facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Zondag 22 oktober oogstdienst!

Save the date: zondag 22 oktober oogstdienst met verse groente en fruit voor de voedselbank en oogsttafel van de ZWO met de opbrengst voor “Future in Our Hands”. In de volgende KIS komt hierover meer informatie.
kraampjes startzondagStartzondag
Ter afsluiting van de activiteiten in de startweek hadden we een bijzondere dienst in De Nieuwe Kerk met de gezamenlijke kerken: de startzondag van het kerkelijk jaar. We hebben ons als verschillende werkgroepen kunnen presenteren. De kerk was aangekleed met fleurige kraampjes die bemand werden door de verschillende werkgroepen. De diaconie had een tafel met vooral praktische attribu-ten zoals de kerktelefoon, een beker en schaal voor het avondmaal, een koffertje dat de ondersteuning bij vakantie voorstelde. En alle goede doelen op een A3. En verder de samenwerking in de wijk met koffie en soep, en de crea bea dames die breien voor goede doelen.

Een en ander leidt dan tot gespreksstof en dat was de bedoeling. Ik denk dat een doorsnee kerkganger vaak niet zo goed weet waar de diaconie zich voor inzet en daarom breng ik bij deze de goede doelen extra onder de aandacht: het gezamenlijke project “The Future in Our Hands”; Het Pand (De Nieuwe Kerk), Mombassa in Kenya (De Bron); Kerk in actie; hulp aan dakloze vluchtelingen (INLIA); Open Hof; Voedselbank; Amnesty International.
Allemaal projecten die onze aandacht en steun kunnen gebruiken. Een nieuw kerkelijk jaar: we blijven ons er met zijn allen voor inzetten. Ter afsluiting de maaltijd met heerlijk brood en lekkere soep. Met dank aan Anke Geertse-ma, Abra Havinga en Betsy de Jong. Er werd zelfs gevraagd om de recepten. Misschien voor een volgende KIS? 
Namens de werkgroep diaconie, Immie Hoekstra