facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

spulletjesmarkt 2017Spulletjesmarkt

Op 11 november is de jaarlijkse spulletjesmarkt in De Bron gehouden en we mogen wel stellen dat het weer een geweldig succes was. Het geheel is mogelijk geworden door de bijdrage van zo’n 50 (!) vrijwilligers. Mensen die iets kookten of bakten om te verkopen, mensen die op vrijdagmiddag geholpen hebben om de kerkzaal om te bouwen tot een gezellige markt met leuke kramen, mensen die tijdens de spulletjesmarkt de stands bemensten en na afloop hebben geholpen om de kerkzaal weer geschikt te maken voor de dienst van de volgende morgen. Op zondagmorgen was er niets meer van te merken dat er een spulletjesmarkt was geweest, behalve nog een lichte geur van de frituur. Alle medewerkers ook langs deze weg nogmaals heel hartelijk dank. Hoewel het er donderdagavond nog op leek dat de hoeveelheid ingebrachte te verkopen spullen wat aan de weinige kant leek kantelde dat beeld vrijdagmiddag gelukkig. En er was ruime bekendheid aan gegeven want vlak voor het begintijdstip van 10 uur stond de hal van De Bron al stampvol met mensen. Het was meteen vanaf het begin dan ook geweldig druk en er is uitstekend verkocht.

We hebben met z’n allen een hele gezellige en geslaagde dag gehad, met een prachtige opbrengst die aan het einde van de dag uitkwam op € 2565,58 aan cash geld en daar is de afgelopen week nog eens 75 euro bijgekomen, dus in totaal maar liefst 2640,58 euro.
Deze opbrengst gaat naar de twee goede doelen van dit jaar: 60% gaat naar “Project Restoration Orphanage Kaloleni” in Kenia. We steunen hiermee een project waarin men bezig is een weeshuis in Kaloleni te bouwen voor 36 weeskinderen die nu nog in twee ruimtes moeten wonen. De overige 40% wordt gebruikt voor een eventuele pioniersplek, om verder uit te bouwen wat er in de Bron al wordt georganiseerd aan op de wijk gerichte doordeweekse activiteiten, inclusief een loket voor levensvragen. Tenslotte: we gaan volgend jaar vast weer een spulletjesmarkt organiseren. De 2e zaterdag in november gebruiken we daar altijd voor, dus 10/11/18 kan alvast in de agenda!
Namens het organiserende comité.
Jelle Kooistra