facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

 

ovdlogo

Zomervieringen in De Bron van 11 juli tot en met 22 augustus: thema Reizen

11 juli - De Innerlijke reis, Tonko en Maria Ufkes
In de eerste zomerdienst staat de innerlijke reis of de reis naar buiten en naar binnen centraal. De Bijbellezing is Genesis 12: 1 en 2, de reis van Abram naar het beloofde land: een opdracht om op-nieuw te beginnen. Het verhaal verwijst naar doorgaan; na het paradijs, na de zondvloed, na de torenbouw van Babel. En het verhaal wijst vooruit, wellicht ook naar onze tijd.
18 juli - De Hemelreis, Harm van den Berg
Sinds mensenheugenis zijn antwoorden bedacht op de vraag waar de mens na zijn aardse bestaan naartoe gaat. Overal ter wereld zijn boeiende verhalen ontstaan over een leven na de dood. In de bijbel komen we de hemelreis twee keer tegen, van Elia die met een wagen van vuur en paarden van vuur door een stormwind wordt weggenomen en van Jezus, die opstijgt en door een wolk aan het zicht wordt onttrokken. Paulus heeft het over een visioen over de hemel.

Lees meer...

Heropening De Bron

Nu de maatschappij weer opengaat en veel mensen gevaccineerd zijn, opent ook De Bron weer voorzichtig haar deuren. Vanaf de start van de zomerdiensten op 11 juli 2021 kunnen weer dertig mensen de diensten bijwonen. Voor ieders veiligheid geldt nog wel steeds een aantal beperkingen; zo is gemeentezang nog niet mogelijk en blijft anderhalve meter afstand gelden.
Iedereen die zich eerder heeft aangemeld voor het bijwonen van diensten, kan in de week vooraf-gaand aan de dienst vanaf 11 juli een uitnodiging verwachten. Dit doen we weer net als vorig jaar met een systeem dat zorgt voor uitnodiging bij toerbeurt. Mocht u zich toen nog niet hebben aan-gemeld, dan kan dat alsnog via de website van De Bron. Ook voor andere activiteiten gaan we de Bron weer openstellen. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen van Covid-19. We hopen van harte dat we in de loop van de tijd alle beperkende maatregelen kunnen laten vervallen.
Ruud van Erp.

Komende vieringen zondag 4 juli 2021.

Zondag 4 juli, 10:00 uur, Oecumenische viering door leden van de werkgroep. De piano wordt be-speeld door Vincent van Ravels.
Zondagen 11 juli, 10:00 uur, de eerste zomerviering. Zie: zomervieringen.

Bianca Couture, het ZWO-project in Burkina Faso.

Via deze stichting dragen wij bij aan een zelfstandige werksituatie. Door een driejarige opleiding tot naaister kunnen de vrouwen in hun eigen onderhoud voorzien. Na de opleiding kunnen ze met de starterskit waar wij met zijn allen aan bijdragen materialen kopen zoals een naaimachine en een werktafel met toebehoren. Hieronder volgt en kort interview met een van de vrouwen die de opleiding heeft gevolgd en haar eigen bedrijf heeft.

Bianca12

Lees meer...

De toekomst is al gaandeThemadienst 30 mei

Een viering, heel anders dan anders, met als thema: Bijbelse planten rond De Bron. Verrassend om te horen zingen over al het moois in de natuur op deze stralende zondag. En daarbij het verhaal van de schepping te horen: '... en God zag dat het goed was'. Maria Ufkes had verschillende mensen uit de wijk bereid gevonden om mee te werken aan deze bijzondere viering. Met foto's, film en zang. Saskia Nieboer vertelde over planten waarvan de namen al in de Bijbelverhalen voorkomen. Planten met bijzondere eigenschappen, die behulpzaam kunnen zijn bij allerlei kwalen. De natuur is onze vriend/vriendin.
Dit klonk ook in het gedeelte dat werd gelezen uit de beroemde rede van Chief Seattle, van zo'n anderhalve eeuw geleden: 'We weten dit: De aarde is niet van de mens. De mens behoort tot de aarde'
Goed om daar telkens weer bij stil te staan. Brant, Clary, Wil en Klaas, zongen vol enthousiasme. Bij het pianospel van Arie van Wijk. De natuur om ons heen kwam in al haar schoonheid en rijkdom onze huiskamer binnen. Na deze viering was het tijd om echt naar buiten te gaan, de warme lentezon tegemoet.
Marjanne Binsbergen

poster coronatijd 21Beperkingen in De Bron door corona

U bent welkom in De Bron, maar u mag niet naar binnen.
Helaas is dit nog steeds de werkelijkheid.
We hebben de poster bij de ingang nog een keer vernieuwd.
Hopelijk gaat deze niet lang meer mee en kan deze gauw weer door een echt welkom worden vervangen.

Tip: klik voor een vergroet weergave van de poster op de poster!

De Bron en corona.

