martie naar haar laatste rustplaats.
Martie Niemeijer was een lieve, zorgzame en ook vooral creatieve vrouw. Een quilt van haar prijkte op de rouwkaart en ook werd er een grote quilt bij aanvang van de dienst op de kist gelegd.
In de afscheidsdienst hoorden en zongen we over gekend zijn bij de ander en bij God, over dankbaarheid en liefde, vanuit de bijbel en andere weergaves van Huub Oosterhuis en Karel Eykman.
Martie was een betrokken gemeentelid bij de Bron. Met haar liefde en zorgzaamheid zette zich in voor de werkgroep pastoraat. En haar creativiteit stelde ze ook ten dienste van deze gemeente met haar bijdrage aan de liturgische aankleding van de kerkzaal.
Onze gedachten gaan uit naar haar echtgenoot Everhard, die haar trouw met veel liefde heeft verzorgd. En naar haar dochter Saskia en zoon Michiel en zij die bij hen horen.
Tot besluit de laatste regels van het lied over de liefde, die ten gehore werden gebracht:
’t Is de liefde die ziet
hoe opnieuw te beginnen
die ieder verdriet
ook de dood
kan overwinnen.
Alberte van Ess en Jan Knot

(P)as op de plaats-viering

Op woensdag 26 februari zal er in en buiten de Bron, een bijzondere viering zijn. Het is die dag As-woensdag, volgens de katholieke traditie het begin van de bezinningstijd voor Pasen.
Ook wij zullen ons die avond bezinnen en een pas op de plaats maken. Achter je laten wat er niet meer toe doet. We schrijven op wat we willen loslaten en gaan het daarna buiten verbranden. Het geheel wordt omsloten met stilte, zingen van mantra’s en passende teksten. Na afloop is er de mogelijkheid een kopje koffie of thee met elkaar te drinken.
Iedereen is welkom, van jong tot oud en welke achtergrond je ook hebt.
Woensdag 26 februari 19.30- 20.30, Bentismaheerd 1A
Alberte van Ess

Uitnodiging projectkoor Pasen 2020

Nog drie weken en dan is het zover, de start van het projectkoor voor Pasen!
Heb je zin om je zangtalenten in te zetten?
We bieden 6 mooie repetitieavonden onder leiding van Peter Rippen.
En de vieringen in de Goede week en met Pasen.
Je bent van harte uitgenodigd om mee te zingen!
Repetities zijn op de vrijdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. Data: 28 februari, 6, 13, 20, 27 maart en 3 april. In Kerkelijk centrum De Bron, Bentismaheerd 1, Groningen.
Opgeven graag per e-mail bij Marjanne Binsbergen: m.h.binsbergen@home.nl

De Bron viert feest!

De Bron bestaat dit jaar 40 jaar. Dat vieren we op 21 en 23 februari.
Op vrijdag 21 februari is er ’s avonds om 20.00 uur een feestavond in De Bron.
Tijdens deze feestavond is er uitgebreid gelegenheid elkaar te ontmoeten en bij te praten.
De verschillende werkgroepen zullen op ludieke wijze stilstaan bij het wel en wee van de gemeente in de afgelopen 40 jaar. Het belooft een bijzonder leuke en gezellige avond te worden.
Daarnaast is er op zondag 23 februari ’s middags om 15.00 uur een feestelijke dienst in De Bron, met aansluitend de gelegenheid om met elkaar het glas te heffen op de toekomst. (’s morgens geen dienst). De feestelijkheden zijn bedoeld voor alle leden van de gemeente en uiteraard ook voor alle oud-leden en mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij het werk van de Bron.
Het is niet mogelijk gebleken om de adressen van oud-leden te achterhalen en alle betrokkenen bij De Bron in kaart te brengen. Daarom hopen we dat u allen deze uitnodiging wilt doorgeven aan oud-leden en/of andere betrokkenen in uw kennissenkring; hoort, zegt het voort.

SjoelenOliebollen in De Bron

Ongeveer 45 mensen - jong en oud - hebben een leuke tijd gehad in De Bron op 2 januari. Hierbij vielen de verse oliebollen zeer in de smaak. Ook de kniepertjes, gebakken door Mieke en Nico, waren een grote hit. De jeugd heeft eerst genoten van de oliebollen en kniepertjes en toen geholpen met serveren. Uiteindelijk heeft iedereen samen spelletjes gespeeld. Er waren meerdere spellen maar de twee sjoelbakken waren echt het populairst. De kinderen hadden het erg naar de zin – voor hen was het te vroeg afgelopen.
Christian Hulsebos

De oppasdienst

Ja je leest het goed. We willen in De Bron weer beginnen met een oppasdienst. Er komen de laat-ste tijd meer jonge gezinnen in de kerk. Voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar is er elke 4de zondag van de maand kindernevendienst. Nu willen we ook zorgen dat er op diezelfde zondag een oppas is voor de jongste kinderen. Daarvoor hebben we natuurlijk een paar mensen nodig die willen oppas-sen. Lijkt het je leuk om 1 keer in de 3 maanden een keertje op te passen in de kerk, dan kun je je aanmelden bij ondergetekende
Namens de kindernevendienst en de oppas, Betsy AB

foto voor oppas