Al ruim een jaar komen we niet of slechts beperkt bij elkaar in De Bron. Vorig jaar om deze tijd zijn we begonnen met het uitzenden van diensten. Eerst met behulp van een paar privé-camera’s, veel plak- en knipwerk en via het Youtube-kanaal. Sinds het eind van de zomer beschikken we over professionele opname- en uitzendapparatuur en zenden we de diensten uit via kerkdienstgemist.nl.
Van half augustus tot november konden we met 30 mensen de dienst bijwonen. En sinds eind vorige jaar is het aantal deelnemers aan de diensten weer teruggebracht tot de medewerkers die nodig zijn om de dienst uit te voeren. Toen het aantal besmettingen weer opliep en de PKN opriep tot strengere maatregelen, hebben we daaraan gehoor gegeven door helemaal niet meer te zingen en met nog minder mensen de dienst vorm te geven.

Lees meer...

Zomervieringen

Een oproep aan mensen die mee willen werken aan een zomerviering. Net als vorige jaren worden er deze zomer weer zomervieringen in De Bron gehouden. Heeft u zin een zomerviering voor te bereiden en uit te voeren dan kunt u zich aanmelden bij Harm van den Berg. 
Per viering zoeken we twee mensen.
De vieringen worden gehouden op 11, 18 en 25 juli en 1, 8, 15 en 22 augustus.
De viering op 15 augustus is een gezamenlijke viering met de Nieuwe Kerk en De Fontein.
Net als vorige jaren is het ook dit jaar weer een gezamenlijk thema van de de Nieuwe Kerk, de Fontein en de binnenstadskerken.
Het thema, bepaalde bijbellezingen en mogelijk een vast begin- en/of eindlied vormen het ‘raamwerk’ van de vieringen, dat verder door de duo’s uitgewerkt kan worden.
Als overkoepelend thema is dit jaar gekozen voor REIZEN.
Per zondag kan het dan bijvoorbeeld gaan over een innerlijke reis, laatste reis, vlucht, pelgrimage, zendingsreis, thuisreis, solidaire reis (Ruth), ontdekkingsreis, gestrande reis (Barmhartige Sameritaan).
Werkgroep Eredienst

kerkbalans2Aktie kerkbalans,

Na een wel heel ongewoon jaar waren we toch een beetje bevreesd voor wat betreft de opbrengst van de actie kerkbalans voor dit jaar. 2020 was immers wel een heel bizar jaar en wat het effect zou zijn in financiële zin konden we eigenlijk maar moeilijk voorspellen. Kijkend naar de stad Groningen merken we dat de opbrengsten van de actie wat lager zijn dan vorige jaren. Onze wijkgemeente was hierop echter een mooie uitzondering. Wellicht komt het doordat we net als vorige jaren ook in deze lastige tijd ervoor gekozen hebben zo veel mogelijk toch huis aan huis langs te gaan. Feit is in ieder geval dat we u niet vergeefs hebben aangesproken om naar vermogen bij te dragen. De opbrengst in de Bron was dit jaar maar liefst vijfduizend euro hoger dan vorig jaar en dat is fantastisch. Dank allen voor uw ruimhartige bijdrage.
Namens de werkgroep financiën, Vincent van Ravels

collecteCollecten in coronatijd

Toen het bezoeken van kerkdiensten niet meer mogelijk was vanwege corona, hebben we ons in eerste instantie vooral gericht op het mogelijk maken van digitale diensten. Pas in tweede instantie zijn we gaan nadenken over hoe de collecten te organiseren. Als alternatieven voor een fysieke collecte kom je dan uit bij girale varianten – het bankrekeningnummer van De Bron (NL75SNSB0902292323) werd ervoor opengesteld en de QR-codes achter op de orde van dienst werden nadrukkelijker onder de aandacht gebracht. Onze verwachting was dat een en ander behoorlijk ten koste van de opbrengst zou gaan.

Lees meer...

Zo simpel is het (niet)!

Een kerkdienst in deze tijd in de Bron.... een lege ruimte, de dominee/voorganger, de pianist of organist, de ouderling van dienst, een diaken en één, hooguit twee zangers. En achter de schermen, onzichtbaar voor de digitale gemeente, de regie. Zo’n dienst is ‘simpel’ zou je denken. Maar niets is minder waar. Ik schrok van die lege, zielloze zaal toen ik er kortgeleden een boeket bloemen neerzette. Wat op zondag het meest mist: de mensen, de samenzang, het over en weer. De preken, liederen, en gebeden verdwijnen in een loze, digitale ruimte. Hoe komt de dienst over? Wie kijkt of luistert? We kunnen niet napraten. Gelukkig is er soms wat feedback via de mail. De beker met wijn en de schaal met brood stonden onlangs weer op de viertafel. ”De kaalheid van het gemis”, om met Alberte van Ess te spreken, “maar we delen wat we hebben en zingen ons tekort te boven. We blijven ons verheugen”. Wat een uitdaging om er telkens weer iets van te maken! We zijn misschien al een beetje gewend aan de strenge lockdown, voor zover je aan zoiets kan wennen. Maar voordat het zo ver was, werden de regels keer op keer strenger en de teugels aangehaald.

Lees meer...